< <
5 / total: 13

2. Bölüm

Harun Yahya’nın Yurt Dışında Çeşitli Gazete Ve Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri - 1


İtalya - Marco Polo

Marco Polo, İtalya Venedik'te yayınlanan bir uluslararası siyaset dergisidir. TRACECA (Transport Corridor Europe Causasus Asia - A Programme of the European Commission External Relations Directorate-General) adlı bir kurum tarafından yayınlanmaktadır. Bu kurum, Avrupa ülkeleri ile Orta Asya arasındaki ticari ve kültürel iliskileri düzenleyen bir Avrupa Komisyonu platformudur. Dergi, Aralık 2001 sayısında Harun Yahya'nın terör konulu yazısını yayınlamıştır.

marco polo

İslam Terörizmin Kaynağı Değil, Çözümüdür.

manzara

Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip-iletir.(Yunus Suresi, 25)

İngiltere - The Middle Path

The Middle Path, bilimsel, imani ve siyasi konularda yayın yapan bir dergidir. İngiltere'de her ay yayınlanan bu dergide, Harun Yahya'nın çeşitli konulardaki makalelerine yer verilmektedir. Dergi, Aralık 2000 tarihli sayısının kapağında "Harun Yahya on Islam and Science" (Bilim ve İslam'da Harun Yahya) başlığıyla Harun Yahya'yı tanıtmıştır. Aynı sayıda Harun Yahya'nın "In Every Age There Existed An Ignorant Society" (Her Dönemde Bir Cahiliye Toplumu Var Olmuştur) başlıklı makalesine de yer verilmiştir. Bu makalede İslam ahlakından uzak yaşayan cahiliye toplumunun Kuran ayetleri ışığında analizi yapılmaktadır.

Her Dönemde Bir Cahiliye Toplumu Var Olmuştur

Aralık 2000

Aynı sayıda yayınlanan "The Expansion of the Universe" (Evrenin Genişlemesi) başlıklı makalede, evrenin bir başlangıcı olduğu ve sürekli genişlediği bilimsel delilleriyle anlatılmaktadır. Harun Yahya'nın Evrenin Yaratılışı adlı kitabında, bu makalede anlatılan konular detaylarıyla incelenmekte ve dünya üzerindeki yaşamın Allah'ın kusursuz yaratışıyla ortaya çıktığı ve herşeyin Rabbimizin kontrolünde olduğu gözler önüne serilmektedir.

Harun Yahya'nın The Middle Path'in Ekim 2000 tarihli sayısında yayınlanan "From Caterpillar to Butterfly" (Tırtıldan Kelebeğe) başlıklı makalesinde, küçük bir tırtılın kusursuz görünümlü bir kelebeğe dönüşümünün mucizevi aşamaları anlatılmaktadır. Makalede ayrıca kelebeğin tül görünümlü kanatlarındaki kusursuz yaratılış delillerinden ve rengi, simetrisi ve şekliyle her biri birer sanat eseri olan kanatlarından bahsedilmektedir.

Tırtıldan Kelebeğe                                Evrenin Genişlemesi

"İstanbul'dan yazan Harun Yahya, Allah'ın mükemmel yaratışı, evrim teorisi, politik konular ve İslam üzerine pek çok kitap ve makale yazmış, çok iyi tanınan bir yazardır. Makaleleri sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de yayınlanmaktadır. Eserlerinin amacı, insanlara Kuran'ın tebliğini ulaştırmak ve onları Allah'ın varlığı, birliği ve ahiret üzerinde düşünmeye sevk etmektir." (The Middle Path, Ekim 2000)

İngiltere - Impact International

Impact International, Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, Kuveyt, Pakistan, Hindistan, Mauritus ve Sri Lanka başta olmak üzere toplam 18 ülkede yayınlanan bağımsız bir dergidir. 100 binin üstünde okuyucusu bulunan dergi, Mayıs 2001 tarihli sayısında Harun Yahya'nın "Kosova-Serbia-Macedonia Triangle" (Kosova-Sırbistan-Makedonya Üçgeni) başlıklı makalesini yayınlamıştır. Bu makalede Balkanlar'da yaşanan son gelişmeler analiz edilmektedir.

