logo
logo
logo
ESER TÜRÜNÜ SEÇİN
KATEGORİ SEÇİN
TÜM ESERLER
kuran-evrimi-curutuyor için 10778 sonuç...
Bilim Yolunda - 24 - Kuran'da Evrim Yok
Video
18:17

Kuran'da Evrim Yok :

Evrimciler Kuran’daki ayetlerden bazılarının evrime işaret

Kuran evrimi çürütüyor
Makale
teorisine destek vermek, üstelik Kuran'daki açık izahları görmezlikten gelerek evrimin
 " MUTASYON KURAN’DA TANIMLANMAKTADIR " İDDİASI KURAN
 Kuran'da Hz.
Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda evrim savunuluyor
Video
04:28

 

KURAN’DA EVRİM YOKTUR.

Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur.
ÇALIŞMAK, KURAN'IN İLKELERİNE UYMAZ.
Diğer diller
Kuran insanın bir anda yaratıldığını anlatır.
Video
01:43
Türkiye’de evrimi kabul ettiremedikleri için evrimi Müslümanlaştırmaya ç
;alışıyorlar yani Kuran’ın emirlerinden biri gibi göstermeye çalışıyorlar yani namaz
bir de evrim teorisi, Müslümanların da buna inanacağını zannediyorlar halbuki evrim teorisinin
Diğer diller
Evrim Teorisi Kuran'la Çelişir
Makale


Kuran'da Allah'ın evrimle yarattığına dair hiçbir ayet yoktur

Kuran
Bu durumda Kuran'da "evrimle yaratılış" manasında hiç bir bilgi bulunmadığı, aksine Allah


Buraya kadar da anlaşıldığı gibi, Kuran'ın bazı ayetlerinde evrim teorisine dair bir
Kuran'da evrim yoktur
Makale
geçen "tavır tavır" kelimesini kendi yanlış mantıkları doğrultusunda "evrim
Dolayısıyla Kuran'da bildirilen bu hadiseyle evrimin savunduğu senaryonun birbiriyle hiçbir
Oysa ki evrim teorisinin iddiası ters yöndedir.
Evrim teorisi Kuran'la çelişir
Makale
Kuran'da Allah'ın evrimle yarattığına dair hiçbir ayet yoktur
Kuran'da, Allah'ın canlıları evrimle yarattığına dair hiçbir açıklama
Bu durumda Kuran'da "evrimle yaratılış" manasında hiç bir bilgi bulunmadığı, aksine
Kuran'da evrime delil yoktur
Makale
Bu yazı dizisi, evrim teorisinin bir kısım insanların iddia ettiği gibi Kuran ayetleriyle desteklenmediğini
Evrimi savunabilmek ve Kuran'dan delillendirebilmek için bazı ayetlerin anlamlarını hatalı yorumlayarak

İşte bu bölümde evrim ön kabulüyle Kuran ayetlerini hatalı olarak
Kuran'da Evrim Yoktur
Makale
’da hiçbir şekilde evrimle yaratılışa işaret bulunmamaktadır.
Adem'in yaratıldığı cennetin pek çok özelliği Kuran'da belirtilmektedir.
Ayetlerdeki ifadeler bu kadar açıkken, Kuran ahlakına uygun olmayan yorumlarla evrim teorisine
Kuran Ayetlerinden Evrim Teorisine Delil Getirmeye Çalışanlara Cevap: Kuran'da Evrim Yoktur 3
Makale
Bu yazı dizisi evrim teorisiyle yaratılış gerçeği arasında ortak noktalar bulmaya, hatta Kuran'dan


5.Yanılgı: Kuran'a Göre Maymunlarla İnsanlar Arasında Soy Yakınlığı Olduğu Yanılgısı
Dolayısıyla Kuran'da bildirilen bu hadiseyle evrimin savunduğu senaryonun birbiriyle hiçbir ilişkisi
Atın evrimi safsatası
Video
03:40

Atın evrimi safsatası

Fosiller canlıların bundan milyonlarca yıl ö

Şimdi atın evrimi diye ortaya atılan asılsız iddia nasıl üretildi izleyelim.
Farklı araştırmacıların öne sürdüğü 20'den fazla atın evrimi şeması var.
Evrim Teorisi Kuran ile Çelişir 2
Makale


Kuran'da, Allah (cc)'ın canlıları evrimle yarattığına dair hiçbir açıklama bulunmamaktadır
Allah (cc) elbette ki canlıları evrimle yaratmaya da güç yetirendir.


Kuran'da "evrimle yaratılış" manasında hiç bir bilgi bulunmadığı, aksine Allah
Kuran Ayetlerinden Evrim Teorisine Delil Getirmeye Çalışanlara Cevap: Kuran'da Evrim Yoktur 2
Makale
Fakat bu ayetlerde evrimle yaratılış olduğuna dair hiçbir bilgi ya da işaret bulunmamaktadır.
Bilimsel bulguların evrim iddialarını geçersiz kıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, Kuran'ın
" (Bakara Suresi, 117)

Bu yazıdaki amaç evrim teorisi ile uzlaşma çabalarının, bilimsel
Kenneth Keathley: Doğa Evrimi Reddeder
Video
01:50

 

Teistik evrimin anlamını isminden de anlayabilirsiniz.

Bu kişiler sözde evrimin gerçek olduğunu ve Allah’ın dünyayı evrim ile yarattığını
Asıl sorulması gereken, Allah dünyayı evrim ile mi yarattı?
Diğer diller
HD
Mevlana’ya Ait Olduğu İddia Edilen Kitaplarda Evrim İddiasını Savunan ve Türk Milletini Kendince Aşağılamaya Çalışan Sözler
Video
Evrimin iddiasını destekleyecek tek bir fosil yoktur. Kuran’da evrim yoktur.
 Kuran'da Allah'ın canlıları evrimle yarattığına dair hiçbir ayet yoktur.

Kuran’da Evrimle

Türkiye'deki okul kitaplarında evrim aldatmacası
Video
08:28
Fosillere bakıldığında evrimin hiç yaşanmadığı görülmektedir.

Kimyasal evrim, evrim bölümü.

Bunlar evrim sürecini ve yaşamı nasıl etkiler?
Kuran'daki yeniden diriliş örnekleri evrim iddialarını geçersiz kılar
Video
04:12
Alex Newman Amerikan Basınındaki Evrim Propagandasını Anlatıyor
Video
Sıradan Amerikalıların hepsi evrime inanmıyor.
  Bana evrimin gerçek olduğu söylenmişti, ben de evrimin gerçek olduğuna inanıyordum
Evrim için de aynı durum geçerli.
Kuran'daki yeniden yaratılış örnekleri evrim iddialarını geçersiz kılar
Video
04:01
Kuran ayetlerinden evrim teorisine delil getirmeye çalışanların yanılgıları
Video
04:46
12345
20