< <
8 / total: 13

Tevrat'ta ve Diğer Musevi Kaynaklarda
Hz. Mehdi (as)'a İşaretler

dağ manzarası, pembe çiçek

Hz. Mehdi (as)'ın -Musevilerin tabiriyle Mesih'in- geleceğine inanmak, Museviliğin temel inanç esaslarından biridir. Musevilerin 12. yüzyıldan bu yana en büyük Tevrat alimlerinden biri olarak kabul ettikleri Haham Maimonides (İbn-i Meymun), Museviliğin 13 temel inanç esasından on ikincisini, "Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine inanmak" olarak açıklamıştır. Bu esaslara göre, Musevilerin "Mehdi" ile ilgili inançları şu sözlerle belirlenmiştir: "Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine gönülden inanıyorum, gelişi gecikse bile, her gün onun gelişini bekliyorum."

Mesih'in -yani Hz. Mehdi (as)'ın- gelişini inkar edenlerin durumu ise, Musevilerin kutsal kaynaklarından Mişna'da şöyle açıklanmaktadır:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceğine inanmayan veya onun gelişini beklemeyen bir kişi, sadece bütün Peygamberler karşı gelmekle kalmaz, Tevrat'ı ve hocamız Musa'yı da inkar etmiş olur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Yasaları, 11:1)

Ayrıca Musevilerin her gün üç kere ettikleri Şemone Esre (Shmone Esre) adlı duada, Hz. Mehdi (as)'ın gelişinin yakın olmasına yönelik Allah'a edilen dua da yer alır. Bu dua, din ahlakının gereği olan adaletin yeniden sağlanması, ahlaksızlığın, günahın ve kötülüğün son bulması, doğruluğun hakim olması için Hz. Mehdi (as) beklentisiyle yapılır. Bu bölümde Tevrat'ın, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ile uyum içinde olan bölümlerinden, Hz. Mehdi (as)'a işaret eden kısımlara yer verilecektir.

Musevi Kaynaklarında Hz. Mehdi (as)'ın Çıkışından Önceki Dönem

Musevilere göre, Hz. Mehdi (as) -onların tabiriyle Mesih- gelmeden önceki devirde, dünyaya dinsizliğin neden olduğu ahlaki çöküntü hakim olacaktır. İnsanlarda utanma hissi azalacak, zulüm ve kibir artacak, merhamet sahibi kimse kalmayacak, dindarlar hor görülecek, küfür ve fitne yaygınlaşacak; diğer taraftan felaketler, zulüm ve savaşlar birbirini izleyecek; toprakların bereketi azalacak, pahalılık, kıtlık ve yoksulluk artacaktır.

Musevilerce kutsal kabul edilen kaynaklarda yer alan, Hz. Mehdi (as)'ın çıkışından önceki dönemin özelliklerinden bir kısmı şöyledir:

1. Ahir Zamanda Alametlerin Belirmesi:

Rab diyor ki... "Bütün milletleri ve dilleri biraraya toplayacağım vakit geliyor ve gelip Benim izzetimi görecekler. Ve aralarına bir alamet koyacağım." (Yeşaya, 66:17-19)

Ben Rab'bim... Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti. Şimdi de yenilerini bildiriyorum; bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum. (Yeşaya, 42:8-9)

çiçek buketi

2. Ateizmin Yaygınlaşması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

"... Kahin de (din adamı da) Allah'sız; Mescidimde bile kötülüklerini gördüm" diyor Rab. (Yeremya, 23:11)

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] tüm dünya kafirliğe dönene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

-1- Hürriyet, 7 Haziran 2009
-2- Sabah.com.tr, 7 Ocak 2009

-3- Bugün, 13 Mart 2009
-4- Avrupa Vatan, 13 Haziran 2003

3. Dindarların Hor Görülmesi:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... günahtan korkan insanlar hor görülecek ve gerçeklerden yoksun kalınacak... (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... Allah'tan korkan kişiler hor görülecek. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... kötülükten ayrı giden kişi, kendisini bir av yapacak... Kötülüğü terk eden kişiyi, kendi halkı alaya alacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

4. Kötü İnsanların Takdir Görmesi:

Davud oğlu'nun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... kötü insan takdir görecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Sizler ki, iyiden nefret edersiniz ve kötüyü seversiniz. (Mika, 3:2)

5. Din Eğitiminden Uzaklaşılması:

... Öğrencilerin [Allah'ın sözlerini öğrenenlerin] sayısı azalmadıkça... Mesih [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

6. Yönetimlerin Din Ahlakından Uzaklaşması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... krallık delalete düşecek, fakat onları uyaran kimse olmayacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... devlet yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları kınayacak kimse olmayacak... (Talmud, Sota 49b)

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] Roma'nın günahkar krallığı [dinsizlik] dokuz ay boyunca tüm dünyaya [hakimiyetini] yayana dek gelmeyecektir. (Talmud, Yoma 10a)

7. Yöneticilerin Ehil Olmaması:

Çocukları onlara yönetici atayacak, küçük çocuklar onlara egemen olacak. (Yeşaya, 3:4)

8. Kadın Yöneticilerin Artması:

Çocuklar onları eziyor, kadınlar onu yönetiyor... (Yeşaya, 3:12)

kadın liderler

-1- Pakistan Eski Başbakanı, Benazir Butto
-2- İngiltere Eski Başbakanı, Margaret Thatcher
-3- Almanya Başbakanı, Angela Merkel

-4- Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı, Hillary Clinton
-5- Ukrayna Başbakanı, Yulia Timoşenko

9. Liderlerin Çıkar Peşinde Koşmaları:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... bu neslin liderleri köpekler gibi davranacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi, sabaha bir şey bırakmazlar. (Sefanya, 3:3)

yolsuzluk

-1- Milliyet, 04 Eylül 2007

-2- http://halfdone.wordpress.com/2009/07/20/

Ya yolsuzluk azalsın ya da gözlerimizi yumalım

10. Kötülerin Güç Sahibi Olması:

... Kötülük edenleri güçlendirdiklerinden, kimse kötülüğünden dönmüyor... (Yeremya, 23:14)

... İzledikleri yol kötü, güçlerini haksızca kullanıyorlar. (Yeremya, 23:10)

Yöneticileri kükreyen aslanlar [gibi]... (Sefanya, 3:3)

çiçek buketi

11. Adaleti Sağlayanların Kalmaması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] tüm hakimler ve yöneticiler gidene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 98a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... haktan tamamen uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

12. Yoksulluğun Artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)]... ceplerde metelik bitene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

-1- Ortadoğu, 11 Aralık 2008
-2- Ortadoğu, 4 Nisan 2008

-3- Yeni Asya, 29 Mart 2008
-4- Cumhuriyet, 12 Mayıs 2008

13. Haksız Kazancın Artması:

... Herşeye Egemen Rab onlara [halkın ileri gelenlerine] diyor ki: ... "Bağları yiyip bitiren sizsiniz. Evleriniz yoksullardan zorla aldığınız malla dolu... Ne hakla... halkımı eziyor, yoksulu sömürüyorsunuz?" (Yeşaya, 3:14-15)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b)

-1- Tercüman, 16 Mayıs 2006
-2- Radikal, 27 Temmuz 2003

-3- Zaman, 2 Şubat 2007
-4- Sabah, 4 Ocak 2009

14. Açlık ve Kıtlık Olması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], hasta için bir balık aranıp da bulunamayıncaya dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 98a)

taraf gazetesi, dokuz sütun gazetesi

-1- Akşam, 7 Aralık 2004
-2- HD Tercüman, 17 Ekim 2008
-3- Dokuz Sütun, 15 Nisan 2008

-4- Dokuz Sütun, 20 Nisan 2008
-5- Dokuz Sütun, 15 Nisan 2008
-6- Taraf, 15 Nisan 2008

taraf gazetesi, dokuz sütun gazetesi

-1- Evrensel, 20 Mart 2007
-2- Yeni Çağ, 5 Aralık 2006

-3- Günboyu, 28 Mart 2007
-4- Günboyu, 28 Mart 2007

15. Toprakların Bereketinin Azalması:

... Bağbozumu olmayacak, devşirecek meyve bulunmayacak... Güzel tarlalar, verimli asmalar, halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün. (Yeşaya, 32:10-13)

Tohumlar keseklerin altında çürüdü, tahıl yok oldu, ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı. Hayvan sürüleri nasıl da inliyor! Sığır sürüleri çaresiz, çünkü otlaklar kurudu... ateş otlakları yok etti, bütün ağaçları kavurdu. (Yoel, 1:17-19)

Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu... Arpa, buğday için dövünün... çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma bütün meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:10-12)

16. Kuraklık Olması:

Dünya kuruyup büzülüyor, yeryüzü solup büzülüyor... (Yeşaya, 24:4)

... Otlaklar kurumuş... (Yeremya, 23:10)

... Asmalar soldu... (Yeşaya, 24:7)

... Otlaklar kurudu... Akarsular kurudu... (Yoel, 1:18-20)

Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:12)

önce vatan gazetesi

-1- Ortadoğu, 27 Haziran 2008
-2- Türkiye, 30 Mart 2009
-3- Zaman, 26 Haziran 2007

-4- Dokuz Sütun, 14 Nisan 2004
-5- Önce Vatan, 27 Haziran 2008

orman manzarası

Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır. (Nahl Suresi, 12)

Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi).
Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.
(Nahl Suresi, 13)

evrensel gazetesi

-1- Türkiye, 14 Şubat 2006
-2- Tercüman, 13 Ocak 2007
-3- Milli Gazete, 24 Nisan 2008

-4- Posta, 13 Mart 2006
-5- Evrensel, 14 Temmuz 2005

17. Hayvanların Telef Olması:

29-30 Nisan 1991'de Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde 139.000 insan ölmüştür. Yaklaşık yarım milyon hayvan da telef olmuştur.