Harun Yahya'nın, bu derginin Ağustos 2000 tarihli sayısında yayınlanan "Common Material, Design and Designer" (Tasarım ve Yaratılış) başlıklı makalesinde ise Genom Projesi konusunda yaşanan son gelişmelere yer verilmiştir. Yazıda şu önemli bölümler yer almaktadır:

kosova, sırbistan, makedonyaKosova, Sırbistan, Makedonya Üçgeni

Kosova, Sırbistan, Makedonya Üçgeni - Mayıs 2001

"Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz günlerde İnsan Genomu Projesi çerçevesinde insanlığın gen haritasının çıkarılması önemli bir bilimsel gelişme olmuştur. Ancak bu projenin bazı sonuçları bazı evrimci yayınlarda çarpıtılmaktadır. Şempanzelerin genlerinin insan genleri ile %98 benzerlik gösterdiği iddia edilmekte ve bunun maymunların insana yakın olduğunun ve dolayısıyla evrim teorisinin bir delili olduğu ileri sürülmektedir. Gerçekte bu, evrimcilerin, toplumun bu konulardaki bilgisizliğinden faydalanarak ortaya attıkları "sahte" bir delildir... Öncelikle belirtmek gerekir ki, evrimcilerin insan ve şempanze DNA'ları hakkında sık sık ileri sürdükleri %98 benzerlik kavramı aldatıcıdır. İnsanla şempanzenin genetik yapısının %98 birbirine benzer olduğunu iddia etmek için şu anda insanınkinin olduğu gibi şempanzenin de genetik haritasının çıkarılması, ikisinin karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunun elde edilmiş olması gerekir. Oysa elde böyle bir sonuç yoktur. Çünkü şu ana kadar yalnızca insanın genetik haritası çıkartılmıştır. Şempanze içinse henüz böyle bir çalışma yapılmamıştır. Gerçekte, zaman zaman gündeme gelen insan ve maymun genlerinin % 98 benzerliği yıllar önce kasıtlı üretilmiş propaganda amaçlı bir slogandır..."

impact dergisi impact

Adnan Oktar, Harun Yahya müstear ismini kullanarak yazılar yazmaktadır. Türkçe olarak 100'e yakın kitabı basılmıştır. Bunlardan bazıları İngilizceye ve diğer dillere çevrilmiştir. (Impact International, Ağustos 2000) Ağustos 2000

Ekim 2000

Pakistan - The Daily Jang

Allah akılla bilinir daily jang

Allah Akılla Bilinir kitabının Urduca kapağı

   2Nisan 2001

daily jang londra

28 Mart 2001

Pakistan'ın büyük yayın gruplarından birine bağlı olan The Daily Jang gazetesinin Londra baskısında, Harun Yahya'nın Allah Akılla Bilinir adlı eseri, yazı dizisi halinde Urduca olarak yayınlandı.

daily jung

1) 12 Nisan 2001,
2) 10 Nisan 2001,
3) 11 Nisan 2001,
4) 18 Nisan 2001

Harun Yahya'nın The Daily Jang gazetesinin farklı sayılarında yayınlanan makalelerinden örnekler

Amerika - Getting Back to Qur'an & The Sunnah

Amerika'da aylık olarak yayınlanan Getting Back To Qur'an & The Sunnah adlı dergide Harun Yahya'nın çeşitli makalelerine yer verilmektedir. Derginin, 4. sayısında yayınlanan "The World & The Hereafter" (Dünya ve Ahiret) başlıklı makalede Allah'ın dünyayı müminlerin denenmesi için geçici bir yurt olarak yarattığından bahsedilmiştir. 8. sayısında yayınlanan "Solution: Morals Of The Quran" (Çözüm: Kuran Ahlakı) başlıklı makalede ise, Kuran'da insanların cinsiyetine, maddi durumuna göre bir değerlendirme olmadığı, üstünlüğün Allah'a yakınlıkla, yani takvayla orantılı olduğu üzerinde durulmuştur. Aynı derginin, bir başka sayısında Harun Yahya'nın "Moral Values of Quran" (Kuran Ahlakı) başlıklı makalesi yayınlanmıştır. Bu makalede ise, Kuran'da yer alan ve iman eden her insanın yapması gereken ibadet ve davranışlara değinilmiştir.

