logo
logo
ONDERWERPEN
WETENSCHAP
WETENSCHAP
NIEUWS
NIEUWS
GEZONDHEID
GEZONDHEID
POLITIEK
POLITIEK
COMMUNISME
COMMUNISME
SCHEPPING
SCHEPPING
KORAN
KORAN
BEROEMDHEDEN
BEROEMDHEDEN
De Gruwelijke Terugkeer van het Racisme. Of was het er altijd al geweest?
De Gruwelijke Terugkeer van het Racisme. Of was het er altijd al geweest?
July 06 2018, 09:09
Racisme zou in Europa verleden tijd moeten zijn. Europa en de westerse wereld zouden hebben geleerd van de gruwelijke gevolgen van hun verleden.Volgens het officiële verhaal is er in de westerse wereld zelfs geen sprake van. Zij zijn de belangrijks...
Resim
Adnan Oktar
In de islam is het verkeerd om afkerig te zijn tegen joden. Men kan zeker wrok hebben tegenover personen die zonden hebben begaan of tegenover degenen die mensen hebben onderdrukt. In dat geval moeten die individuen ter verantwoording worden geroepen door middel van het juridische systeem. Maar de gehele Israëlische volk beschuldigen, dat is verboden. Het is niet islamitisch.

(A9 TV, 14 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
In de islam is er geen haat tegen joden en christenen. Integendeel, in de Koran worden ze beschermt als ‘de mensen van het Boek’. Een moslim kan geen enkel afkeer hebben, noch tegen hen, noch tegen hun plaats van aanbidding. God zegt ons in de Koran dat moslims met joodse en christelijke vrouwen kunnen trouwen; inderdaad, sommige vrouwen van onze Profeet (vzmh) waren joods en christelijk.

(A9 TV, 14 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
Het is belangrijk dat oprechte, eerlijke, modern denkende godvrezende mensen in alle aspecten van het leven het voortouw hebben. Dat is omdat deze mensen een garantie zijn voor iedereen: christenen, joden, atheïsten: Deze mensen vrezen God en zullen niets doen dat tegen een goed geweten ingaat. Dat is een geweldige garantie voor iedereen.

(A9 TV, 14 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
Een gelovige moet altijd in een goed humeur zijn, vol met levenslust Als ze verdrietig zijn of verontrust zijn over iets, of als ze gehinderd zijn door iets, zal het lichaam willen slapen om zich te ontdoen van dat gevoel. Maar als men gelukkig is, zal het lichaam niet willen slapen, het zou juist willen opstaan en in plaats daarvan het leven willen leven.

(A9 TV, 14 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
Het uiteenvallen van Turkije zou de ondergang van de islamitische wereld betekenen. Het zou niet hetzelfde zijn als elk ander land dat uiteen valt; dat komt omdat Turkije het brein is van de Turkse wereld. De dood van Turkije zou de dood van de islamitische wereld betekenen. Ze is het brein van de islamitische wereld. De dood van Turkije zou de ondergang van de islamitische wereld betekenen.

(A9 TV, 13 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
Als je hen [wie zwak in het geloof zijn] zou vertellen om slapeloos te blijven omwille van God, om de islam te dienen, zouden zij dit niet doen; maar als je hen zou vertellen dat zij een auto konden winnen door dagen op te blijven zonder slaap, zouden zij dit zonder aarzeling doen. Dit toont de neiging van het innerlijk zelf aan om een dierlijk, oneervol en laag karakter aan te nemen.

(A9 TV, 12 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
Als men het toestaat zijn lagere zelf de controle te laten nemen, zal deze zich gedragen als een dier; het zal zich instinctief als een dier gedragen.

(A9 TV, 12 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
Het menselijk lichaam heeft de neiging om zich te gedragen als dat van een dier wanneer het aan zijn eigen lot wordt overgelaten; het zal alleen willen eten en slapen, gemakkelijk bang worden en zich egoïstisch gedragen. Men moet deze dierlijke kant compenseren door middel van geloof. Men moet zichzelf niet toestaan zich als een dier te gedragen.

(A9 TV, 12 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
De metgezellen van onze Profeet (vzmh) spanden zich altijd in voor God. Maar de huichelaars hadden altijd smoesjes, zoals ‘onze huizen zijn blootgesteld’ of ‘we zouden komen als we wisten hoe’. Als zij echter te horen zouden krijgen dat zij goud zouden ontvangen, zouden zij meteen toegeven. Dit is omdat het in hun belang geweest zou zijn. Iemand zijn interesses zouden echter altijd in overeenstemming met de goede zeden moeten zijn; men moet het geloof en de beloning van God kiezen boven goud. Anders kan iemand in een dier veranderen.

(A9 TV, 12 Januari 2015)

Resim
Adnan Oktar
In hun verknipte wereld respecteren de huichelaars niet de moslims, maar hebben een ongelofelijke respect voor de ongelovigen en hebben zij hen hoog in het vaandel staan.

(A9 TV, 12 Januari 2015)

Recente Boeken
De Islam Veroordeelt het Terrorisme
Het Bedrog Van De Evolutieleer
De Wonderen van de Qoer'aan 1
Voordat Je Spijt Krijgt