Hayvanlar nasıl da inliyor! Sığır sürüleri çaresiz... Koyun sürüleri perişan oldu... Yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor. Çünkü akarsular kurudu, ateş otlakları yok etti. (Yoel, 1:18-20)

... Bütün hayvanlar da -at, katır, deve, eşek- benzer bir belaya çarptırılacak. (Zekeriya, 14:15)

18. Sıkıntı ve Zorluk Dönemi Olması:

... En yiğit asker bile acı acı feryat edecek... Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu, koyu karanlık bir gün. (Sefanya, 1:14-15)

"... İzledikleri yol onlar için kaygan olacak; karanlığa sürülecek, orada tökezleyip düşecekler... Başlarına felaket getireceğim" diyor Rab. (Yeremya, 23:12)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... [alimlerden] geri kalan diğerlerinin gözleri keder ve belalarla düşecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancıları, "o gün" burada yazılıdır... (Talmud, Şabat, 118a)

Hadi o [Hz. Mehdi (as)] gelsin... Bir kimse tarlaya çıkıp bir muhafızla karşılaştığında, sanki bir aslanla karşılaşmış gibidir. Şehre girip vergi toplayan birine yanaştığında, sanki bir ayıyla karşılaşmış gibidir. Evine girip kızlarını ve oğullarını açlık ızdırabı içinde bulduğunda, sanki bir yılan tarafından sokulmuş gibidir... Doğum sancısı çeken bir kimse gördün mü? Niçin her insanın, sanki doğum sancısı çeken bir kadın gibi, elleri belinde ve tüm yüzler sararmış görüyorum?... (Talmud, Sanhedrin 98b)

19. Belaların Ardı Ardına Gelmesi:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

"Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?" Cevap verdi: "Kötülük o insanların üzerini sarıp örttüğünde." "Bana lanet mi ediyorsun" diye haykırdı. O hemen cevap verdi: "Bu bir ayettir: 'Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor; oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek.'" [Yeşaya, 60:2] (Talmud, Sanhedrin 99a)

.... Nehir gibi birçok belayla sarılmış bir nesil gördüğünde, onu [Hz. Mehdi (as)'ı] bekle ve hazırlan; çünkü şöyle yazılmıştır: Düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde, Rab'bin Ruhu onu kaçırtacak. [Yeşaya, 59:19] Bunun ardından şu gelir; Kurtarıcı gelecek... [Yeşaya, 59:20] (Talmud, Sanhedrin 98a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... imtihan arkasından imtihan gelecek... (Talmud, Kethuboth 112b)

... Lanet dünyayı yiyip bitirdi... (Yeşaya, 24:6)

Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek; çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak... (Yeşaya, 24:18)

20. Fitnenin Artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yeniden yürürlüğe konması olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Sana yol gösterenler seni saptırıyor, yolunu şaşırtıyorlar. (Yeşaya, 3:12)

... Her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar. (Sefanya, 3:7)

star gazetesi

-1- Türkiye Gazetesi, 29 Ekim 2006
-2- Star, 18 Kasım 2008

-3- Önce Vatan Gazetesi, 3 Ekim 2006
-4- Yeni Şafak, 26 Haziran 2006

21. Ümitsizliğin Hakim Olması:

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

22. Fuhuşun Yaygınlaşması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimlerin toplanma meclisleri, fuhuş evleri haline gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Fahişelere ücret olarak erkek çocukları verdiler... kızları sattılar. (Yoel, 3:3)

... Ülke zina edenlerle dolu... (Yeremya, 23:10)

... Şu korkunç şeyi gördüm: Zina ediyorlar... (Yeremya 23:14)

star gazetesi

-1- Gözcü, 28 Mart 2006

-2- Yeni Mesaj, 31 Aralık 2003

star gazetesi

-1- Bugün, 7 Ocak 2007
-2- Radikal, 29 Temmuz, 2005

-3- HO Tercüman, 18 Ocak 2007
-4- Şok Haber, 7 Haziran 2007

-5- Hürriyet, 20 Haziran 2006
-6- Hürriyet, 13 Ekim 2009

Ahir zamanda görülen ahlaki çöküşün en açık örneği, hiç kuşkusuz her türlü ahlaksızlığın ve sapıklığın hayasızca yaşanmasıdır. Günümüzde de eşcinselliğin kimi çevreler tarafından takdir edilerek yaşanması, hatta eşcinsellere bazı ülkelerde resmi evlilik hakkı tanınması, bu ahlaki sapkınlığın toplumda ne denli derinleştiğinin açık bir delilidir.

23. İnsanlarda Utanma Hissinin Azalması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladığında oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde hayasızlık artacak... saygıdan uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... arsızlık artacak ve haysiyet azalacak... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek... oğul babasının önünde utanmayacak... (Talmud, Sota 49b)

... Genç yaşlıya, sıradan adam onurlu kişiye hayasızca davranacak. (Yeşaya, 3:5)

24. Ahlaksızlığın Artması:

Haham Johanan dedi ki: Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] yalnız... tümüyle kötü yolda bir nesil geldiğinde çıkacak. (Talmud, Sanhedrin 98a)

Haham Johanan dedi ki: Giderek bozulmakta olan bir nesil gördüğünüzde, onun [Hz. Mehdi (as)'ın] gelişini ümit edin. (Talmud, Sanhedrin 98a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... saygınlık azalacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... gençler yaşlıları utandıracak ve yaşlılar gençlerin yanında ayakta kalacak... bir oğul babasının önünde utanmayacak. (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... ilim merkezleri ahlaksızlık için kullanılacak... (Talmud, Sota 49b)

... Kötülük edenleri güçlendirdiklerinden, kimse kötülüğünden dönmüyor... Hepsi Sodom gibi... Gomora gibi oldu. (Yeremya, 23:14)

star gazetesi

-1- Dünden Bugüne Tercüman, 31 Temmuz 2004
-2- Posta, 25 Aralık 2003
-3- Yeni Asya, 16 Nisan 2004
-4- Şok Haber, 7 Haziran 2007

-5- Milli Gazete, 8 Eylül 2007
-6- Ortadoğu, 20 Aralık 2006
-7- Şok Aktüel, 10 Mart 2004

star gazetesi

-1- Kelebek, 19 Mayıs 2004
-2- Takvim, 18 Mart 2005

-3- Star, 17 Nisan 2007

25. Yalan ve Sahtekarlıkların Artması:

... Yalan peşindeler... (Yeremya, 23:14)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b)

İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek... (Yeşaya, 3:5)

26. Yüzlerin Zilletli Olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bu neslin yüzü köpek yüzüne benzeyecek... (Talmud, Sota 49b)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... insanların yüzleri köpek yüzüne benzeyecek. (Talmud, Sanhedrin 97a)

27. Merhamet, Şefkat Duygularının Körelmesi:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... sınırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezinecek; fakat hiç kimse onlara acımayacak... (Talmud, Sota 49b)

star gazetesi

-1- Posta, 16 Şubat 2001
-2- Akşam, 18 Şubat 2006
-3- Yeni Şafak, 25 Temmuz 2006
-4- Radikal, 27 Ağustos 2003

-5- Posta, 27 Ağustos 2009
-6- Evrensel, 10 Ocak 2007
-7- Yeniçağ, 15 Haziran 2007

28. İsyankarlığın Artması

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... kızlar annelerine isyan edecek, gelinler de kayınvalidelerine isyan edecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek; bir kız annesine, gelin kaynanasına karşı gelecek... (Talmud, Sota 49b)

29. Ailevi Bağların Zayıflaması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bir adamın ailesi kendi düşmanı olacak... (Talmud, Sota 49b)

30. Münafıkların Artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], [iman edenlere] ihanet edenler artana kadar gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Hainler hainliklerini sürdürüyor. Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar. (Yeşaya, 24:16)

31. İlim Adamların Sayısının Azalması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde, alimler sayıca az olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

star gazetesi

-1- Hürriyet, 15 Şubat 2009
-2- Zaman, 15 Mart 2007
-3- Tercüman, 21 Haziran 2009
-4- Vatan, 2 Ağustos 2009

-5- Posta, 7 Aralık 2004
-6- Akşam, 8 Ocak 2006
-7- Ortadoğu, 23 Ocak 2007
-8- Birgün, 7 Nisan 2008

nehir manzarası

O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır, ölümünden sonra da yeri diriltir.
İşte siz de böyle çıkarılacaksınız.
(Rum Suresi, 19)