Dünya ve Ahiret                Çözüm Kuran Ahlakı

harun yahya makaleleri

Kuran Ahlakı                        Derin Düşünmek

Amerika - Aftab

New York Üniversitesi öğrenci birliğinin dergisi Aftab, Harun Yahya'nın çeşitli makalelerini yayınlamaktadır. Bu dergi, Mart 2001 tarihli sayısında Harun Yahya'nın, evreni Allah'ın yoktan var ettiği gerçeğini, bilimsel delil ve gözlemlerle destekleyerek anlattığı "The Expansion of the Universe" (Evrenin Genişlemesi) başlıklı makalesini okuyucularına iletmiştir. Derginin Ocak 2001 tarihli sayısında ise, Harun Yahya'nın "The Signs in the Heaven and the Earth" (Göklerdeki ve Yerdeki Deliller) başlıklı makalesi yayınlanmıştır. Bu makalede, maddenin en küçük parçasından milyonlarca yıldız içeren uzaydaki dev galaksilere kadar herşeyin bir düzen içinde işlediği ve bu kusursuz düzenin Allah'ın kontrolünde olduğu anlatılmaktadır.

evrenin genişlemesi

Evrenin Genişlemesi                                          Göklerdeki ve Yerdeki Deliller

Yazar Harun Yahya, Allah'ın varlığını açık bir şekilde kanıtlayan, materyalist ve ateist ideolojilere karşı Allah'ın olağanüstü yaratışını ve tabii ki onların en randımanlı ve önemli görüşleri olan evrim teorisini konu alan pek çok kitap ve kitapçık yayınlamıştır. Harun Yahya dünyaca tanınmış bir yazardır ve bizim İslam merkezimize kitaplarla olduğu gibi makaleleriyle de katkıda bulunmaktadır. (Aftab, Ocak 2001)

Almanya - Kaaba

kaaba dergisi, almanya kaaba dergisi

Kaaba, Ekim 2000 tarihli sayısını evrim teorisine ayırmış ve okuyucularına bu sayısı ile birlikte Evrim Aldatmacası kitabının Türkçe ve İngilizce baskısını hediye etmiştir.

Kaaba, Almanya'da üniversite öğrencileri tarafından takip edilen bir dergidir. Tüm Almanya'ya, özellikle Almanya'daki tüm üniversitelere dağıtılmaktadır. Harun Yahya'nın makalelerine yer veren dergi bunun yanı sıra yazarın eserlerinden yararlanılarak hazırladığı makaleleri de okuyucularına sunmaktadır.

Derginin Nisan 2001 tarihli sayısında, Harun Yahya’nın "İslam Barıştır" başlıklı makalesi yer almıştır. Bu yazıda İslam’da savaş ve cihad kavramları ele alınmakta, barbarlığın, şiddetin, haksız saldırganlığın her türlüsünün İslam’da kesin olarak yasaklanmış olduğu vurgulanmaktadır. Aynı sayıda yayınlanan ve "Terörün Gerçek Kökeni: Darwinizm ve Materyalizm" başlıklı yazıda ise, Darwinizm’in insanlığa getirdiği belalar anlatılmakta ve bu ideolojilerin günümüzün en önemli sorunlarından biri olan terör ile bağlantıları ele alınmaktadır.

Darwin'in Sihirli Kutusu

darwin'in sihirli kutusu

HARUN YAHYA KİMDİR?
Harun Yahya müstear adıyla kitapları yayınlanan Sayın Adnan Oktar, tüm hayatını Allah'ın varlığı ve birliğinin, Kuran ahlakının güzelliğinin anlatılmasına adayan bir dava insanıdır. (Kaaba, Ekim 2000)

kaabe ausgabe
                       
İslam Barıştır

Avustralya - Salam

salam dergisiSalam, iki ayda bir yayınlanan ve kendisini İslam'ı anlatmaya adamış Avustralya'nın en büyük dergilerinden birisidir.

