logo
logo
logo
Bediüzzaman'ın; Hz. Mehdi (a.s.)'ın başkumandan olması, adalet ve hakkaniyetle hükmetmesi ile ilgili sözünün  tam türkçe metni
Bediüzzaman'ın; Hz. Mehdi (a.s.)'ın başkumandan olması, adalet ve hakkaniyetle hükmetmesi ile ilgili sözünün tam türkçe metni
6537
...evet, yüzer mukaddes kahramanları yetiştiren ve binler mânevî kumandanları ümmetin başına geçiren ve Kuran’ın hakikatlerinin mayasıyla ve imanın nuruyla ve islâmiyetin şerefiyle beslenen, olgunlaşan, Peygamberimiz (s.a.v.)’in ev halkı, ELBETTE ÂHİR ZAMANDA, İSLAM DİNİNİN, KURANI KERİM’İN VE HZ. MUHAMMED’İN SÜNNETİNİN CANLANDIRILMASIYLA, İLANI İLE, HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİYLE, BAŞKUMANDANLARI OLAN BÜYÜK MEHDÎNİN  KUSURSUZ ADALETİNİ VE HAKKA UYGUNLUĞUNU DÜNYAYA GÖSTERMELERİ GAYET MÂKUL OLMAKLA BERABER, GAYET LÂZIM VE GEREKLİ VE SOSYAL HAYATTAKİ PRENSİPLERİN GEREĞİDİR. (Şualar, 510)

 


PAYLAŞ
logo
logo
logo
logo
Benzerleri