Sizi topraktan yaratmış bulunması, O'nun ayetlerindendir; sonra siz,
(yeryüzünün her yanına) yayılmakta olan bir beşer (türü) oldunuz.
(Rum Suresi, 20)

32. İlim Adamlarına Verilen Önemin Azalması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... hikmet yazanlardan [ilim sahiplerinden] hoşlanılmayacak. (Talmud, Sanhedrin 97a)

33. İlim Adamlarının Yozlaşması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... alimlerin aklı bozulacak... (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimler yargılanacak... (Talmud, Kethuboth 112b)

... Kahinleri [din adamları] kutsal olanı kirletip, Yasa'yı [Allah'ın hükümlerini] çarpıtırlar. (Sefanya, 3:4)

34. Savaşların Artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... yedinci yılda, savaşlar [olacak]; yedi yıllık sürenin bitiminde Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Savaşmaları için bütün ulusları biraraya getireceğim... Evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek... (Zekeriya, 14:2)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim; kan ve ateş ve duman direkleri. (Yoel, 2:30)

... Onlar (Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği) yedinci yılda kurtarılmaları kaderlerinde belirlendiği için, kurtuluştan bahis yedinci takdistedir. Fakat bir üstat dedi ki: "Altıncı yılda uğultular olacak, yedincide savaşlar, yedincinin sonunda Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek. Savaş da kurtarılışın başlangıcıdır." (Talmud, Megilah 17b)

star gazetesi

Referans, 5-6 Nisan 2008

star gazetesi

-1- Ortadoğu, 24 Aralık 2004
-2- Yeni Çağ, 15 Mart 2005

-3- Birgün, 1 Ağustos 2006
-4- Vatan, 29 Ocak 2006

-5- Star, 20 Marta 2006
-6- Yeniçağ, 24 Şubat 2006

-7- Hürriyet, 9 Ağustos 2008

35. Ortadoğu'da Kan Dökülmesi:

... Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?... Bize bir işaret söyle... Paneas* mağarasının suları, kana dönünce... (Talmud, Sanhedrin 98a)
* Paneas: Ürdün Nehri civarında, Kudüs'e 200 km uzaklıkta eski bir şehir ismi.

36. Ortadoğu'da Yıkımın Olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... Celile* yıkıma uğrayacak ve Gavlan** bölgesi harap olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a; Sota 49b)

* Celile: Ürdün Nehri'nin batısında, Filistin'deki Taberiye Gölü'nün kuzeyinde yer alan, günümüz İsrail'de bir bölge.

** Gavlan: Bugünkü Golan Tepeleri'nin bir kısmını kapsayan, kuzeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge.

Ortadoğu gazetesi

-1- Önce Vatan, 20 Ağustos 2007

-2- Posta, 20 Ağustos 2009

37. Masum İnsanların Öldürülmesi:

... Suçsuz insanların kanını döktüler. (Yoel, 3:19)

Tercüman gazetesi

-1- Halka ve Olaylara Tercüman, 10 Ağustos 2006

-2- Posta, 3 Ağustos 2006

38. Mültecilerin artması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... sınırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezinecek fakat hiç kimse onlara acımayacak... (Talmud, Sota 49b)

Tercüman gazetesi

-1- Birgün, 13 Haziran 2006

-2- Halka ve Olaylara Tercüman, 29 Haziran 2006

39. İsyanların, Ayaklanmaların Artması:

Dünya... isyanlarının ağırlığı altında çökecek ve bir daha kalkamayacak. (Yeşaya, 24:20)

Katrina kasırgası

-1- Birgün, 16 Haziran 2006

-2- Yeni Çağ, 2 Eylül 2005

40. Yağmalamanın Olması:

"Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek" Rab böyle söyledi. (Yeşaya, 24:3)

... Evler yağmalanacak... (Zekeriya, 14:2)

41. Hakka Direnenlerin Bedenlerinde Alamet Olması:

... Savaşan bütün halkları Rab şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek. (Zekeriya, 14:12)

... Söyledikleri de yaptıkları da Rab'be karşı... Yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık ediyor. Sodom gibi günahlarını açıkça söylüyor, gizlemiyorlar... (Yeşaya, 3:8-9)

42. İnsanların Mutsuz Olması:

... Bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor. Tefin çoşkun sesi kesildi. Eğlenenlerin gürültüsü durdu. Lirin çoşkun sesi kesildi. (Yeşaya, 24:7-8)

... İnsanoğlunun sevinci yok oldu. (Yoel, 1:12)

... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11)

43. Din Adamlarının Ümitsizlik İçinde Olmaları:

... Rab'be hizmet eden kahinler [din adamları] yas tutuyorlar. (Yoel, 1:9)

Ey kahinler [din adamları], çul kuşanıp yas tutun. Ey sunakta hizmet edenler, ağıt yakın... (Yoel, 1:13)

44. İnsanların Ruhen Yıpranmış Olmaları:

... [Hz. Mehdi (as)] sadece, [dünyevi] bedenlerdeki bütün ruhlar yorgun düşünce gelecek... (Talmud, Abodah Zarah, 5a)

45. Depremler Olması:

... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak. Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya, 24:18-20)

... Gök ve yer sarsılacak... (Yoel, 3:16)

Ben, Herşeye Egemen Rab... gökleri titreteceğim yer yerinden oynayacak. (Yeşaya, 13:13)

O zaman dünya sarsılıp titredi; dağların temelleri de oynadı ve sarsıldı... Suların derinlikleri göründü ve dünyanın temelleri açıldı. (Mezmurlar, 18:7, 15)

Katrina kasırgası

-1- Tercüman, 27 Aralık 2004

-2- Akşam, 14 Ocak 2010

46. Doğal Afetlerin Artması:

... Orduların Rab'bi tarafından, gök gürlemesiyle ve zelzele ile ve büyük gürültü ile, kasırga ile ve sağanakla ve yiyip bitiren ateş aleviyle yoklama olacak. (Yeşaya, 29:6)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim... (Yoel, 2:30)

... Göklerin kapakları açılacak. Dünyanın temelleri sarsılacak. (Yeşaya, 24:18)

cumhuriyet gazetesi

-1- Habertürk, 30 Haziran 2009
-2- Cumhuriyet, 16 Ağustos 2006

-3- Vatan, 6 Temmuz 2009

47. Bir Yerde Sel Olurken, Diğer Bir Yerde Kuraklık Olması:

Davud oğlıunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım... (Talmud, Sanhedrin 97a)

48. Ürünlere Çekirge Musallat Olması:

Genç çekirgeden arta kalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi; ondan artakalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi; ondan artakalanı da yavru çekirgeler yedi... Güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusu saldırdı... (Yoel, 1:4-6)

49. Çevre Kirliliğinin Artması:

Dünyada yaşayanlar onu kirletti... (Yeşaya, 24:5)

evrensel gazetesi

-1- Evrensel, 12 Kasım 2004
-2- Dünden Bugüne Tercüman, 22 Kasım 2004
-3- Akşam, 29 Haziran 2009

-4- Yeniçağ, 5 Haziran 2006
-5- Birgün, 20 Ekim 2006

50. Irak Topraklarında Savaş Olması:

 

50. 1. Irak Savaşında İşgalci Ordunun Çok Uluslu Olması:

... Biraraya gelmiş ulusların ve krallıkların gümbürtüsünü dinleyin! (Yeşaya, 13:4)

Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin! Büyük bir halkın sesini andırıyor... (Yeşaya, 13:4)

cumhuriyet gazetesi

-1- Aksam, 21 Mart 2003

50.2. Irak Topraklarındaki Savaşa, Uzak Ülkelerden Gelinmesi:

... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor. (Yeşaya, 13:1, 5)

* Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.

50.3. Savaşın Sirenlerle, Yüksek Sesle Duyurulması:

... Savaşçıları yüksek sesle çağırıp el sallayın ki, soylulara ayrılan kapılardan içeri girsinler. (Yeşaya, 13:2)

50.4. Savaşta Çok Sayıda Çocuk Ve Gencin Ölmesi:

Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler. (Yeşaya, 13:18)

cumhuriyet gazetesi

-1- Günboyu, 28 Mart 2007

-2- Tercüman, 21 Mart 2003

50.5. Kadınların Mağdur Edilmesi:

... Kadınlarının ırzına geçilecek. (Yeşaya, 13:16)

50.6. Evlerin Yağmalanması:

... Evleri yağmalanacak... (Yeşaya, 13:16)

cumhuriyet gazetesi

Yeni Asya, 2 Mayıs 2007

50.7. Çok Fazla Kan Dökülmesi:

Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçirilecek. Yavruları gözleri önünde parçalanacak... (Yeşaya, 13:15-16)

cumhuriyet gazetesi

-1- Milli Gazete, 16 Nisan 2007

-2- Yeni Asya, 13 Aralık 2006

50.8. Halkın Korku ve Acı İçinde Olması:

... Ellerde derman kalmayacak, her yürek eriyecek. Herkesi dehşet saracak, hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak... kıvranacak, şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar... (Yeşaya, 13:7-8)