Harun Yahya'nın makaleleri, uluslararası alanda dağıtımı yapılan bu derginin hemen her sayısında yayınlanmaktadır. Harun Yahya'nın bu dergide yer alan makalerinden bazıları şöyledir:

Kasım-Aralık 1999 tarihli sayısında Harun Yahya'nın, varlığının apaçık olan delillerini çok yakından gördükleri halde Allah'ı inkar eden bilim adamlarını konu alan "Philosophies That Made the Mistake of Denying Allah" (Allah'ı İnkar Etme Yanılgısına Düşen Felsefeler) başlıklı makalesini;

Mayıs-Haziran 2000 sayısında, din hakkındaki bazı ön yargıların ele alındığı, dinin sadece yaşlı insanları değil, tüm toplumu ilgilendirdiği gerçeğinin anlatıldığı, insanın kendisini yaratan Allah'ı tanıdığında, dinden uzak durmak gerektiği şeklindeki batıl inançtan da kurtulacağını ele alan, "A New World" (Yeni Bir Dünya) başlıklı makalesini;

Temmuz-Ağustos 2000 sayısında, "Pondering on the Quran" (Kuran Üzerinde Düşünmek) başlıklı makalesini;

Eylül-Ekim 2000 sayısında, Harun Yahya'nın, insanların maymunlardan evrimleşmediklerini ve insanı Allah'ın yarattığını açıkça gözler önüne seren "Darwinists are distorting the results of the Human Genome Project THE APE-MAN SIMILARITY IS A TALE!" (Darwinistler İnsan Genomu Projesi'nin sonuçlarını çarpıtmaktadırlar; MAYMUN-İNSAN BENZERLİĞİ BİR MASAL) başlıklı makalesini;

harun yahya makaleleri

Ocak-Şubat 2001 sayısında, Allah'ın dünyayı insanın en rahat şekilde yaşayabileceği gibi yarattığının anlatıldığı ve Allah'ın yaratışındaki kusursuz dengelerin gözler önüne serildiği "A Living Planet: The Earth" (Yaşayan Gezegen: Dünya) başlıklı makalesini; Mart-Nisan 2001 sayısında, Harun Yahya'nın "Why Does Darwin's Theory Of Evolution Contradict With Religion?" (Darwin'in Evrim Teorisi Niçin Dinle Çelişir?) ve Eylül-Ekim 2001 sayısında ise, "The Real Ideological Root of Terrorism: Darwinism and Materialism" (Terörün Gerçek İdeolojik Kökeni: Darwinizm ve Materyalizm) başlıklı makalelerini yayınlamıştır. Aşağıda, Harun Yahya'nın bu dergide yer alan makalelelerinden örnekler görülmektedir.

darwinin evrim teorisi
Darwin'in Evrim Teorisi Niçin Dinle Çelişir?

Portekiz - Al Furqan

Portekiz'in başkenti Lizbon'da faaliyet gösteren Al Furqan adlı vakfa ait yine aynı isimli Portekizce dergi, Harun Yahya'nın Kavimlerin Helakı kitabını yazı dizisi olarak yayınlamıştır. Ayrıca yazarın eserlerini yakından takip edip evrimle ilgili makalelerine de dergilerinde sıkça yer vermektedirler.

harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar

Yukarıda kapak resmi bulunan Portekizce Kavimlerin Helakı kitabının Türkiye'de Türkçe olarak 6 baskısı yapılmıştır. İngiltere'de yayınlanan İngilizce baskısı ise kısa bir süre içerisinde 5 kez basılmıştır. Kitabın Almanca, İspanyolca, Rusça ve Fransızca baskıları da yayınlandıkları ülkelerde büyük ilgi görmektedir.

Hindistan - Islamic Voice

Islamic Voice, Hindistan'da aylık olarak yayınlanan bir dergidir. Bu derginin Eylül 2000 tarihli sayısının "Kuran ve Bilim" bölümünde "The Obvious Signs in the Lake of Lut" (Lut Gölü'ndeki Apaçık Deliller) başlığı altında bir Harun Yahya makalesi yayınlanmıştır. Bu makalede Lut kavminin nasıl helak olduğu arkeolojik delilleriyle birlikte incelenmiştir. Temmuz 2001 sayısında yine Harun Yahya'nın "Miracles in the Eye" (Gözdeki Mucize) başlıklı makalesine yer verilmiştir. Dergide yazarın makaleleri düzenli olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

