logo
logo
logo
Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]'ın gelişi öncesinde İsrail'de Tevrat unutulmuş olacak ve onunla yeniden tesis edilecek
Moşiyah [Hazreti Mehdi (as)]'ın gelişi öncesinde İsrail'de Tevrat unutulmuş olacak ve onunla yeniden tesis edilecek
12408

Rabbah 2:29:

Ezgilerin Ezgisi 2:13: “ İncir ağacı ilk meyvesini verdi” sözleri üzerine bir tefsirdir:

Haham Johanan dedi ki: Davud Oğlu’nun geldiği yedi yıl içinde:

İlk yıl yazıldığı gibi (Amos 4:7) gerçekleşecektir, “Bir kente yağmur yağdırdım.” İkincisinde açlık okları üzerine gönderilecek. Üçüncüsünde büyük bir kıtlık ve erkekler, kadınlar ve çocuklar ölecek, dindarlar ve “iyi işler” yapanlar kalmayacak. Tevrat İsrail’de unutulacak. Dördüncüsünde açlık olacak ve olmayacak: bolluk olacak ve olmayacak.

Beşincide büyük bir bolluk görülecek ve yiyip, içecekler ve sevinçle kutlayacaklar ve Tevrat yenilenmiş haline geri dönecek ve İsrail üzerine yeniden tesis edilecek.”

Soncino tercümesinde şöyle der: “Tevrat yenilenecek ve İsrail üzerinde yeniden tesis edilecek”: s. 126

KRAL MESİH  [HAZRETİ MEHDİ (AS)] TÜM İNSANLIĞI BARIŞ VE GÜVENLİĞE DAVET EDECEKTİR

Celileli Haham Jose (MS 2. Yüzyıl Roma Kralı Hadrian öncesi dönemde) şöyle der:

Aynı zamanda, Mesih’in ismi Barış’tır, çünkü şöyle yazılmıştır (Yeşaya 9:6) “Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

[Perek ha-Şalom (Barış Bölümü)]

Haham Celileli Jose’nin Mesih’in [Hazreti Mehdi (as)’ın] ismiyle ilgili sözleriyle bağlantılı olarak aynı Haham şunları da ifade eder:

Barış muhteşemdir, çünkü Kral Mesih [Hazreti Mehdi (as)] İsrail için tecelli ettiğinde barış sözleri ile konuşmaya başlayacak, çünkü şöyle yazılmıştır (Yeşaya 52:7):

“Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!

O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.

İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor.”

Derekh Erets Zuta, Bölüm 11 (“Barış Üzerine Bölüm”); M. Higger, alıntı s. 101, ve not s. 148; Lev. R. Bölüm 9

Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak... (Mika 4:4)

Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır. Halkım esenlik dolu evlerde, güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak. (Yeşaya 32:17-18)

Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek... Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacakkimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. (Yeşaya 11:6-9)

 ...  onları korkutan olmayacak. (Sefanya 3:13)

Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. (1 Tarihler 22:9)

Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar… (Yeşaya 65:23)

 İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak... (Zekeriya 14:11)

‘Yine de bu kenti iyileştirip sağlığa kavuşturacağım. Halkına şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım.’ (Yeremya 33:6)

KRAL MESİH [HAZRETİ MEHDİ (AS)] MUTLULUK VE SEVİNÇ GETİRME ÇABASIYLA TANINACAKTIR

Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak. (Yeşaya 51:11)

Orada coşku, sevinç, şükran ve ezgi olacak. (Yeşaya 51:3)

Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi, onlar da sevinecek Sen’in önünde. (Yeşaya 9:3)


Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız...  Sevinciniz sonsuz olacak. (Yeşaya 61:7)

MOŞİYAH [HAZRETİ MEHDI (AS)]’IN TAVRI SEVGİYİ VE ŞEFKATİ ESAS ALACAKTIR

Çünkü yardım isteyen yoksulu, dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. (Mezmurlar 72:12)

Yoksula, düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır. (Mezmurlar 72:13)

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. (Mezmurlar 72:14)

Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek... (Isaiah 42:3)

KRAL MESİH [HAZRETİ MEHDİ (AS)] KENDİNİ DÜNYA ÜZERİNDEKİ TÜM FİTNEYİ DURDURMAYA ADAYACAKTIR

Egemen RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek... (Yeşaya 25:8)

O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili... (Yeşaya 35:5-6)

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, ay ışıdığı sürece esenlik artsın! (Mezmurlar 72:7)

Ama alçakgönüllüler… derin bir huzurun zevkini tadacak. (Mezmurlar 37:11)

Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin... (Yeşaya 9:4)

… O [Rab] senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir. (Mezmurlar 37:4)

Emek vermeyecekler boş yere, felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar... (Isaiah 65:23)

 

PAYLAŞ
logo
logo
logo
logo
Benzerleri