50.9. Halkın Komşu Ülkelere Kaçması:

Herkes kovalanan ceylan gibi, çobansız koyunlar gibi halkına dönecek, ülkesine kaçacak. (Yeşaya, 13:14)

50.10. Savaş Sonrası Kentlerin Issızlaşması:

Orada [Babil'de] çölün yabani hayvanları yatacak ve onların evleri baykuşlarla dolu olacak ve orada deve kuşları yer tutacaklar ve yabani keçiler orada oynaşacaklar. Ve saraylarında kurtlar ve güzel hisarlarında çakallar uluyacak... (Yeşaya, 13:21-22)

İnsanı saf altından, ofir altınından daha ender kılacağım. (Yeşaya, 13:12)

50.11. Savaş Sonrası Dirlik ve Düzenin Bozulması:

... Bedeviler çadır kurmayacak, çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek. (Yeşaya, 13:20)

... Ülkeyi viraneye çevirip... (Yeşaya, 13:9)

... Yer yerinden oynayacak. (Yeşaya, 13:13)

nehir manzarası

Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın.
Eğer bilirseniz, Allah Katında olan sizin için daha hayırlıdır.
(Nahl Suresi, 95)

Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın Katında olan ise kalıcıdır.
Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle Biz muhakkak vereceğiz.
(Nahl Suresi, 96)

evrensel gazetesi

-1- Radikal, 29 Eylül 2002
-2- Cumhuriyet, 20 Mart 2007
-3- Ortadoğu, 24 Aralık 2006

-4- Yeni Asya, 13 Aralık 2006
-5- Milliyet, 10 Mayıs 2007

50.12. Irak Kentlerinin Yerle Bir Olması:

Ben Allah... krallıkların en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim. (Yeşaya, 13:19)

51. Yecüc ve Mecüc'ün Ahir Zamandaki Ortaya Çıkışı (I. ve II. Dünya Savaşları):

... [Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancıları, "o gün" burada yazılıdır... Yecüc ve Mecüc savaşları: "Ogün" burada yazılıdır; bu yazılırken, o günde Mecüc gelecek. (Talmud, Shabbath 118a)

[Dünya'daki zamanın]... bir kısmı Yecüc ve Mecüc ile savaşarak [geçecek] ve geri kalan [dönem] Mesih [Hz. Mehdi (as)] devri olacaktır. Yüce ve Kutsal Olan [Allah] dünyasını yedi bin yıl sonra yenileyecektir. (Talmud, Sanhedrin 97b)

51.1. Kalabalık Bir Topluluk Olmaları:

... Toplanmış büyük kalabalıkla birlikte... (Hezekiel, 38:7)

... Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi... yürüyeceksiniz... (Hezekiel, 38:16)

... Hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı... (Hezekiel, 38:4)

51.2. Çok uluslu Bir Topluluk Olmaları:

... Birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık... (Hezekiel, 38:15)

... Bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz... (Hezekiel, 38:9)

51.3. Silahlı Büyük Bir Orduya Sahip Olmaları:

... Bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı... onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli (orduları)... (Hezekiel, 38:4-5)

... Tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu... (Hezekiel, 38:15)

51.4. Bozgunculuk Çıkarmaları:

... Kötü düzenler tasarlayacaksın. Diyeceksin ki:... Esenlik ve güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim... (Hezekiel, 38:10-11)

... Herkes birbirine kılıç çekecek. (Hezekiel, 38:21)

51.5. Saldırgan, Yağmacı Bir Topluluk Olması:

Diyeceksin ki:... Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı soyup malını yağma edeceğim... (Hezekiel, 38:11-12)

... [Halk:] Sana "Yağmalamak için mi geldin? Çapul malı toplamak, altın, gümüş taşımak, hayvan, mal götürmek, bol ganimet elde etmek için mi bu kalabalığı topladın?" diyecek. (Hezekiel, 38:13)

Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz... (Hezekiel, 38:9)

51.6. Dağlarda Savaşmaları:

"Bütün dağlarımda Gog'a karşı kılıcı çağıracağım." Egemen Rab böyle diyor. (Hezekiel, 38:21)

Yecüc Mecüc

51.7. Savaşlarda Kimyasal Silah Kullanılması:

... Birçok ulusun üzerine... ateşli kükürt* yağdıracağım. (Hezekiel, 38:22)

* 1. ve 2. Dünya savaşlarında bir kimyasal silah olan ve kükürt klorür içeren hardal gazı geniş çapta kullanılmış ve insanların bedenlerinde yakıcı etki oluşturmuştur.

51.8. Savaş döneminde Salgın Hastalıkların da Olması:

... Salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım. (Hezekiel, 38:22)

Ülkeyi [salgın hastalıktan] arındırmak için adamlar görevlendirilecek... (Hezekiel, 39:14)

51.9. Savaşlarda Çok Sayıda Kişinin Ölmesi:

... Gog'la bütün ordusu orada gömülecek... [Halk] ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek. Onları bütün ülke halkı gömecek... Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürleriyse yerde kalan cesetleri gömecekler... (Hezekiel, 39:11-14)

Açık kırlarda düşüp öleceksiniz... (Hezekiel, 39:5)

... Herkes birbirine kılıç çekecek. (Hezekiel, 38:21)

51.10. Savunmasız Halkın Üzerine Saldırmaları:

... Savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın... (Hezekiel, 38:8)

Diyeceksin ki: Sursuz köyleri olan bir ülkeye saldıracak, esenlik ve güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim. Bu köylerin tümü sursuz, kapıları da kapı sürgüleri de yok. Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı... (Hezekiel, 38:11)

52. Peygamberlerin Hz. Mehdi (as) Dönemine İşaret Eden İzahlarının Olması:

Tüm peygamberler yalnız Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemi ile ilgili kehanette bulundular. (Talmud, Berachoth 34b, Shabbath 63a)

Tüm peygamberler, [bütün iyi şeyler hakkında] yalnız Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemiyle ilgili olarak kehanette bulundular. (Talmud, Sanhedrin 99a)

53. Ahir Zamandaki Sıkıntılı Dönemin, Salih Müminlere Etki Etmemesi:

Abaye, Rabbah'a sordu: "[Onu görmek istememenin] nedeni nedir? Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] [çıkışı öncesindeki] doğum sancıları yüzünden mi?" Fakat öğretilmiştir ki... "Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] doğum sancılarından korunmak için kişi ne yapmalı? Çalışın ve iyilik yapın; siz ve Hocanız, her ikiniz de." (Talmud, Sanhedrin 98b)

Hz. Mehdi (as)'ın Musevi Kaynaklarında Tarif Edilen Özellikleri

mor çiçekler

Musevilikte gelmesi beklenen Mesih (Hz. Mehdi (as)), tüm dünyada barışı tesis edecek bir manevi liderdir. Milletlere rehberliğinin yanı sıra, hep isabetli kararlar alan, adil ve doğru bir hakem; Allah korkusu ve sevgisinden ötürü tüm insanlık için üstün bir ahlak örneği olacaktır.

Museviler, Hz. Mehdi (as)'ın, gelecekte dünyayı adaletle dolduracak, bozguncu toplumların bozgununu dindirip etkisiz hale getirecek ve bütün milletlerin kendisini izleyeceği bir kurtarıcı olmasından dolayı, ondan "Yahev veya Şahev" (insanları iyileştiren, onları Allah'a yönlendiren) sıfatıyla bahsederler.

Ayrıca Musevilerce Hz. Mehdi (as), insanları etkisi altına alan bir kişiliğe ve ruh güzelliğine sahip olacak; hikmetli sözleriyle onları imana yöneltecektir. Ancak Allah'ın seçip desteklediği bu kul, kesinlikle insan üstü bir varlık olmayacak, mucize göstermeyecek; normal bir şekilde, anne babadan dünyaya gelen fakat Allah'ın maddi-manevi her yönden desteklediği ve başarı nasip ettiği bir beşer olacaktır. Musevi kaynaklarına göre Hz. Mehdi (as)'ın özelliklerinden bir kısmı şöyledir:

1. Adalet Sahibi Olması:

[Hz. Mehdi (as)'ın] davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. (Yeşaya, 11:5)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] krallığının asası adalet asasıdır... (Mezmurlar, 45:6-7)

... [Hz. Mehdi (as)] yargılarken adaleti arayacak... (Yeşaya, 16:5)

[Hz. Mehdi (as)] yoksulları adaletle yargılayacak... (Yeşaya, 11:4)

... O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür... (Zekeriya, 9:9)

"İşte Davud için doğru bir dal [Hz. Mehdi (as)'ı] çıkaracağım günler geliyor" diyor Rab... "O [Hz. Mehdi (as)] ülkede doğru ve adil olanı yapacak..." (Yeremya, 23:5-6)

2. Mazlumun Hakkını Koruması:

[Hz. Mehdi (as)] yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek... (Yeşaya, 11:4)

3. Tüm Dünyada Adaleti Sağlaması:

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!... Adaleti uluslara ulaştıracak. (Yeşaya, 42:1)

... Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek... (Yeşaya, 42:3-4)

Doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor... (Yeşaya, 41:2)