Lut Gölü'ndeki Apaçık Ayetler                                            Gözdeki Mucize

Pakistan – Renaissance

Pakistan'da İngilizce olarak yayınlanan Renaissance adlı dergi Harun Yahya'nın "Pondering On The Quran" (Kuran Üzerinde Düşünmek)başlıklı makalesini Eylül 2000 sayısında yayınlamıştır. Aşağıda bu makaleden bir bölüm bulunmaktadır:

"O halde, öncelikle Kuran'a yönelik olan yanlış bakış açısı düzeltilmelidir. Kuran bazılarının sandığı gibi sadece Peygamber Efendimize hitap eden bir kitap değildir. "Müslümanım" diyen herkes Kuran'a yönelmelidir. Kısacası dinini, eş-dosttan, mahallenin büyüklerinden değil, öncelikli olarak Kuran'dan öğrenmelidir. Bu yapılmadığı için, her toplumda İslam farklı farklı anlaşılmış, Kuran dışı ananeler, efsaneler ve hurafeler dinin içine sokulmuştur. Nitekim insan Kuran'ı hiçbir telkinin etkisi altında kalmadan vicdanlı ve akılcı bir şekilde okuduğunda bahsettiğimiz bu gerçeği açık biçimde görecektir.

Kimileri de Kuran'ın, VII. yüzyıldaki Müslümanlardan başkasına hitap etmediğini ya da çok az bir kısmının günümüz insanına hitap ettiğini sanır. Böyle bir zihniyetin sahibi, -en iyi ihtimalle- Kuran'ı "okumak"la yetinir, böylece üstüne düşen görevi yaptığını düşünür. Halbuki "Kuran okumak" başlı başına bir ibadet olsa bile, asıl yapılması gereken okunanları uygulamak, günlük hayata geçirmektir."

Kuran Üzerinde Düşünmek

Kuran üzerinde düşünmek

 

Pakistan - Albalagh

Pakistan'da aylık olarak yayınlanan Albalagh isimli dergi Ağustos 1999 sayısında "Hell" (Cehennem) başlıklı bir Harun Yahya makalesi yayınlamıştır. Makaleden bir paragraf şöyledir:

Cehennem

"Cennet ne kadar güzellik ve nimet doluysa, cehennem de o kadar çirkinlik ve azapla doludur. Müminlerle inkar edenler arasında henüz dünyadayken oluşmuş olan uçurum, ahirette en yüksek noktaya ulaşır. Kendisini yaratan, yaşatan ve dinini ulaştıran Allah'ı inkar etmiş ya da O'na boyun eğmemiş olanlar ebedi azapla cezalandırılır."

Mart 2000'de ise, Harun Yahya'nın "The Expansion of The Universe" (Evrenin Genişlemesi) başlıklı makalesini yayınlamıştır.

Nisan 2000 sayısında da, Harun Yahya'nın yeryüzüne yağan yağmurun her yıl aynı miktarda olduğunu, yağmurun oluşum aşamalarını bilimsel bulgular ve konu ile ilgili Kuran ayetleri ile anlattığı "About The Rain" (Yağmur Hakkında) başlıklı makalesini okuyucularına sunmuştur.

Mayıs 2000 ve Haziran 2000 sayılarında, Harun Yahya'nın Allah'ı inkar ederek ya da O'na ortak koşarak yaşayan toplumların uğradıkları helak olaylarının bir kısmını anlattığı "Past Civilisations" (Geçmişte Yaşamış Uygarlıklar) başlıklı makalelerine yer vermiştir.

Ağustos 2000 sayısında, inanan insanların salih amellerde bulunmaları gerektiğinin Kuran ayetlerine dayandırılarak anlatıldığı "Righteous Deeds" (Salih Ameller) başlıklı bir Harun Yahya makalesini yayınlamıştır.

Eylül 2000 sayısında, Harun Yahya'nın okuyanları çeşitli iman hakikatlerinin üzerinde düşünmeye yönelten "Pondering" (Düşünmek) başlıklı makalesini;

Şubat 2001 sayısında ise, insanın yaratılışının anlatıldığı "The Mechanisms In Our Body" (Vücudumuzdaki Mekanizmalar) başlıklı makalesini okurlarına sunmuştur.

