logo
logo
logo
ESER TÜRÜNÜ SEÇİN
KATEGORİ SEÇİN
TÜM ESERLER
goklerdeki-ve-yerdeki-deliller için 11978 sonuç...
Kuran'da göklerdeki ve yerdeki delillere işaretler
Makale
mü'minler için Allah'tan bir delil olduğu buyruluyor

.
Göklerde Allah'ın yaratmasının delili olarak Big Bang'tan günümüze kadar kalan radyasyonlar
Yerde ise hem milyonlarca fosil hem de helak olmuş kavimlerin izleri var. 

Göklerdeki ve yerdeki deliller
Makale
remediğimiz mikro alemdeki canlı cansız herşey kendilerini var eden üstün bir aklın apaçık delillerindendir

Yerde

Bu durumda iken olduğu yerde kıvrak bir dönüş yaparak avına yönelebilir.
Göklerdeki ve yerdeki deliller
Makale
remediğimiz mikro alemdeki canlı cansız herşey kendilerini var eden üstün bir aklın apaçık delillerindendir
Yerde
Bu durumda iken olduğu yerde kıvrak bir dönüş yaparak avına yönelebilir.
Münafıklar, Kuran’ı delil göstererek, İslam’ı durdurmaya çalışır
Video
03:51
, alakasız şekilde delil olarak kullanarak İslam’ı, Müslümanları durdurmaya çalışıyorlar
Yerle yeksan ediyorlar. Geri kalan yerleri de yıkıyorlar. Vurarak, kırarak yıkıyorlar.
, alakasız şekilde delil olarak kullanarak İslam’ı, Müslümanları durdurmaya çalışıyorlar
Diğer diller
Yörünge-2 Big Bang ve Evrendeki Yerimiz
Video
30:00
’ sorusunu bilimsel delillerle  cevaplayacağız. İzliyoruz...

Bilimsel delillere göre bildiğimiz şey şudur.

;ce Allah'ın varlığının ve üstün kudretinin delilleridir.
Diğer diller
Vücudumuzdaki yaratılış delilleri
Video
11:35

"Allah'ın varlığının apaçık delillerini görebilmek 1" belgeselinden


Hiçbir yerde bahsedilmeyen 11 Eylül gerçeği
Video
12:23
Bomba yer seviyesine yakın yerde patlatıldığı için zeminin bir bölümüpulverize
altında açılmış olan bir termo-nükleer yıkım iddiasını destekleyen güçlü bir delildir
Tüm bu bilimsel deliller, ikiz kulelerin bir nükleer patlayıcı kullanılarak yıkıldığına işaret
Bilgi ve delilleri daha iyi görebilmek
Video
10:12

"Allah'ın varlığının apaçık delillerini görebilmek 1" belgeselinden


Evrendeki Yerimiz
Video
06:00
beynimiz, evrenin muazzam ölçeğini gerçekten idrak edemiyorsa, evrenin içindeki yerimizi
Ama uzayın dev boyutlarına göre neredeyse yok denecek kadar az yer kaplıyor.

 

Evrendeki küçük yerimizi hayalimizde canlandırmanın daha

Tevrat'ta Harun Yahya ismi 12 yerde kodlanmıştır
Video
06:45

Tevrat'ta kodlanmış olarak yer alan Adnan Oktar ve Harun Yahya isimleri Harun Yahya kitaplarına

Harun Yahya ifadesi Tevrat'ta 12 ayrı yerde kodlanmıştır.
Allah’ın hizbi,

-Burnu bir delili

Diğer diller
Evrim teorisinin sahte delilleri 1 - Sonuç
Video
01:31

"Evrim teorisinin sahte delilleri 1" belgeselinden.


Diğer diller
Evrim teorisinin sahte delilleri 1 - Giriş
Video
03:01

"Evrim teorisinin sahte delilleri 1" belgeselinden.


Diğer diller
Evrim teorisinin sahte delilleri 2 - Giriş
Video
02:02

"Evrim teorisinin sahte delilleri 2" belgeselinden.


Evrim teorisinin sahte delilleri 2 - Sonuç
Video
03:49

"Evrim teorisinin sahte delilleri 2" belgeselinden.


Diğer diller
Evrim Aleyhindeki Delilleri
Makale
Gerçekte Berry’nin anlattığı konu, yani üç apayrı canlıda aynı kompleks sistemin yer alması, bu
Teknik’teki makalede, üstteki tutarsızlıkların yanında pek çok zorlama ve gerçek dışı yoruma da yer
bir delilidir.
Dünya'nın Yeri
Makale
, Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu gösteren delillerden biridir.
kusursuz düzenin ve tasarımın sonsuz bir güç ve akıl sahibi olan Allah'ın eşsiz yaratma sanatının bir delili
yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten deliller vardır
Dünya'nın yeri
Makale
, Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu gösteren delillerden biridir.
ve tasarımın sonsuz bir güç ve akıl sahibi olan Allah'ın eşsiz yaratma sanatının bir delili
gece ile gündüzün ardarda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten deliller
Bedenimizdeki ve Çevremizdeki Delilleri Görebilmek
Video
11:11
Muzaffer Gülyurt, yaratılış delillerini anlatıyor.
Yaratılış delilleri
Makale
düzeni yaratmış olan Allah'ın benzersiz sanatını ve gücünün sınırsızlığını tanıtan ayetlerden, yani delillerdendir

    Göklerde ve yerde

Rabbimizin Yaratış Delilleri Üzerine Düşünmek
Makale
İnsanın bunlar üzerinde düşünmesi ve yaratılış delillerine tanık olması gerekir.
Kuran'da, deve, sivrisinek, arı, örümcek gibi çeşitli hayvanları, bitkileri, ağaçları, dağları, yerleri
bu köşede anlatılacak olan, Allah'ın varlığını ve sonsuz kudretini gözler önüne seren yaratılış delilleri
12345
20