4. Dürüst ve Doğru Olması:

Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin... (Mezmurlar, 45:7)

... Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek... (Yeşaya, 11:4)

O günlerde, o zamanda, Davud için bir dal [Hz. Mehdi (as)'ı] yetiştireceğim; ülkede adil ve doğru olanı yapacak. (Yeremya, 33:15)

Davud soyundan biri [Hz. Mehdi (as)]... doğru olanı yapmakta tez davranacak. (Yeşaya, 16:5)

... [Hz. Mehdi (as)] doğrulukla krallık yapacak... (Yeşaya, 32:1)

Mesih dönemi (Altınçağ) doğru ve dürüst bir kral olan Mesih [Hz. Mehdi (as)]... tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

nehir manzarası

Ey insanlar, şüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse iman edin, sizin için hayırlıdır. Eğer inkara saparsanız, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Nisa Suresi, 170)

5. Kurtarıcı Vasfı Olması:

O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcıdır... (Zekeriya, 9:9)

6. Dünyayı Tebliğiyle Etkilemesi:

... [Hz. Mehdi (as)] dünyaya ağzının değneğiyle vuracak [yani silahı olmadan sözleriyle etkileyecek] ve kötüleri dudaklarının soluğuyla öldürecek [yani konuşmalarıyla manen etkisiz hale getirecek]. (Yeşaya, 11:4)

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] adı harika öğütçü... olacak. (Yeşaya, 9:6)

Demir çomakla kıracaksın/güdeceksin onları, çömlek gibi parçalayacaksın [yani Hz. Mehdi (as) dinsiz sistemleri fikirleriyle temelinden çökertecektir]. (Mezmurlar, 2:9)

lavanta bahçesi

7. Kalplere Etki Eden Sözler Söylemesi

Okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır [Hz. Mehdi (as)'ın sözleri çok hikmetli ve etkili olacak, dinsiz ideolojileri kökten etkisiz hale getirecektir]... (Mezmurlar, 45:5)

8. Tüm Dünyayı Allah'a İman Etmeye Yöneltmesi:

O [Hz. Mehdi (as)] tüm dünyayı Allah'a birlikte kulluk etmeleri için ıslah edecek, çünkü şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım." [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

9. İnsanları Ruhen Arındırıp Temizlemesi:

Ama onun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; gümüş eritip arıtan gibi davranacak... arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. (Malaki, 3:2-3)

... Seni [Hz. Mehdi (as)'ı]... uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7)

10. Şiddet Kullanmadan İman Gücü ile Başarı Elde Etmesi:

"... Güçle kuvvetle değil, ancak Benim Ruhumla başaracaksın" diyor. Böyle diyor Herşeye Egemen Rab. (Zekeriya, 4:6)

11. Güç ve Başarı Sahibi Olması:

Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. (Yeşaya, 52:13)

"... Davud soyundan güçlü bir kral [Hz. Mehdi (as)] çıkaracağım, meshettiğim [seçtiğim] kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki taç parıldayacak." (Mezmurlar, 132:17-18)

Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, onu [Hz. Mehdi (as)'ı] görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın, varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral Rab'be güvenir, Yüceler Yücesinin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:5-7)

... [Rab] kralını [Hz. Mehdi (as)'ı] güçle donatacak, meshettiği [seçtiği] kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] kuvvetini yükseltecektir. (I. Samuel, 2:10)

... Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun [Hz. Mehdi (as)'ın] omuzlarında olacak... Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. (Yeşaya, 9:6)

nehir manzarası

O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir. O'na kavuşacakları gün, onların dirlik temennileri: "Selam”dır. Ve O, onlara üstün bir ecir hazırlamıştır.
(Ahzab Suresi, 43-44)

12. Uluslara Manevi Bir Lider Olması:

Mesih [Hz. Mehdi (as)] çok muhteşem bir kral olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti... (Daniel, 7:14)

... Halklara sancak olacak, uluslar ona [Hz. Mehdi (as)'a] yönelecek... (Yeşaya, 11:10)

Bütün milletler onu [Hz. Mehdi (as)'ı] dinlemeye gelecek... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

... Kıyı halkları onun [Hz. Mehdi (as)'ın] yasasına umut bağlayacak. (Yeşaya, 42:4)

Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek. "Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor..." (Yeşaya, 60:3-4)

Sahibi (Şilo) [Hz. Mehdi (as)] gelene kadar... [sonra] uluslar onun sözünü dinleyecek. (Yaratılış, 49:10)

13. Halkların Hz. Mehdi (as)'a Tabi Olmaları:

Kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] adı sonsuza dek yaşasın, Güneş durdukça adı var olsun, onun aracılığıyla insanlar kutsansın, bütün uluslar "Ne mutlu ona" desin! (Mezmurlar, 72:17)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle insanlar onunla barış yapacak ve tüm ülkeler ona hizmet edecek. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

... Halklar ayaklarının altına serilir [Tüm insanlar Hz. Mehdi (as)'a tabi olacaklardır]. (Mezmurlar, 45:5)

14. Egemenlik Sahibi Olması:

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel, 7:14)

Kralınız [Hz. Mehdi (as)] uluslara barışı duyuracak. Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. (Zekeriya, 9:10)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek... (Yeşaya, 9:7)

... Davud soyundan güçlü bir kral [Hz. Mehdi (as)'ı] çıkaracağım. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki taç parıldayacak. (Mezmurlar, 132:17-18)

Rab kralını [Hz. Mehdi (as)'ı] büyük zaferlere ulaştırır... ona sonsuza dek sevgi gösterir. (2. Samuel, 22:51)

Gelecek zamanda, Kral Mesih'in [Hz. Mehdi (as)] çıkacak ve Davud krallığını geçmişteki hakimiyetine yeniden kavuşturacak. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

[Hz. Mehdi (as)] egemenlik sürsün denizden denize, Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek! (Mezmurlar, 72:8)

15. Dünyayı Bulunduğu Yerden Yönetmesi:

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as), Hz. Süleyman (as) gibi] sadece sedirinden hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b)

16. Dünyayı Yardımcıları Aracılığıyla Yönetmesi:

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as), Hz. Süleyman (as) gibi] sadece kendi ekibiyle hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b)

17. Dünya Çapında Barışı Sağlaması:

Savaş arabalarını... uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız [Hz. Mehdi (as)] uluslara barışı duyuracak... (Zekeriya, 9:10)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar (şaşırtıcı güzellikler) nedeniyle insanlar onunla barış yapacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... savaşlar olmayacak ve bir millet diğer bir millete kılıç kaldırmayacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

nehir manzarası

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
(Nisa Suresi, 132)

18. İzzet Sahibi Olması:

... Rabbin izzeti senin üzerine doğdu... izzeti senin üzerinde görünecek. (Yeşaya, 60:1-2)

[Rab] Senin kurtarışınla izzeti büyüktür, onu [Hz. Mehdi (as)'ı] görkem ve büyüklükle donattın. (Mezmurlar, 21:5)

19. Allah'a Dayanıp Güvenmesi:

... Kral [Hz. Mehdi (as)] Rab'be güvenir, Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:7)

20. Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı Her Yönden Desteklemesi:

Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak... (Yeşaya, 11:2)

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum [Hz. Mehdi (as)]! Ruhumu onun üzerine koydum... (Yeşaya, 42:1)

Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir... (Yeşaya, 61:1)

Ben, Rab, seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni... uluslara ışık yapacağım. (Yeşaya, 42:6)

Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona uzun... bir ömür. (Mezmurlar, 21:3-4)

Hahamlarımız öğretti ki, Yüce Allah, Davud oğlu Mesih'e [Hz. Mehdi (as)'a] diyecek ki; "Benden ne istersen, onu sana vereceğim." (Talmud, Sukkah 52a)

Rab şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koruyacağım..." (Yeşaya, 49:8)

Ya Rab, kral [Hz. Mehdi (as)] seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin, ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. (Mezmurlar, 21:1-2)

21. Akıl ve Hikmet Sahibi Olması:

"İşte Davud için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor" diyor Rab. "Bu kral [Hz. Mehdi (as)] bilgece egemenlik sürecek, ülkede doğru ve adil olanı yapacak." (Yeremya, 23:5)

Davud'un soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)], Süleyman'dan bile daha akıllı olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

Mesih dönemi (Altınçağ)... akılda olağanüstü olan... Mesih [Hz. Mehdi (as)] tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)]] bugün... yaşayanlardan olsaydı, o bizim mübarek Hocamız olurdu." (Talmud, Sanhedrin 98b)

22. Allah'ın Sevdiği Bir Kulu Olması:

Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır, Meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)'a]... sonsuza dek sevgi gösterir. (2. Samuel, 22:51; Mezmurlar, 18:50)

... Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:7)

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!... (Yeşaya, 42:1)

23. Allah Korkusu ile Dolu Olması:

... Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek... (Yeşaya, 11:2-3)

24. Allah'a Yakın Olması:

Mesih dönemi (Altınçağ)... Allah'a yakın olan... Mesih [Hz. Mehdi (as)] tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

25. Güzel Bir İnsan Olması:

[Halk,] kralı [Hz. Mehdi (as)'ı] bütün güzelliğiyle görecek... (Yeşaya, 33:17)

