logo
logo
Andere talen
Het Bedrog Van De Evolutieleer
258 pagina's.

Voor sommige mensen heeft de evolutieleer of het darwinisme alleen maar een wetenschappelijke associatie, die blijkbaar geen directe invloed in hun dagelijks leven heeft. Dit is natuurlijk een algemeen misverstand. Want het is veel meer dan alleen een onderwerp uit de biologische wetenschap: de evolutietheorie is op een heel verraderlijke filosofie gebaseerd, een filosofie die veel mensen aan het dwalen heeft gebracht, namelijk het materialisme.

De materialistische filosofie, die alleen maar het bestaan van materie accepteert en aanneemt dat de mens 'een hoop materie' is, beweert dat de mens niets meer dan een dier is en dit is in strijd met zijn enige rol in het bestaan. Sporen van deze filosofie, die voor veel door de mens veroorzaakte rampen van de laatste tweehonderd jaar verantwoordelijk is, kunnen gevonden worden in iedere ideologie die ervan uitgaat dat verschillen in mensen 'een reden tot strijd' zijn.

De evolutietheorie of het darwinisme is in dit kader handig omdat het alle stukjes van de puzzel bij elkaar brengt. Het vormt de mythe dat het materialisme een wetenschappelijk idee is.

Maar de wortels zijn verrot. Moderne ontdekkingen onthullen steeds weer opnieuw dat het populaire geloof dat het darwinisme met de wetenschap geassocieerd kan worden, onjuist is. Wetenschappelijke bewijzen ontzenuwen het darwinisme en laten zien dat de oorsprong van ons bestaan geen evolutionair maar een intelligent ontwerp is, dat wil zeggen de schepping. Allah heeft het universum met alle levende wezens en de mens, geschapen.


Het Bedrog Van De Evolutieleer
logo
logo
logo
logo
Het Bedrog Van De Evolutieleer
Boek Inhoud
Titels en hoofdstukken uit het boek