< <
11 / total: 13

Yurt Dışında
Harun Yahya’nın Eserlerinin Gördüğü İlgi - 5

Harun Yahya'nın Eserleri Kaynak Alınarak Hazırlanmış Bazı İnternet Siteleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuran mucizeleri

Çağdaş Bilim, Kuran'ın Yeni Bilgilerini Ortaya Çıkarıyor...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baş öğretmen atatürk

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

 

 

 

 

Middle East News Online, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde gelişen olaylarla ilgili haberler sunmak üzere hazırlanmış bir haber sitesidir. Harun Yahya'nın bu sitede yayınlanan makalelerinden birisi, "Terörün Gerçek Kökeni: Materyalizm ve Darwinizm" başlığını taşımaktadır.

middle east

www.muslimforlife.de, İslami içerikli her türlü makalenin yer aldığı Almanca bir sitedir. Bu sitede Harun Yahya'nın çeşitli makalelerine ve kitaplarına geniş yer ayrılmaktadır.

muslim for life

www.islam.ru, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanmış İslami içerikli bir sitedir. Rusya'da yaşayan Müslümanlara ve Müslümanlığı yeni kabul eden kişilere İslami konularda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Sitede ayrıca Rusya'da ve tüm dünyada yaşanan son gelişmeler hakkında çeşitli bilgiler verilmekte, İslam dünyasında yaşananlar aktarılmaktadır.

islam ru islam ru 2

Sitenin Rusça olarak hazırlanan bölümünde "İslam ve Bilim" başlığı altında Harun Yahya'nın Evrenin Yaratılışı adlı eserinden çeşitli bölümlere ve makalelere yer verilmiştir.

Kavimlerin Helakı
kavimlerin helakı

http://perso.wanadoo.fr/islamnet/verite.htm Fransızca olarak hazırlanmış İslami bir sitedir. Bu sitede İslam dinini ve Kuran ahlakını anlatan çok detaylı bölümler bulunmaktadır. Sitede ünlü İslam alimlerinin makalelerine yer verilirken, Harun Yahya'nın Gerçeği Düşündünüz mü?adlı kitabının Fransızca baskısı için de bir bölüm hazırlanmıştır.

avez vous

www.arvo.net, İspanyolca bilim ve kültür sitesidir. Bu sitede Harun Yahya'nın "İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür başlıklı makalesine yer verilmiştir.

avez

İtalyanca olarak hazırlanan www.islam-online.it sitesi, İslami konularda çok geniş içeriğe sahiptir. Sitenin ana sayfasında Harun Yahya'nın tüm dünyada tanınan Evrim Aldatmacası isimli eseri için resimli bir köşe hazırlanmıştır. Bu bölüme girildiğine ise, internet kullanıcılarının karşılarına İtalyanca baskısı yapılan Evrim Aldatmacası'nın tanıtıldığı çok kapsamlı bir site çıkmaktadır.

evrim, internet, harun yahya

İngiltere'nin en önemli internet sitelerinden olan www.muslimworld.co.uk isimli sitede daha sonradan Müslümanlığı kabul eden kişilerin, bu kararı nasıl aldıklarına dair bilgiler verilmektedir. Sitede "Doğaya Daha Yakından Bir Bakış" başlığı altında Harun Yahya'nın "Yağmur Mucizesi", "Sivrisinekteki Mucize" ve "Bal Mucizesi" gibi makalelerine yer verilmektedir.

müslüman dünyası

www.ifrance.com isimli Fransızca sitede Harun Yahya'nın eserleri ile ilgili özel bir bölüm hazırlanmıştır. Bu sayfadan Harun Yahya'nın İngilizce ve Türkçe sitelerine nasıl ulaşılacağı belirtilmekte, inanç, bilim, politika ve doğa başlıkları altında Harun Yahya'nın çeşitli kitap ve makalelerinden bölümlere yer verilmektedir.

fransa

www.ifrance.com, Quebec İslami Kültür Merkezi'nin resmi sitesidir. Site çok geniş bir içeriğe sahiptir. Sitede Kuran ayetleri, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleri, Müslümanlığı sonradan kabul eden kişilerin yorumları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklar için hazırlanmış özel bir bölüme yer verilmiştir. Sitenin ana sayfasında Harun Yahya'nın 'Hayatın Kökeni' adlı makalesi yer almaktadır.

islam

www.islamfr.com, Fransızca olarak hazırlanmış İslami bir sitedir. Bu sitede Harun Yahya'nın eserlerine özel bir sayfa hazırlanmıştır. Bu sayfada yazarın çalışmaları hakkında detaylı bilgi verilmekte, yazarın İngilizce ve Türkçe internet sitelerine geçiş yapılmaktadır. Bunların dışında İnanç, Siyaset, Bilim ve Yaratılış isimli dört ayrı bölüm altında yazarın ilgili konulardaki makaleleri bulunmaktadır.

