< <
16 / total: 16

Yaratılış Gerçeği - 2/2 (Fosiller Evrimi Yalanlıyor)

incir yaprağı fosili

İncir, 800'den fazla türü olan Ficus cinsine dahil bir bitki türüdür. Milyonlarca yıldır incir ağaçlarının yapraklarında da, meyvelerinde de bir değişiklik olmamıştır. Ve bu durum incirlerin evrim geçirmediğinin önemli bir ispatıdır. Bu gerçeği gözler önüne seren delillerden biri resimde görülen 65 – 54 milyon yaşındaki incir yaprağı fosilidir.

www.yaratilismuzesi.com

Üstte, milyonlarca yıldır var olan incir yaprağı ve 65 - 54 milyon yıllık incir yaprağı fosili.

 
Kınkanatlı böcek fosili

Günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı olmayan ve milyonlarca yıl önce yaşamış olan bu böcek de, yeryüzündeki tüm canlıların Allah tarafından yaratıldığının delillerindendir.

Darwinizmin Sonu.com

1.8 milyon - 11 bin yıllık kınkanatlı bir böcek fosili.

 
at kestanesi yaprağı

65 – 54 milyon yıl önceki at kestanesi yaprağıyla, günümüzde yaşayan at kestanesi ağacının yaprağı arasında hiçbir fark yoktur. Bu farksızlık, bitkilerin evrim geçirmediğini ortaya koyan delillerden sadece biridir. Bitkilerdeki her yapı özel olarak var edilmiştir. Bu da bize bu kusursuz sistemleri yapan üstün bir Aklın olduğunu gösterir. İşte bu üstün aklın sahibi Alemlerin Rabbi olan Allah, kusursuz yaratışının delillerini insanlara göstermektedir.

Üstte, At kestanesi yaprağı ve 65 - 54 milyon yıllık at kestanesi yaprağı fosili.

 
eğrelti otu fosili

Günümüzdeki eğrelti otlarının sahip olduğu tüm özelliklere, bundan yüz milyonlarca yıl önce yaşayan eğrelti otları da sahipti. Fosil kayıtları bu gerçeği açıkça göstermektedir. Resimde görülen 354-290 milyon yaşındaki eğrelti otuyla, bugünkü eğrelti otları tamamen aynıdır.

Yaratılış Gerçekleri.com

Üstte, günümüz eğrelti otu ve 354-290 milyon yıllık eğrelti otu fosili.
 

 
ringa balığı fosili

Günümüzdeki paleontolojik veriler, fosil kayıtlarının olağanüstü derecede zengin olduğunu göstermektedir. Bu zenginlik içinde evrimcilerin delil olarak kullanabilecekleri bir tane dahi fosil yoktur. Fosil kayıtlarının tamamı Yaratılış gerçeğini teyit etmekte, evrimi yalanlamaktadır. Resimde görülen ringa balığı fosili de evrimin geçersizliğini gözler önüne seren delillerden biridir.

Net Cevap.org

Üstte, 54 - 37 milyon yıllık ringa balığı fosili.

 
deniz iğnesi

Deniz iğnesi, deniz atlarıyla aynı alt takıma (Syngathoidei) dahil olan küçük bir balık türüdür. 23 – 5 milyon yaşındaki deniz iğneleriyle, günümüzde yaşayan deniz iğneleri birbirinden farksızdır. Bu durum, canlıların kademeli olarak evrimleştiklerini ileri süren Darwinistleri yalanlamaktadır.

Hayatın Kökeni.com

Üstte, milyonlarca yıl önce yaşamış örnekleri ile arasında hiçbir fark olmayan günümüz deniz iğnesi ve 23 - 5 milyon yıllık deniz iğnesi fosili.

 
keman vatozu

Ele geçirilen keman vatozu fosilleri, hangi döneme ait olursa olsun, hep bir diğerinin aynısıdır. Her türlü özelliğiyle günümüz keman vatozlarına benzeyen bu fosiller, canlıların küçük değişikliklerle aşamalı olarak geliştikleri iddiasını yıkmaktadır. Allah tüm canlıları, bir örnek edinmeksizin, sahip oldukları mükemmel özelliklerle yoktan yaratmıştır.

95 milyon yıllık keman vatozu fosili.

 
keman vatozu fosili

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 144-65 milyon yıl
Bölge: Lübnan  

Darwinistler tüm canlıların değişim geçirdikleri iddiasındadırlar. Milyonlarca yıl önceye dayanan fosil örnekleri işte bu nedenle çok önemlidir. Canlılar değişmemişlerdir. Tek bir yaşayan fosil bile bu gerçeği ispat ederken, yeryüzü sayısız yaşayan fosil örneği ile doludur.

Net Cevap.org

Üstte ve yanda görülen keman vatozunun şu anki kompleks yapısı ve anatomik özellikleri bundan 144-65 milyon yıl önce de aynı şekildedir. Yanda, günümüzde yaşayan bir örnek.

 
gergedan fosili

Resimde görülen fosil, 33 milyon yıl önce yaşayan gergedanlarla, günümüzdeki gergedanlar arasında hiçbir fark olmadığının delilidir. Milyonlarca yıldır yapıları değişmeyen canlılar, evrim teorisinin büyük bir aldatmacadan ibaret olduğunu göstermektedir. Allah'ın üstün yaratışının izleri olan fosiller, evrimcilerin yalanlarını her geçen gün daha da güçlü bir şekilde deşifre etmektedir.

Üstte, 33 milyon yıllık gergedan kafatası ve milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış gergedanlar.

 
tavşan fosili

Fosil kayıtlarında canlıların diğer türlerden, aşama aşama oluştuklarını gösteren hiçbir örnek yoktur. Örneğin, milyonlarca fosil içinde bir tane bile yarı timsah yarı tavşan, ya da yarı yılan yarı tavşan özellikleri taşıyan canlı örneği görülmemiştir. Ancak, tavşanların hep tavşan olarak var olduklarını gösteren binlerce fosil vardır. Fosillerin gösterdiği gerçek açıktır: Canlılar evrim geçirmemişlerdir, onları Allah yaratmıştır.

33 milyon yıllık tavşan fosili.

 
söğüt yaprağı

Milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadan varlıklarını devam ettiren bitkiler, evrim teorisine büyük darbe vurmaktadır. 54 – 37 milyon yaşındaki söğüt yaprağı fosili de, aradan geçen milyonlarca yıla rağmen değişikliğe uğramamış, yani evrim geçirmemiştir. Günümüzdeki söğüt yapraklarıyla, 54 – 37 milyon yıl önce yaşamış olanlar aynıdır.

Harun Yahya Etkileri.com

54 - 37 milyon yıllık söğüt yaprağı fosili.

 
yaban arısı fosili

Dönem: Oligosen
Yaş: 25 milyon yıllık
Bölge: Santiago, Dominik Cumhuriyeti

Lauraceae familyasına dahil olan defne ağacının yapraklarından ve meyvelerinden yağ elde edilmektedir. Ayrıca yaprakları baharat olarak da kullanılmaktadır. Resimde görülen defne yaprağı fosili, diğer tüm bitkiler gibi, defnelerin de evrim geçirmediğinin ispatıdır. Bundan 54 - 37 milyon yıl önce yaşayan defneler, günümüzde yaşayanlarla tıpatıp aynı özelliklere sahiptir.

Yaratılış.com

54 - 37 milyon yıllık defne yaprağı fosili

 
16 / total 16
Harun Yahya'nın Kuran'da Şevk ve Heyecan kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top