Harun Yahya müstear ismini kullanan Sayın Adnan Oktar, İstanbul'da yaşayan ünlü bir yazardır. Modern bilimin ışığında Kuran'ın mesajını ileten birçok kitap yazmıştır. Evrim Aldatmacası , Kavimlerin Helakı ve Allah Akılla Bilinir adlı kitapları materyalist teorilere karşı reddedilemez belgelerdir. Harun Yahya'nın bilimsel, kolay anlaşılır ve açık sözlü bir yaklaşımı vardır. (Albalagh, Nisan 2000)

Malezya - Magazine Fitrah

Persatuan Darul Fitrah isimli vakfın yayınladığı aylık bir dergi olan Magazine Fitrah, Malezya'da İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bu dergi Aralık 1999 tarihli sayısında Harun Yahya'nın "The Migration of Birds, A Sign From God" (Kuşların Göçleri, Allah'tan Bir Delil) başlıklı makalesini yayınlamıştır.

Makalenin yazarı Harun Yahya, Türkiye'nin İstanbul ilinde yaşayan tanı nmış ve topluma yararlı bir yazardır. İmani, bilimsel ve politik konularda 90'dan fazla kitabı vardır. Ayrıca evrim teorisinin çöküşü ve masonluk karşıtı olan kitapları bulunmaktadır. (Magazine Fitrah, Aralık 1999)

kuşların göçleri

Güney Afrika - Al Haadi

Güney Afrika'da dört ayda bir yayınlanan bu dergide, Harun Yahya'nın "Evrim Yanılgısı" başlıklı bir makalesi yer almıştır. Makaleden bir bölüm şöyledir:

Allah, ilk insan olarak Hz. Adem'i topraktan yaratmıştır. Bu, insanlığın başlangıcıydı. Kuran'ın birçok yerinde bu bildirilmiştir. Fakat, Batılı bilim adamları halen atalarının maymun olduğunu kanıtlama çabası içindedirler. Diğer insanları evrim yalanına inandırarak kandırmak için en aldatıcı yalanlara başvururlar.

Evrim Yanılgısı Mart 2001
Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası isimli kitabından alınmıştır.

Yunanistan - Hür Hakka Davet

yunanistan, hür hakka davetHür Hakka Davet, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Türkçe olarak yayınlanan bir fikir dergisidir. Şubat 2001 sayısında Harun Yahya'nın "Dünyanın Korunmuş Tavanı:Atmosfer" başlıklı makalesini okuyucularına iletmiştir. Temmuz 2001 sayısında da, "Din Bilimi Teşvik Eder" başlıklı bir Harun Yahya makalesine yer vermiştir. Bu makalede, bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin insanlara yaratılışın sırlarını, Allah'ın sonsuz ilmini, aklını ve gücünü tanıttığı anlatılmış ve bilim adamlarının önemli bir bölümünün Allah'a inanan dindar kimseler olduğuna değinilmiştir.

 

Hollanda - Platform

Hollanda'da Türkçe olarak yayınlanan Platform dergisi Harun Yahya'nın makalelerine her ay geniş yer vermektedir.

15 Mart 2001
15 Mayıs 2001
15 Eylül 2000

Harun Yahya'nın bilimsel konulardaki makaleleri Platform dergisinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

13 Nisan 2001
harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar
 

15 Haziran 2001

Kenya - Iqra Islamic Journal

 

 

Temmuz - Ekim 2001

Kenya'da dört ayda bir yayınlanan Iqra Islamic Journal adlı dergi, Haziran-Ekim 2001 tarihli sayısında, Harun Yahya'nın "A Living Planet: The Earth" (Yaşayan Gezegen: Dünya) başlıklı makalesini okuyucularına sunmuştur. Aşağıda bu makaleden bir bölüm yer almaktadır:

"Atmosferde bulunan %77 oranında nitrojen, %21 oranında oksijen, %1 oranında karbondioksid ve diğer gazlar, dünyada yaşamın olabilmesi için tam gerekli miktardır. Yaşam için şart olan oksijen, yiyeceklerin yakılmasına ve enerjiye dönüşmesine yardımcı olur.