islamfr.com

www.jamiat.org.za, Güney Afrikalı Müslümanlar tarafından hazırlanan çok geniş içeriğe sahip İslami bir sitedir. Sitede Harun Yahya'nın eserleri ile ilgili özel bir bölüm yer almaktadır. Yukarıda gördüğünüz Harun Yahya makalesinde Darwin'in evrim teorisinin neden dinle çeliştiği anlatılmaktadır.

www.overgave.nl, İslam dünyası hakkında bilgiler veren Flemenkçe bir sitedir. Sitede Harun Yahya'nın eserlerine çok geniş yer verilmiştir.

www.evolution-schoepfung.de, isimli Almanca site, Harun Yahya'nın evrim teorisinin çöküşü konulu eserlerinden ve çeşitli makalelerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Sitenin hazırlanılış amacı günümüz bilimsel gelişmeleri karşısında evrim teorisinin uğradığı büyük hezimeti gözler önüne sermektir. Her kesimden insanın ilgi gösterdiği bu sitede, evrim teorisi ile ilgili çeşitli afişlerin yer aldığı bir sergi bölümü yer almaktadır.

evrim portekizce

Portekizce olarak hazırlanmış olan bu site Mozambik'ten yayın yapmaktadır ve Harun Yahya'nın makalelerine düzenli olarak yer vermektedir. Yanda www.macuo.com sitesinde yer alan Harun Yahya'nın "Bal Mucizesi" konulu makalesi görülmektedir.

macuamilagre

Bu sitede Fransızca konuşan Müslümanlara yönelik olarak hazırlanan, çeşitli siyasi ve imani makaleler yer almaktadır. Sıkça güncellenen ve çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilen sitede Harun Yahya'yı ve onun eserlerini tanıtan geniş bir yazıya da yer verilmiştir.

safirsafir2

Harun Yahya'nın Fransızca yayınlanan eserleri pek çok internet sitesinde yer almaktadır. Aşağıda bunun iki örneği görülüyor.

internet, harun yahya, fransızcaconseption

Dini toleransı ve herkesin dinini dilediği gibi yaşama hakkı olduğunu savunan bu internet sitesinin hazırlayıcıları, Harun Yahya'nın aşağıdaki makalesine sitelerinde yer vermişlerdir.

ontario religios

İslam Terörün Kaynağı Değil, Çözümüdür

Islamonline.net adlı internet sitesinin açılış amacı, ziyaretçilerin İslam ve İslam medeniyeti hakkında ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi bulabilmeleridir. Bu sitede Harun Yahya'nın başta bilimsel içerikliler olmak üzere çeşitli makaleleri yayınlanmaktadır.

Mucizevi Yolculuk

online fransa
National Geographic'ten Balina Masalları

national Geographic'ten balina masalları

The True.Origin isimli site, evrim savunucularının iddialarına karşı entelektüel ve dürüst cevaplar sunmak için kurulmuştur. Yaratılış gerçeği ve evrim sahtekarlıkları konusunda en bilinen referans kaynaklarından biri olarak kabul edilen bu internet sitesinde Harun Yahya'nın çalışmaları için şöyle yorum yapılmaktadır:

Harun Yahya'nın asıl üzerine yoğunlaştığı konu Darwinist ve materyalist düşüncenin yıkılmasıdır, ki bu iki düşünce Kuran'da ve İncil'de bildirilen doğruya yani yaratılış gerçeğine karşı öne sürülen günümüzün iki önemli akımıdır.

The Revival On-Line İngiltere'nin en büyük ve en ünlü haber sitesidir. The Revival genel olarak Müslüman gençleri ilgilendiren konuları ele almaktadır. Aşağıda görülen "İslam Terörün Kökeni Değil, Çözümüdür" başlıklı makale bu sitede yayınlanan Harun Yahya makalelerinden biridir. Bunun dışında da Harun Yahya'nın çeşitli makalelerine sitede yer verilmektedir.

internet, harun yahyainternet, harun yahya

Ummah.com internet sitesinin kuruluş amacı Müslüman dünyasına ilgi duyanların, İslam hakkında doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktır. Sitenin alt bölümlerinden biri olarak faaliyet gösteren BICNews ise, tüm dünya ülkelerini ve siyasetini ilgilendiren haberlere yer vermektedir. Harun Yahya BICNews'ın sürekli yazarlarındandır.

internet, harun yahya, ummah.com
internet, harun yahya

IslamForToday.com özellikle İslam'a yönelen Batılılar ve Müslüman olmayanlar için hazırlanmış olan İslami bir internet sitesidir. Harun Yahya'nın İslam'ın barışçıl bir din olduğunu anlatan, "Masum İnsanların Din Adına Katledilmesi Kabul Edilemez" başlıklı makalesi bu sitede de yer almıştır.

