< <
6 / total: 13

Kuzey ve Güney Amerika'da Bulunan Fosil Örnekleri - Brezilya

Brezilya'da Bulunan Fosil Örnekleri

Brezilya haritası

Brezilya'nın jeolojik yapısı Güney Amerika platosuna tamamıyla benzerlik gösterir. Ülkedeki kayalık yapının yarıdan fazlası Prekambriyen dönemde (4.6 milyar - 543 milyon yıl) oluşmuştur. Brezilya'nın tabanı metamorfik ve volkanik kayalardan meydana gelmektedir. Bu tabanın üzerindeki katman ise tortul kayaçlardır. Bazı tortul kayaçlar Prekambriyen dönemine aitken, bazıları yakın dönemde oluşmuştur.

Sao Francisco Bölgesi'ndeki kayalarda, Prekambriyen dönemine ait çok sayıda mikrofosil (mikroskobik canlılara ait fosiller) sahası tespit edilmiştir. Breziya'daki diğer iki önemli fosil sahası ise, Santana Oluşumu ve Crato Oluşumu'dur.

Araripe havzasında yer alan Santana Oluşumu'nda bulunan fosillerin çoğunluğu Kretase dönemine (144 - 65 milyon yıl) aittir. Santana Oluşumu'nun önemli bir özelliği, 25'den fazla balık türüne ait çok iyi korunmuş fosilleri barındırmasıdır. Santana Oluşumu'nda elde edilen fosiller arasında sürüngenler, amfibiyenler, omurgasızlar ve çeşitli bitkilere ait fosiller bulunmaktadır.

Crato Oluşumu ise yakın zamana kadar Santana Oluşumu'nun bir parçası olarak kabul edilmekteydi. Ancak yapılan paleontolojik çalışmalar bu sahada, daha eski zamanlarda yaşamış olan böcek türlerinin bulunduğu katmanları ortaya çıkardı. Bulunan böcek faunası, Crato'nun ayrı bir oluşum olarak değerlendirilmesine sebep oldu. Söz konusu böcek faunasının yanı sıra bu fosil yatağında, örümcekler, akrepler, yengeçler ve pek çok bitki türüne ait fosiller de elde edilmektedir.

Araripe havzası

Araripe havzasında yapılan fosil araştırmaları neticesinde 25'den fazla balık türünün çok iyi korunmuş fosilleri bulunmuştur.
Araripe havzasındaki önemli fosil alanlarından biri de Ceara'da bulunmaktadır. (büyük resim)

Brezilya'daki fosil yataklarından elde edilen yüz milyonlarca yıllık fosiller önemli bir gerçeği tekrar gözler önüne sermektedir: Canlıların ortak bir atadan aşamalı olarak evrimleştikleri iddiasının bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Fosiller, canlıların evrimleştiklerini yalanlamakta, yaratıldıklarını doğrulamaktadır.

Santana oluşumu, Nova Olinda taş ocağı, Crato oluşumu

a) Santana oluşumundan elde edilen sayısız fosil, canlıların evrim geçirmediklerini göstermektedir.
b) Çok sayıda fosil örneği elde edilen alanlardan biri de Nova Olinda taş ocağıdır.
c) Crato oluşumundan çıkarılan, üzerinde fosil örnekleri bulunan kireçtaşları.

 

 

çayır çekirgesi ve fosili

Çayır Çekirgesi

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:128 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Tettigoniidae familyasına dahil olan çayır çekirgelerinin yalnız Kuzey Amerika'da yaşayan 225'den fazla türü vardır. Ancak bu böceklerin büyük çoğunluğu tropik bölgelerde yaşarlar.

Çayır çekirgeleri milyonlarca yıldır değişmeden, aynı kalmışlardır. Resimde fosili görülen 128 milyon yaşındaki çayır çekirgesi de bu gerçeğin delilidir.

 

hamam böceği ve fosili

Hamam Böceği

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Brezilya'nın Araripe havzası, Kretase dönemi fosillerininin oldukça detaylı korunmuş örneklerini barındırır. Bu fosillerden bazıları üç boyutlu olarak korunmuştur. Fosilden, hamam böceğinin kafa kalkanı ve kanatlarının damar düzeni detaylı olarak tespit edilebilmektedir.

108 - 92 milyon yıl önce yaşayan hamam böceklerinin, günümüzdekilerle aynı olduğunu ortaya koyan bu fosil, evrim teorisinin geçersiz olduğunu göstermektedir.

 

sinek ve fosili

Sinek

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Fosil bulguları, sinekler gibi kanatlı böceklerin kanatsız böcek türleriyle birlikte bir anda ortaya çıktıklarını göstermiştir. Bu durum, kanatsız böceklerin zamanla kanatlanarak sineklere dönüştükleri iddiasını geçersiz kılmaktadır. Ayrıca milyonlarca yıldır yapılarında hiçbir değişilik olmayan sinekler de evrimcileri yalanlamaktadır. Resimde görülen 125 milyon yaşındaki sinek fosili, evrimcileri yalanlayan fosil bulgularından sadece biridir.

 

hamam böceği ve fosili

Hamam Böceği

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 146 - 65 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Resimde görülen 146 - 65 milyon yaşındaki hamam böceğinin günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı  yoktur. Milyonlarca yıldır yapısal özellikleri aynı olan hamam böcekleri evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ispatlamaktadır.

 

çekirge ve fosili

Çekirge

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Resimde görülen 108 - 92 milyon yaşındaki çekirge fosilleri, çekirgelerin hep çekirge olarak var olduklarının delilidir. Milyonlarca yıldır aynı olan çekirgeler, canlıların evrimleşmediklerini, yaratıldıklarını söylemektedirler.

