logo
logo
logo
Cübbeli Ahmet'in Arifan Dergisindeki yanılgısına cevap 2
Cübbeli Ahmet'in Arifan Dergisindeki yanılgısına cevap 2
41700

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN HZ. MEHDİ (AS) İLE İLGİLİ HABER VERDİĞİ BAZI OLAYLAR, HZ. MEHDİ (AS)'IN HURUCU SIRASINDA VE SONRASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR

Tüm sahih hadis kitaplarında ve Ehli Sünnet kaynaklarında anlatıldığı, bütün İslam alimlerinin bildiği, konuyla ilgili hadisleri okuyan herkesin kolaylıkla anlayabileceği üzere, ahir zamanla ilgili hadisler sadece bir dönemi anlatmaz. Hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın çıkışı öncesinde gelişecek olaylardan başlamak üzere, Hz. Mehdi (as)'ın hayatı, cemaati, cemaatinden çıkacak münafıklar, bu münafıkların saldırıları, Hz. Mehdi (as)'a karşı mücadele edecek İstanbul'dan çıkan bir yobaz, bu yobazın özellikleri, deccaliyet, süfyaniyet, Hz. Mehdi (as)'ın karşılaşacağı zorluklar, ilmi mücadelesi, bu mücadelesi sonrasında İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti, İslam ahlakının hakimiyeti döneminde yaşanacak asrı saadet benzeri muhteşem dönem gibi uzun bir süreç kapsamlı olarak anlatılır. Bu süreç Hicri 1400 itibariyle başlamıştır, bugüne kadar Peygamberimiz (sav)'in anlattığı yüzlerce olay gerçekleşmiştir, bundan sonra da inşaAllah diğer tüm anlattıkları birer birer gerçekleşecektir.

Dolayısıyla Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)'ın hurucu öncesi gelişmeleri anlattığı gibi hurucu sırasında ve sonrasında yaşanacak olayları da anlatmıştır. Buna göre, Hz. Mehdi (as) asla Mehdilik iddiasında olmayacak ancak insanların ısrarları ve zorlamalarıyla, Müslümanların içinde bulundukları durumdan kurtulmaları için, onların manevi liderliğini üstlenecektir.
 

Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamandaevinde oturmakta olan Hz. Mehdi (as)'a gelir ve "Bizim için kalk artık"der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. (İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52,53)

 

Hz. Mehdi (as) ancak baskı ile başa geçmeye razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 48)

 

Hz. Mehdi (as)'ın bu liderliği tıpkı bir aile büyüğü gibi İslam aleminin ağabeyliğini üstlenmek, manevi olarak, sevgiyle ve şefkatle onları doğru olana yönlendirmek şeklinde olacaktır. Hz. Mehdi (as) asla siyasi bir güç, siyasi bir liderlik iddiasında olmayacak, fikirleriyle, nasihatleriyle, hadiste belirtildiği gibi evinden İslam alemine öncülük edecektir. Tüm mücadelesini fikren yapan, insanlara sevgiyle, ilimle, bilimle İslam'ın güzelliklerini anlatan ve sevdiren Hz. Mehdi (as), hurucundan sonra da insanlara hep şefkatle yaklaşacak, hepsini koruyup kollayacak, tek bir kimsenin burnunun kanamasına dahi müsaade etmeyecektir.

Hicri 1400'ün başından bu yana Hz. Mehdi (as)'ın geliş alametlerini nasıl bir bir gördüysek, Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde, Hz. Mehdi (as)'ın Peygamberimiz (sav)'in gömleğini ve kılıcını teberrüken kuşanmasını, İslam aleminin coşkuyla ve şevkle Hz. Mehdi (as)'a bağlılıklarını ifade etmesini, Hz. Mehdi (as)'ın Hz. İsa (as) ile birlikte namaz kılmasını, tüm insanların sevgi ve muhabbetle Hz. Mehdi (as)'ın etrafında toplanmasını, yeryüzüne adaletin hakim olmasını, bolluğun ve bereketin artmasını, kadınların tek başına diledikleri gibi seyahat edebilecekleri kadar güven ortamı olmasını, İslam ahlakının dünyaya hakim olmasını da göreceğiz.

Hz. Mehdi (as)'ın hurucu sırasında yaşanacak olayları ve İslam ahlakının hakimiyetiyle birlikte yaşanacak güzelliklerle ilgili bilgiyi bu sitelerden öğrenebilirsiniz:

http://www.harunyahya.org/imani/isa_mehdi_bu_yy_gelecek/isa_mehdi_bu_yy_gelecek_20.html

http://www.harunyahya.org/imani/isa_mehdi_bu_yy_gelecek/isa_mehdi_bu_yy_gelecek_21.html

http://www.harunyahya.org/imani/isa_mehdi_bu_yy_gelecek/isa_mehdi_bu_yy_gelecek_27.html