internet, harun yahya, islam for today islam for today

www.chretiens-et-juifs.org isimli site, asıl olarak Hıristiyanlık ve Yahudilik arasında diyalog çalışmaları yürüten Belçika kökenli ve Fransızca yayın yapan bir sitedir. Site, Uluslararası Hıristiyanlar Birliği ve Erdemin Öğretilmesi için Çalışan Yahudiler grupları tarafından 1999'da açılmıştır. Burada yayınlanan Harun Yahya makalelerinden birinde, İslam'ın hiçbir şekilde terör ile bağdaştırılamayacağı anlatılmaktadır.

solition

Bosna'da yayın yapan www.bosnanskialim.com adlı internet sitesi, Bosnalı Müslümanların önemli başvuru kaynakları arasındadır. Harun Yahya'nın evrimin çöküşü ile ilgili hazırladığı yazılar, internet sitesinin kütüphanesinde yer almaktadır.

internet, harun yahya, bosnainternet, harun yahya, bosnanskialim.com

www.bosnjankinja.net adlı internet sitesi özellikle Bosnalı Müslüman kadınlara hitap eden bir sitedir. Bu sitede, Harun Yahya'nın pek çok makalesi site çalışanları tarafından gönüllü olarak Boşnakçaya tercüme edilip yayınlanmaktadır. Yukarıda Kavimlerin Helakı kitabından bir bölüm görülüyor.

internet, harun yahya internet, harun yahya

Islamzine.com sitesinin ana hedeflerinden biri İslam'ı hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara tanıtabilmektir. Harun Yahya'nın, imani konuları ve yaratılış gerçeğini ele alan makaleleri, site içinde Harun Yahya'ya ayrılan özel bir bölümde yayınlanmaktadır.

internet, harun yahya internet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahya
internet, harun yahya

Harun Yahya'nın Fransızcaya çevrilmiş olan makaleleri Fransızca yayın yapan pek çok internet sitesinde yer almaktadır. Bu sitelerden birinde yanda görüldüğü gibi, Harun Yahya'nın "İslam'ın Temel İlkeleri" başlıklı makalesi yayınlanmıştır.

Hz İbrahiminternet, harun yahyainternet, harun yahya, fransa

Dieu-unique.com, temel İslami konuları ele alan Fransızca bir sitedir. Bu sitede Harun Yahya'nın kitaplarından yapılan alıntılara geniş yer ayrılmıştır. Yukarıda görülen sayfada, Harun Yahya'nın Allah Akılla Bilinir adlı kitabının Fransızca baskısından bir bölüm görülmektedir.

internet, harun yahya, Dieu-unique.cominternet, harun yahya, Dieu-unique.com internet, harun yahya, Dieu-unique.com

www.islam.at Avusturya'nın en önemli İslami sitelerindendir. Sitede saygın İslami yazarların ve akademisyenlerin makalelerine yer verilmektedir. Bu sitede, Harun Yahya'nın makaleleri için özel bir sayfa ayrılmıştır.

internet, harun yahya, islam.at internet, harun yahya, islam.at

Bu internet sitesinde de, Harun Yahya'nın biyografisinin yanı sıra, makalelerine de yer verilmektedir.

internet, harun yahya internet, harun yahyainternet, harun yahya

Oumma.com Fransızca olarak yayın yapan kapsamlı bir sitedir. Yukarıda görülen makale, Harun Yahya tarafından hazırlanmıştır. Makalede Müslümanlara Kuran'a göre yaşamaları ve vicdanlarını daima açık tutmaları hatırlatılmaktadır.

internet, harun yahya

www.aslim-taslam.com adlı internet sitesi de Fransızca yayın yapan bir başka sitedir. Sitenin, "Bilim" başlığı altında Harun Yahya'nın materyalizm ve evrimin çöküşü ile ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. Sitede aynı zamanda yazarla yapılan bir röportaj da bulunmaktadır.

aslim taslam
aslim taslam 1aslim taslam2

Islam-belgique.com Belçikalı Müslümanlar tarafından hazırlanan bir internet sitesidir. Bu sitede, Harun Yahya'nın "Materyalizmin Bilimsel Çöküşü" ve "Entropi ve Düzen" başlıklı makaleleri bulunmaktadır.

internet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahya

Islamicity.com günde yaklaşık 2.5 milyon insanın ziyaret ettiği en popüler İslami sitelerden birisidir. Bu sitede, "Kuran ve Bilim" başlığı altında Harun Yahya'nın makalelerine özel bir bölüm ayrılmıştır.

internet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahyainternet, harun yahya

Eramuslim Endonezyalı Müslümanlar için hazırlanmış bir haber ve kültür servisidir. Bu internet sitesi, Harun Yahya'nın, Endonezyaca olarak da yayınlanan Evrim Aldatmacası isimli kitabına yer vermektedir.

internet, harun yahya

Islamicinterlink.com sitesinin hedefi, internette İslam'la ilgili bilgi arayanlara hizmet verebilmektir. Harun Yahya'nın eserleri, Modern Düşünürler bölümünde Müslüman Yazarlar Listesi başlığı altında yayınlanmaktadır.

internet, harun yahya, Islamicinterlink

 

11 / total 13
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 1.Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top