Diğer diller
Kuran Mucizeleri-3
206 sayfa.

Kuran-ı Kerim, Allah'ın vahyi olarak günümüze kadar hiç bozulmadan gelmiş tek hak kitabıdır. Kuran'ın Allah'ın sözü olduğunu tasdik eden delillerden biri de, Kuran'daki bilimsel ve matematiksel mucizelerdir. Kuran'ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekler, geçmiş dönemlerle ilgili verilen haberler, gelecekle ilgili işaret edilen olaylar, içerdiği matematiksel düzenler, Kuran'ın mucizevi yönlerinden yalnızca bir kısmıdır.

Kuran-ı Kerim, sonsuz akıl ve ilim sahibi Allah'ın sözü olarak, insanların kavrayamadığı ya da henüz anlamaya bilgilerinin yeterli olmadığı pek çok bilgileri de kapsamaktadır. Bu bilgiler gelişen teknoloji ve bilim sayesinde, -Rabbimiz'in dilediği zamanda ve dilediği miktarda- gün ışığına çıkmakta ve Kuran'ın mucizevi yönlerini pekiştirmektedir.

Kuşkusuz Kuran'ın Allah'ın vahyi olduğuna iman etmemiz için, bu tür mucizevi özellikler ya da Kuran'ın bilimle uyumunu tasdik eden örnekler görmemize gerek yoktur.   Kuran, bilimsel keşifler yapılmadan önce de insanlar için doğruyu yanlıştan ayıran,       Allah'ın sonsuz hikmet ve ilmini yansıtan bir kitaptır. Ancak bu kitaptaki örnekler, dinden uzak yaşayan pek çok kimsenin imana yaklaşmasına, Müslümanların ise şevklerinin artmasına ve imanlarının derinleşmesine vesile olmaktadır. Bir Kuran ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. (Fussilet Suresi, 53)


Kuran Mucizeleri-3
logo
logo
logo
logo
Kuran Mucizeleri-3
Kitabın İçindekiler
Kitaptan Başlıklar ve Bölümler