Sen insanların en güzelisin... (Mezmurlar, 45:2)

26. Allah'ın Nurunun Üzerinde Olması:

Kalk, aydınlan, çünkü ışığın geldi ve Rab'bin izzeti senin [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine doğdu... Uluslar senin ışığına... gelecek. (Yeşaya, 60:1-3)

27. Hikmetli Konuşması:

... Lütuf saçılmış dudaklarına... (Mezmurlar, 45:2)

28. İnsanları Allah'ın Yoluna Davet Edip Eğitmesi:

Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)] tüm insanlara Allah'ın yollarını ve O'ndan korkmayı öğretebilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

[Hz. Mehdi (as)] çıktığında... [Allah'ın yasalarının uygulanmasındaki] itaatsizlikleri düzeltecek... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

O [Hz. Mehdi (as)] bütün dünyayı Allah'a kulluk etmeleri için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

29. Heybet ve Görkem Sahibi Olması:

... [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine celal ve haşmet koydun. (Mezmurlar, 21:5)

30. Bulunduğu Mekanın Görkemli Olması:

... [Hz. Mehdi (as)'ın] kaldığı yer görkemli olacak. (Yeşaya, 11:10)

31. Alçakgönüllü Olması:

... O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür... (Zekeriya, 9:9)

32. Allah Rızasına Göre Hareket Etmesi:

Davud'un soyundan bir kral çıkarsa... ve Allah'ın savaşlarını savaşırsa [Allah için fikri mücadele yürütürse], onun Mesih [Hz. Mehdi (as)] olabileceğini güvenle dikkate alabiliriz... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

33. Zahire Göre Değil, Batın (Ledün) İlmiyle Hükmetmesi:

... [Hz. Mehdi (as)] gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. (Yeşaya, 11:3)

... O [Hz. Mehdi (as)] [bir adamı] sezer ve hakkında hüküm verir, çünkü şöyle yazılmıştır: Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. [Yeşaya, 11:3-4] (Talmud, Sanhedrin 93b)

34. Şefkat ve Merhamet Sahibi Olması:

... Yardım isteyen yoksulu, dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. (Mezmurlar, 72:12)

Yoksula, düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır. (Mezmurlar, 72:13)

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. (Mezmurlar, 72:14)

Mazlumlara hakkını versin, yoksulların çocuklarını kurtarsın... (Mezmurlar, 72:4)

çiçek bahçesi

35. Güzel Huylu Olması:

Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. (Yeşaya, 42:2)

Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek... (Yeşaya, 42:3)

36. Cesur Olması:

Ey yiğit... görkemine, yüceliğine bürün. (Mezmurlar, 45:3)

Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek... (Yeşaya, 42:4)

37. Bereket Verilmiş Olması:

O [Hz. Mehdi (as)] Rab'bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü... (Yeşaya, 53:2)

[Hz. Mehdi (as)] yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! (Mezmurlar, 72:6)

[Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine sürekli bereket yağdırdın ... (Mezmurlar, 21:6)

38. Müjdeci Olması:

... O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor... (Yeşaya, 52:7)

39. Allah'ın Selam Sıfatının Üzerinde Tecelli Etmesi:

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] adı... esenlik önderi olacak. (Yeşaya, 9:6)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] esenliğinin büyümesi son bulmayacak... (Yeşaya, 9:7)

40. İnsan Suretinde Olması, İnsanoğlu Ünvanını Taşıması:

Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin [Hz. Mehdi (as)'ın] göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm... (Daniel, 7:13)

Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)] bugün yaşasaydı, bana benzeyen biri olurdu, çünkü şöyle yazılmıştır: Önderleri kendilerinden biri olacak, yöneticileri kendi aralarından çıkacak." [Yeremya 30:21] (Talmud, Sanhedrin 98b)

41. Mucize Göstermeden Dünyaya Hakim Olması:

Bir kimse... Kral Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] mucizeler ve harikalar yapması gerektiği, dünyaya yeni olağanüstülükler getireceği, ölüleri dirilteceği veya benzeri işler yapacağı kanısında olmamalı. Bu doğru değil. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:3)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde doğadaki mevcut düzenin herhangi bir unsurunun geçersiz kılınacağı veya yaratılışta yeni bir değişiklik olacağı düşünülmemelidir. Daha doğrusu dünya kendi düzeninde devam edecektir. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:1)

[Hz. Mehdi (as) döneminde]... dünyanın işleyiş şeklinin veya doğa kanunlarının değişeceğini düşünmeyin. Dünya olduğu gibi devam edecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] alametler göstermesine ya da kendini ispatlaması için harikalar yapmasına ihtiyaç yoktur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:2)

nehir manzarası

Kendilerine verdiğimiz Kitab'ı gereği gibi okuyanlar işte ona iman edenler bunlardır.
Kim de onu inkar ederse, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
(Bakara Suresi, 121)

42. Tüm Dünyada Tanınması:

Mesih [Hz. Mehdi (as)] büyük şöhret kazanacak ve onun ünü diğer milletler arasında Kral Süleyman'dan daha fazla olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

43. Ahir Zamanda Ortaya Çıkması:

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] son jübilede* gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97b)

* Jubile: Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen bir kutlama.

44. Aniden Ortaya Çıkması:

... [Hz. Mehdi (as)'ın çıkışını hesaplamakla ilgili olarak] onlara şöyle derdi:... Üç şey aniden ortaya çıkar: Mesih [Hz. Mehdi (as)], bulunan bir eşya ve bir akrep. (Talmud, Sanhedrin 97a)

kedi yavrusu

45. Allah'ın İnsanlara Lütfu Olması:

[Hz. Mehdi (as)'ın] adı nedir? ... Onun adı Şiloh [gönderilmiş olan, Allah'ın armağanı]... Onun adı Yinnon [sonsuza kadar yaşayacak olan]... Onun adı Haninah [inayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış]... Onun adı Menahem [rahatlatıcı, teselli eden]... Çünkü Benim ruhumu rahatlatacak olan Menahem [rahatlatıcı]... Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimizi taşıdı... (Talmud, Sanhedrin 98b)

46. Önceleri Değerinin Bilinmemesi:

İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. (Yeşaya, 53:3)

47. Zorluklarla İmtihan Olması:

... "Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimler aleyhine dava açılacak." Samuel'in yanındayken bu ifadeyi tekrar ettiğimde, şu sözlerle vurguladı: "Bir imtihanın ardından bir başka imtihan gelecek... " (Talmud, Kethuboth 112b)

Mesih için de şöyle yazılmıştır; Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Haham Alexandri dedi ki: "Bu O'nun [Allah'ın] ona [Hz. Mehdi (as)'a] salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir." [Yeşaya, 11:2] (Talmud, Sanhedrin 93b)

Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rab'be ve meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)'a] karşı. "Koparalım onların kayışlarını" diyorlar, "atalım üzerimizden bağlarını." (Mezmurlar, 2:1-3)

48. Yardımcılarının Ana Görevinin Allah'a Hizmet Olması:

... Size Rab'bin kahinleri [din adamları] denilecek; size Allahımız'ın hizmetçileri denecek... (Yeşaya, 61:6)

papatya

49. Hz. Mehdi (as)'ın Kaderde Belli Olması:

Yaratılıştan önce [Yüce Olan, Kutsal Olan tarafından] yedi şey belirlenmişti: Tevrat, Tövbe, Cennet, Cehennem, Arş, Kutsal Mescit ve Mesih'in kimliği. (Babil Talmudu, Pesachim 51:A)

[Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın]] İsmi nedir? – Haham Şila'nın mezhebi dedi ki: Adı Şilo'dur (gönderilmiş olan, Allah'ın armağanı), çünkü şöyle yazılmıştır: Şilo gelene kadar [Yaratılış, 49:10]. Haham Yannai mezhebi dedi ki: İsmi Yinnon'dur [sonsuza kadar yaşayacak olan], çünkü şöyle yazılmıştır: İsmi sonsuza dek duracaktır; Güneş durdukça adı var olsun, adı Yinnon'dur. Haham Haninah mezhebi şöyle açıkladı: Adı Haninah'tır [inayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış]. (Talmud, Sanhedrin 98b)

Dünyadan önce yedi şey yaratılmıştır: Bunlar Tevrat, Tövbe, Cennet, Cehennem, Arş, Mescit ve Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] ismidir... Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] ismi hakkında şöyle yazılmıştır; Kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] adı sonsuza dek yaşasın, Güneş durdukça adı var olsun! [Mezmurlar, 72:17] (Talmud, Nedarim 39b)

50. Hz. Mehdi (as)'ın 40 Yıllık Bir Hizmet Döneminin Olması:

Şöyle öğretilmiştir: Haham Eliezer dedi ki: Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] günleri kırk yıl sürecektir, çünkü şöyle yazılmıştır: Kırk yıl boyunca nesli elimde tutacağım. (Talmud, Sanhedrin 99a)

Musevi Kaynaklarında Hz. Mehdi (as)'ın Hakimiyet Dönemi

Musevilere göre Hz. Mehdi (as)'ın gelişinden sonraki dönemde, tüm dünyada, nefret, düşmanlık ve savaşlar sona erecek, barış ve adalet tesis edilecek, sevgiye dayanan bir yönetim kurulacaktır.