 

dantel kanat Chrysopa ve fosili

Dantel Kanat (Chrysopa)

Dönem: Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Fosil kayıtlarında, çok çeşitli türlerine rastlanan böcekler evrimcilerin iddia ettiği gibi herhangi bir ortak ataya sahip değildirler. Her biri kendisine has yapı ve özelliklerle birdenbire fosil kayıtlarında belirmekte ve soyları devam ettiği müddetçe hiçbir değişikliğe uğramamaktadırlar. Resimdeki 125 milyon yıllık fosil de bu gerçeğin ispatlarından biridir. Bu deliller karşısında Darwinistlerin evrim senaryosunu savunmaları imkansızlaşmaktadır.

 

akrep ve fosili

Akrep

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 110 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Bilinen en eski akrep fosillerinden biri 320 milyon yıllıktır. Resimde fosili görülen akrep ise 110 milyon yaşındadır. 320 milyon yıl önce yaşayan akrepler de, 110 milyon yıl önce yaşayan akrepler de, günümüzde yaşayan akrepler de aynıdır. Yüz milyonlarca yıldır değişmeyen akrepler bir Yaratılış gerçeği delilidir.

Bazı fosillerin taşın iki tarafına eşit olarak izi çıkar. 110 milyon yıllık bu akrep fosili de iki parçalı bir fosildir.

 

hamam böceği ve fosili

Hamam Böceği

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Evrim teorisinin hayal ürünü bir hikaye olduğunu gösteren hamam böceklerine ait fosillerden biri de resimde görülen 108 - 92 milyon yıllık fosildir. Milyonlarca yıl önce yaşayan hamam böceklerinin günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı yoktur.

 

hamam böceği ve fosili

Hamam Böceği

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 128 milyon yıl
Bölge: Santana Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Eğer bir canlı milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramıyor, her türlü çevresel koşula rağmen yapısı aynı kalıyorsa, bu canlının evrim geçirdiğini söylemek imkansızdır. Yüz binlerce canlı türüne ait, milyonlarca fosil örneği bu imkansızlığı gözler önüne sermektedir. Bu fosillerden biri de, 128 milyon yaşındaki hamam böceği fosilidir.

 

su böceği ve fosili

Su Böceği

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Su böcekleri yaşamlarının büyük kısmını su içinde geçirirler. Kuzey Amerika'da 500, dünya genelinde 5000 türü olduğu bilinmektedir. Su yüzündeyken kanatlarının altına yaptıkları hava baloncuğunu kullanarak su altında da nefes alabilirler. Son derece kompleks sistemlere sahip olan bu canlılar, milyonlarca yıldır aynı kusursuz özelliklere sahiptirler. Resimde görülen 108 - 92 milyon yıllık su böceği fosili, bu canlıların milyonlarca yıldır aynı olduklarının, yani evrim geçirmediklerinin delilidir.

 

çekirge ve fosili

Çekirge

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 108 - 92 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Resimde görülen çekirge fosili 108 - 92 milyon yaşındadır ve Darwinistlere, diğer tüm canlılar gibi, çekirgelerin de evrim geçirmediklerini söylemektedir.

 

hamam böceği ve fosili

Hamam Böceği

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Yüz milyonlarca yıldır aynı olan canlılardan biri de hamam böcekleridir. 320 milyon yıl önce yaşamış hamam böceklerine ait fosiller bulunmuştur. Hamam böceklerinin evrim teorisine vurduğu darbe, Focus dergisinde şöyle ifade edilmektedir:

... Teoride, değişen çevre koşulları, düşman türler, türler arası rekabet gibi çeşitli baskı unsurlarının doğal seçime neden olması, mutasyona uğramış avantajlı türlerin seçilmesi ve bu türlerin, bu kadar uzun zaman içinde çok fazla değişikliğe uğraması gerekiyordu. AMA GERÇEKLER BÖYLE DEĞİL. Söz gelimi, hamam böceklerini ele alalım. Çok hızlı ürüyorlar, ömürleri de kısa, ama yaklaşık 250 milyon yıldan beri aynılar. (Evrimin Çıkmaz Sokakları: Yaşayan Fosiller, Focus, Nisan 2003)

 

çekirge ve fosili

Çekirge

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Orthoptera takımına dahil olan çekirgeler, fosil kayıtlarında milyonlarca yıllık aynı yapılarıyla karşımıza çıkmaktadır. Çekirgeler ağırlıklı olarak tropik bölgelerde yaşarlar, fakat dünyanın farklı bölgelerinde de görülebilirler.

Bulunan tüm çekirge fosilleri, çekirgelerin milyonlarca yıl boyunca değişime uğramadıklarını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir. Bu gerçeğin ispatlarından biri resimde görülen 125 milyon yıllık çekirge fosilidir.

 

çekirge ve fosili

Çekirge

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

125 milyon yıllık çekirge fosili, çekirgelerin hep çekirge olarak var olduklarının delilidir. Bu delil karşısında, evrimcilerin akılcı ve bilimsel bir açıklama yapmaları mümkün değildir.

 

çekirge ve fosili, uzun boynuzlu çekirge

Uzun Boynuzlu Çekirge

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 125 milyon yıl
Bölge: Crato Oluşumu, Araripe Havzası, Ceara, Brezilya

Bu çekirgeleri, diğer çekirgelerden ayırt eden en önemli özellikleri, ince ve uzun antenleridir. Antenin uzunluğu vücudunun neredeyse iki katıdır. Diğer tüm çekirge türleri gibi, uzun boynuzlu çekirgeler de milyonlarca yıldır aynıdır. 125 milyon yıl önce yaşamış çekirgelerle günümüzdekilerin bir farkının olmadığı, resimdeki fosilde de açıkça görülmektedir.

 

6 / total 13
Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası-Cilt 1 kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top