Eğer atmosferdeki oksijen oranı %21'den fazla olursa, vücudumuzdaki hücreler büyük hasar görmeye başlarlardı. Bununla birlikte yaşam için gerekli olan bitki ve hidrokarbon molekülleri de yok olurdu. Bu oran daha az olsaydı, solunum yapmakta zorlanırdık ve yediğimiz yiyecekler enerjiye dönüşemezdi. Dolayısıyla, atmosferde bulunan %21'lik oksijen oranı hayatın devam edebilmesi için en ideal orandır."

Derginin Kasım 2001-Şubat 2002 tarihli sayısında ise, Harun Yahya'nın Evrenin Yaratılışı kitabı ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayınlanmıştır. Bu yazıda şu tespitlerde bulunulmuştur:

"Eski değerlerin ve inançların hızla yok olmaya yüz tuttuğu günümüzün moden bilim dünyasında, Harun Yahya'nın kitapları bir ders kitabı gibi. Dünyanın her köşesinde gerçek bilgiyi arayan ve bu esnada Allah'ın varlığını inkar eden bir bilim dünyası içine giren tüm gençlerin bu kitapları okuması şarttır."

Yaşayan Gezegen: Dünya

Evrenin Yaratılışı kitabıyla ilgili bir değerlendirme yazısı

Singapur - The Muslims' Digest

singapur, the muslims digestThe Muslims' Digest, Müslümanları ilgilendiren sosyal ve hukuki konularda yayın yapan aylık bir dergidir. İngilizce olarak hazırlanan bu dergi, Harun Yahya'nın bilimsel ve imani konulardaki makalelerine yer vererek okuyucularının imani konularda derinleşmelerini ve bilimsel konulardaki bilgilerini artırmalarını sağlamaktadır.

Dergi, Mayıs 2000 tarihli sayısında, Harun Yahya'nın "Never Plead Ignorance" (Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin) başlıklı makalesini yayınlamıştır. Bu makalede, insanın dünya üzerinde gözünü çevirdiğinde, gördüğü her detayda Allah'ı bulduğu, Allah'ın herşeyi kontrolünde tuttuğu, herşeyden haberdar olduğu ve varlığını bu kusursuzlukla insanlara tanıttığı konu edilmiştir.

The Muslims' Digest bir başka sayısında (yanda), Harun Yahya'nın Allah'a karşı büyüklendikleri için çeşitli şekillerde helak olan toplumları konu alan "Cities Turned Upside Down" (Altı Üstüne Gelen Şehirler) başlıklı makalesini yayınlamıştır.

Dergide ayrıca, suyun insan yaşamı için özel olarak yaratıldığının anlatıldığı "The Design In Water" (Sudaki Tasarım), MS 79 yılında İtalya'nın Pompei şehrindeki yıkımın anlatıldığı "The Disaster of Pompeii" (Pompei Faciası), Allah'ın varlığının apaçık delillerini çok yakından görerek iman eden bilim adamlarının konu alındığı "Scientists Confirm The Signs Of Allah" (İman Eden Bilim Adamları) başlıklı Harun Yahya makaleleri de yayınlanmıştır.

Altı Üstüne Gelen Şehirler
Ağustos 1999

Eylül 2000                              Ağustos 2000

never plead

Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin          Sudaki Tasarım
Mayıs 1999                                    Eylül 1999

pompei faciası

Pompei Faciası                      İman Eden Bilim Adamları

Polonya - The Muslim World Review

Dergi, Nisan 1999 tarihinde yayınladığı sayısında, bitkiler ve hayvanlar arasındaki ortak yaşamı konu alan bir makaleyi "Co-operation Between Ants and Plants" (Karıncalar ve bitkiler arasındaki işbirliği) başlığıyla yayınlamıştır. Makaleden bir bölüm şöyledir:

"Doğu Hindistan'da yaşayan sürahi bitkisi Nepenthes bicalcaratadır. Kendi ağaç gövdesi içinde karınca kolonilerini barındırmaktadır. Bu bitki tıpkı bir sürahi şeklindedir ve üzerine konan böcekleri yakalayarak içine alıp sindirir. Ama karıncalar bu etobur bitki üzerinde, böcekleri ve diğer yiyecek maddelerini toplayarak gezmekte serbesttir. Çünkü karıncalar ve bitki, ortak faydaları için bir alış verişte bulunmaktadırlar. Karıncalar, bitki tarafından yenme tehlikesi altındadır, ama buna karşılık bir ev kazanmışlardır. Bitkiler ise, karıncalara bazı doku ve böcek kalıntılarını bırakırlar ve buna karşılık kendi düşmanlarına karşı karıncalardan koruma elde ederler. Bu örnek, bitkiler ve karıncalar arasındaki ortak yaşamın ana hatlarını tarif etmektedir. Karıncalar ve bunların ev sahipliğini yapan bitkilerin anatomileri ve fizyolojik yapıları, aralarındaki karşılıklı ilişkiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Her ne kadar evrim savunucuları bu topluluklar arasındaki ilişkilerin milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş yaygınlaştığını söyleseler de, zeka sahibi olmayan bu iki yaratığın birbirleriyle anlaşarak böyle bir "karşılıklı fayda" sistemi düzenleyebilmiş olduklarını iddia etmenin mantıksızlığı ortadadır."

Dergi, bir başka sayısında da Harun Yahya müstear isimli Sayın Adnan Oktar'ı tanıtan bir yazı yayınlamıştır.
harun yahya eserleri, dünyadan yankılarharun yahya eserleri, dünyadan yankılar
Karıncalar ve Bitkiler Arasındaki İşbirliği

Endonezya - Dialog Jumat

Dialog Jumat, Endonezya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Republika'nın cuma günleri yayınlanan ekidir. 1999 yılının Haziran ayı içinde Harun Yahya'nın bitkiler ile karıncaların ortak yaşamını konu alan makalelerini okuyucularına iletmiştir.

dialog

İngiltere - Discourse

Aylık olarak İngiltere'de yayınlanan Discourse dergisi, Nisan 2001 sayısında bir Harun Yahya makalesini "Science and Religion Friends or Foes?" (Bilim ve Din Dost mu Düşman mı?) başlığı altında kapak konusu yapmıştır. Makalede, Allah'ın evreni yoktan yaratması, bilimsel bir bulgu olan Big Bang ve Kuran ayetleri ışığında ele alınmıştır. Yazıda ayrıca din ve bilimin paralelliği üzerinde durulmuştur. Dergide yazarın makaleleri düzenli olarak yayınlanmaktadır.

harun yahya eserleri, dünyadan yankılarharun yahya eserleri, dünyadan yankılar
Bilim ve Din Dost mu Düşman mı?                                Evrim Teorisi Din İle Çelişir
harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar

Ahlaki Dejenerasyonun Tek Çözümü: Kuran Ahlakı

Hollanda - Euro Huzur

huzurEuro Huzur Hollanda'da Türkçe olarak hazırlanan aylık sosyal, haber ve kültür dergisidir. Hollanda'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de dağıtılmaktadır. Harun Yahya'nın "Yaratılış Mucizesi" adlı makalesini Mart 2001 sayısında yayınlamıştır. Dergi, yazarın makalelerini düzenli olarak yayınlamayı sürdürmektedir.

Mayıs 2000

Abd - Muslim Observer

ABD'de haftalık olarak yayınlanan Muslim Observer isimli dergide Harun Yahya'nın çeşitli makaleleri yer almaktadır. "Superiority Comes From Character, Not Blood" (Üstünlük Soya Değil, Ahlaka Göredir) başlıklı makale bunlardan yalnızca bir tanesidir.

Allah Evreni Yoktan Yaratmıştır, 22 Haziran 2001          Üstünlük Soya Değil, Ahlaka Göredir,18 Haziran 2001
harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar harun yahya eserleri, dünyadan yankılar
harun yahya eserleri, dünyadan yankılar

Sabra ve Şatilla Katliamından Ariel Sharon Sorumludur
21 - 27 Eylül 2001

 

5 / total 13
Harun Yahya'nın Harun Yahya'nın Eserleri Hakkında Dünyadan Yankılar 1.Cilt kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top