Ayrıca Hz. Mehdi (as) döneminde teknoloji çok ilerleyecek, şehirler süslenecek, yüksek yaşam seviyesine kavuşulacak, topraklar bereketli, su kaynakları bol olacak, zenginlik ve bolluktan kimse ihtiyaç içinde kalmayacaktır. Fakat insanlar asıl olarak Allah'a yakınlaşmak için çaba harcayacak ve maddeden çok maneviyata önem verecekler. Din ahlakının hakimiyetiyle anlaşmazlıklar ortadan kalkacak; insanlar huzur ve güven içinde yaşayacak ve yeryüzü Allah'ın ilmiyle dolacaktır.

Musevilerce "Yamot HaMaşiyah " (Mesih Günleri) olarak adlandırılan, Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyet dönemini anlatan ifadeler, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in "Altınçağ"ı tarif eden hadisleriyle çok büyük bir uyum göstermektedir. Musevi kaynaklarında yer alan bu tasvirlerden bir kısmı şu şekildedir:

Tevrat

1. Sıkıntıların Son Bulması:

... Egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek... (Yeşaya, 25:8)

O zaman [Hz. Mehdi (as) döneminde] körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili... (Yeşaya, 35:5-6)

... Onun günlerinde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! (Mezmurlar, 72:7)

... Selamet bolluğunda lezzet bulacaklardır. (Mezmurlar, 37:11)

Ya Rab... onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin [zulümlerini durduracaksın]... (Yeşaya, 9:3-4)

Emek vermeyecekler boş yere, felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar... (Yeşaya, 65:23)

... Ay Güneş gibi parlayacak, Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak. [Yeşaya, 30:26]... [Bu ifade] Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] günlerine işaret ediyor... (Talmud, Pesachim 68a)

2. Su Kaynaklarının Bollaşması:

Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar, vadilerde su kaynakları yapacağım. Çölü havuza, kurak toprağı pınara çevireceğim. (Yeşaya, 41:18)

... Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek... (Yeşaya, 35:6-7)

O gün... derelerinde su akacak... (Yoel, 3:18)

Yağmurları zamanında yağdıracağım... (Levililer, 26:4)

... Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak. (Hezekiel, 34:26)

lotus çiçeği

3. Bolluk ve Bereket Olması:

... O zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana dönecek. (Yeşaya, 32:15)

... Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım... ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım. (Hezekiel, 36:29-30)

... Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak. Kırdaki ağaçlar meyve verecek, toprak ürün verecek... Onlar için ünlü bir fidanlık yetiştireceğim. Artık ülke kıtlıktan yok olmayacak... (Hezekiel, 34:26-29)

Çöl ve kurak toprak sevinecek, bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıracak... Çakalların yattığı yerlerde, kamış, saz ve ot bitecek. (Yeşaya, 35:1-2, 7)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], ne kıtlık ne de savaş olacak, ne kıskançlık ne de rekabet olacak. Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] günlerinde salih çiçeklensin ve Ay yok oluncaya kadar, selamet bolluğu bulunsun. (Mezmurlar, 72:6-7)

... Siyon çölünü Aden'e, bozkırı Rab'bin bahçesine döndürecek... (Yeşaya, 51:3)

... Görkemimi göstermek için diktiğim fidan, ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek. (Yeşaya, 60:21)

O gün... tepelerden süt damlayacak... derelerinde su akacak... (Yoel, 3:18)

... İki kat mülk edineceksiniz... (Yeşaya, 61:7)

"İşte, günler geliyor" diyor Rab, "Çift süren orakçıya, üzüm basan ekin ekene erişecek... Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler." (Amos, 9:13-14)

Ülkede bol buğday olsun, dağ başlarında dalgalansın! Başakları Lübnan gibi verimli olsun... (Mezmurlar, 72:16)

4. Açlık ve Kıtlığın Son Bulması:

"... Artık size kıtlık göndermeyeceğim..." Egemen Rab böyle diyor. (Hezekiel, 36:29, 32)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde karınlarını doyurmaları kaderlerinde belirlenmiş... (Talmud, Sanhedrin 98b)

... "Bekleyin de görün" diyor Rab... O zaman... tok karna yatacaklar... (Sefenya, 3:8-9, 13)

... Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. Acıkmayacak, susamayacaklar... (Yeşaya, 49:9-10)

... Artık ülke kıtlıktan yok olmayacak... (Hezekiel, 34:29)

pembe çiçekler

5. Meyve Bahçelerinin Bollaşması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği zamanda... tüm vahşi ağaçlar meyve verecekler; çünkü şöyle yazılmıştır: Ağaçlar meyvelerini yükleniyor, incir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor. [Yoel, 2:22] (Talmud, Kethuboth 112b)

"İşte o günler geliyor" diyor Rab... Bağlar dikecekler... ve bahçeler yapıp onların meyvesini yiyecekler. (Amos, 9:13-14)

... O zaman çöl meyve bahçesine... dönecek. (Yeşaya, 32:15)

Yağmurları zamanında yağdıracağım. Toprak ürün, ağaçlar meyve verecek. Bağbozumuna kadar harman dövecek, ekim zamanına kadar bağlarınızdan üzüm toplayacaksınız. Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. (Levililer, 26:4-5)

meyve, sebze

6. Ateist İdeolojilerin Yıkılması:

Rab bütün dünyanın hükümdarı olacak. O gün yalnız Rab, yalnız O'nun adı kalacak. (Zekeriya, 14:9)

... Güçle zafere ulaşamaz insan. Rab ile çekişenler parçalanacaklar. (I. Samuel, 2:10)

7. Allah'a İmanın Tüm Dünyada Hakim Olması:

... Sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da Rab'bin bilgisiyle dolacak... (Yeşaya, 11:9)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... tüm dünyanın tek meşguliyeti Allah'ı bilip tanımak olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

O günlerde [Hz. Mehdi (as) döneminde] bilgi, hikmet ve hakikat tüm dünyada artacak, çünkü şöyle denmiştir: "Dünya Allah'ın bilgisi ile dolacak..." (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

Gelecek olan o zamanda, Yüce Allah, dindarların ve günahkarların gözü önünde şeytani eğilime [deccaliyete] son verecektir. (Talmud, Sukkah 52a)

... Allah'ınız Rab üzerinize iyilik getirecek... Sizin ve çocuklarınızın yüreğini değiştirecek. Öyle ki, O'nu (Allah'ı) bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız. (Yasa'nın Tekrarı 30:5-6)

"Ama o günlerden sonra... kimse komşusunu ya da kardeşini, 'Rab'bi tanıyın' diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak Beni" diyor Rab... (Yeremya, 31:33-34)

"İşte günler geliyor, ülkeye kıtlık göndereceğim" diyor Egemen Rab, "Ekmek ya da su kıtlığı değil, Rab'bin sözlerine susamışlık göndereceğim." (Amos, 8:11)

nehir manzarası
 

Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düşmüştür. Oysa tek bir İlah'tan başka İlah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere mutlaka (acı) bir azap dokunacaktır.
(Maide Suresi, 73)

8. İnsanların Allah'ın Yüceliğini Gereği Gibi Takdir Etmeye Başlamaları:

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... insan için mümkün olan en üst seviyede Yaratıcılarını anlamaları mümkün olacak... Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da Rab'bin Yüceliğinin bilgisiyle dolacak...." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... İnsanlar Rab'bin Yüceliğini, Allahımız'ın görkemini görecek. (Yeşaya, 35:2)

O zaman Rab'bin Yüceliği görünecek, bütün insanlar hep birlikte O'nu görecek... (Yeşaya, 40:5)

9. İnsanların Allah Korkusuyla O'na Yönelmeleri:

Sonra dönüp Allah'ları Rab'bi, kralları Davud'u [Hz. Mehdi (as)'ı] arayacaklar. Son günlerde korkarak Rab'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler. (Hoşea, 3:5)

Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek, ulusların bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab'bindir... (Mezmurlar, 22:27-28)

Birbirinize haksızlık yapmayacak, Allah'ınızdan korkacaksınız. Allah'ınız Rab Benim. Kurallarıma uyacak, ilkelerimi özenle yerine getireceksiniz... (Levililer, 25:17-18)

10. Allah'ın Bir ve Tek İlah Olarak Anılması:

... O gün yalnız Rab yüceltilecek. Putlar tümüyle ortadan kalkacak. (Yeşaya, 2:17-18)

[Hz. Mehdi (as) döneminde] bütün milletler hak dine [tek bir Allah'a iman etmeye] dönecekler... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Rab diyor ki... "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım." (Sefenya, 3:6, 9)

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım... Ben onların Rab'bi olacağım. (Hezekiel, 37:23)

"O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar." diyor Herşeye Egemen Rab... (Zekeriya, 13:2)

11. Allah'ın Emir ve Yasaklarına Uyulması:

... Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. (Hezekiel, 37:24)

O zaman hep birlikte Benim adımla çağırmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım. (Sefenya, 3:9)

