Andra språk
Den Globala Frimureriet
83 sidor.

Historien om Tempelorden och dess uppkomst som organisation härstammar från korsriddarna. Faktum är att orden endast var officiellt erkänd och etablerad i England under början av 1700-tal.

Men roten till organisationen kan nås ända tillbaka till korsriddarna på 1100-talet. Under denna tid så kallades denna orden av korsriddare för Tempelorden.

Sex år innan detta verk skrevs, så kom vår bok med namnet ”The New Masonic Order”. Den granskade Murordens historia in i detalj. Därför kommer vi nu att summera, då vi analyserade roten i Murorden och dess influenser de har haft på världen. Vi kommer här att upptäcka den ”Globala Frimurar Orden”.

Den Globala Frimureriet
logo
logo
logo
logo
Den Globala Frimureriet
Bokens innehåll
Titlar och kapitel ur boken