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. (Hezekiel, 36:26-27)

"Ama o günlerden sonra... Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Allah'ı olacağım..." diyor Rab. (Yeremya, 31:33-34)

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] döneminde tüm yasalar [Allah'ın emir ve yasakları] önceden olduğu gibi uygulanacak... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

12. İnsanların Günahtan Uzak, İman Temizliği ile Yaşamaları:

Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. (Hezekiel, 36:25)

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım... (Hezekiel, 37:23-24)

Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhumu dökeceğim... O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhumu dökeceğim. (Yoel, 2:28-29)

Onları Bana karşı işledikleri bütün günahlardan arındıracağım... (Yeremya, 33:8)

Halkının hepsi doğru kişiler olacak... (Yeşaya, 60:21)

Orada bir yol, bir anayol olacak, "Kutsal yol" diye anılacak, murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, aklı zayıf kişiler de olsa yoldan sapmayacak. (Yeşaya, 35:8)

Salihler yeri miras alır ve onda ebediyen otururlar. (Mezmurlar, 37:29)

Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız... (Yeşaya, 61:7)

... O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Bana umut bağlayan utandırılmayacak. (Yeşaya, 49:23)

köpek yavruları

13. Yalan ve Sahtekarlığın Son Bulması:

... [Hz. Mehdi (as) döneminde halk] haksızlık etmeyecek, yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak... (Sefenya, 3:13)

"O gün..." diyor Herşeye Egemen Rab. "Sahte peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım." (Zekeriya, 13:2)

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin... (Mezmurlar, 72:7)

Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek. (Yeşaya, 61:11)

Rab şöyle diyor:... "Tutsaklara, 'çıkın', karanlıktakilere, 'dışarı çıkın' diyeceksin..." (Yeşaya, 49:8-9)

14. Hapishanelere İhtiyaç Kalmaması:

O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak. (Yeşaya, 32:16)

15. Dünyaya Dürüstlüğün ve Adaletin Hakim Olması:

O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak. (Yeşaya, 32:16)

[Hz. Mehdi (as) döneminde] bütün milletler... artık hırsızlık ya da zulüm yapmayacaklar. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih döneminde [Altınçağ'da] dürüst bir topluluk öne çıkacak; iyilik ve akıl hakim olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

16. Yöneticilerin Adil Olması:

... Önderler adaletle yönetecek. Her biri rüzgara karşı bir sığınak, fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu, çorak yerde gölge salan büyük bir kaya gibi olacak. (Yeşaya, 32:1-2)

17. Savaşların Sona Ermesi:

... Son günlerde... Rab birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek... Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya, 2:2-4; Mika, 4:1-3)

Savaş arabalarını Efrayim'den, atları Yeruşalim'den (Kudüs'ten) uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak... (Zekeriya, 9:10)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], açlık ya da savaş, haset ya da düşmanlık olmayacak... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları. (Hoşea, 2:18)

... Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız... Savaş yüzü görmeyeceksiniz. (Levililer, 26:5-6)

18. Silahlanmanın Sona Ermesi:

"... Topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar... Yakmak için silahları kullanacaklar..." Egemen Rab böyle diyor. (Hezekiel, 39:9-10)

... İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar... (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

19. Şiddet ve Terörün Son Bulması:

... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek... (Yeşaya, 11:9)

Halimler dünyayı miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacaklar. (Mezmurlar, 37:11)

"Kurtla kuzu birlikte otlayacak, aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek." böyle diyor Rab. (Yeşaya, 65:25)

20. Barış ve Güven Ortamı Olması:

Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen Herşeye Egemen Rab'dir. (Mika, 4:4)

Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır. Halkım esenlik dolu evlerde, güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak... Sulak yerde tohum eken, sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu! (Yeşaya, 32:17-18)

Onun döneminde kurtla kuzu birarada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları birarada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek... (Yeşaya, 11:6-9)

Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler... Güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman Benim Allah'ları Rab olduğumu anlayacaklar. (Hezekiel, 28:26)

... Yırtıcı hayvanları yok edeceğim. Çölde güvenlik içinde yaşayacak, ormanlarda uyuyacaklar. (Hezekiel, 34:25)

.... Halk ülkesinde güvenlik içinde olacak... Güvenlik içinde yaşayacaklar, kimse onları korkutmayacak. (Hezekiel, 34:27-28)

... Onları korkutan olmayacak. (Sefenya, 3:13)

... Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar... (Yeşaya, 65:23)

... Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. (Levililer, 26:5)

nehir manzarası

Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür.
Ancak insanların çoğu bilmezler.
(Mü'min Suresi, 57)

21. İnsanların Mutlu ve Sevinç İçinde Yaşamaları:

... Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak. (Yeşaya, 51:11)

... Orada coşku, sevinç, şükran ve ezgi olacak. (Yeşaya, 51:3)
Ya Rab... [halkın] sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi, onlar da sevinecek Senin önünde. (Yeşaya, 9:3)

... Sevinciniz sonsuz olacak. (Yeşaya, 61:7)

Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab... ezilene merhamet gösterecek. (Yeşaya, 49:13)

22. İnsanların Huzur ve Güven İçinde Yaşamaları:

... Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz. (Levililer, 26:5-6)

... Ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız. (Levililer, 25:18)

... Yine huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse korkutmayacak... (Yeremya, 30:10)

İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak... . (Zekeriya, 14:11)

... Şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım. (Yeremya, 33:6)

mor çiçekler

23. Geçim Sıkıntısı Olmaması:

[Hz. Mehdi (as) döneminde] insanların hayatlarını kazanmaları çok kolay olacak, az bir çabayla çok şeyler başaracaklar... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

... Sevgisiyle [şehri] yenileyecek... Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak... (Sefanya, 3:17, 20)

Ülke de ürün verecek, sizi doyuracak ve orada güvenlik içinde oturacaksınız. (Levililer, 25:19)

24. Tehlike ve Tedirginliğin Kalmaması:

Aslan olmayacak orada, yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; orada bulunmayacaklar... Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak çoşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kalkacak. (Yeşaya, 35:9)

... Huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse onu korkutmayacak. (Yeremya, 30:10)

25. İnsanların Maddi-Manevi Daha Sağlıklı Yaşamaları:  

O zaman [Altınçağ'da] körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. (Yeşaya; 35:6-6)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde fiziksel ve manevi nimetler en üst seviyeye ulaşacaktır. Herkes iyileşecektir. (Midraş, Bereishit Rabba, 20:56)

26. Yıkılan Şehirlerin Yeniden İmar Edilmesi:

... Harap olan şehirleri yapacaklar ve onlarda oturacaklar... (Amos, 9:14)

O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak, kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar. (Yeşaya, 61:4)

... Eski refahına kavuşturacak, önceden olduğu gibi bina edeceğim. (Yeremya, 33:7)

nehir manzarası

... Andolsun, daha önce ‘arkalarını dönüp kaçmayacaklarına' dair Allah'a
söz vermişlerdi; Allah'a verilen söz (ahid) ise, (ağır bir) sorumluluktur.
(Ahzab Suresi 15)

27. Yol ve Köprülerin Artması:

Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, anayollarım yükseltilecek. (Yeşaya, 49:11)

28. Kibirlilerin Yerini Alçakgönüllülerin Alması:

İnsanların gururu, kibiri kırılacak... (Yeşaya, 2:17)

... Gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından... bir daha böbürlenmeyecekler. (Sefanya, 3:11)

Orada sadece Benim adıma sığınan uysal ve alçakgönüllüleri bırakacağım. (Sefanya, 3:12)

İnsanların gururu, kibiri kırılacak... (Yeşaya, 2:17)

29. İnsanların Kalplerinin İmanla Yumuşaması:

O günlerde [Hz. Mehdi (as)'ın döneminde]... bilgi, akıl ve hakikat dünyada artacak... çünkü şöyle de yazılmıştır: "Taş gibi katılaşmış kalplerinizi vücudunuzdan söküp alacağım." (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

30. Akıl ve Hikmetin Artması:

Düşüncesizin aklı bilgiye erecek, kekeme açık seçik, akıcı konuşacak. (Yeşaya, 32:4)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... çok az bir emekle çok fazla şey başaracaklar... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih döneminde [Altınçağ'da]... iyilik ve akıl hakim olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemi... akıllı adamların sayısının artacağı bir dönem olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

31. Batıni İlimlerin Öğrenilmesi:

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... batıni gerçekleri kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı'nın aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yeryüzü suyun denizi örtmesi kaplaması gibi Allah'ın ilmiyle dolacağı için..." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

32. Değer Yargılarının Düzelmesi:

Artık budalaya soylu, alçağa saygın denmeyecek. (Yeşaya, 32:5)

... Doğruların gücü yüceltilecek, çünkü şöyle yazılmıştır: Kıracağım kötülerin bütün gücünü, doğruların gücüyse yükseltilecek. (Talmud, Megilah 17b)

 

8 / total 13
Harun Yahya'nın Hz. Mehdi (as) Hz. İbrahim (as)'ın Neslindendir kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top