Part 2: Čovek 1/3 Stvaranje u Materici

Ako čovek ne koristi zdrav razum, a postavi sebi pitanje: "Kako sam ja nastao?" mogao bi na njega nelogično da odgovori: "Nastao sam nekako..." Sa takvim razmišljanjem, on bi započeo da vodi jedan život u kojem ne bi imao vremena da razmišlja o takvim stvarima.

Međutim, čovek koji koristi zdrav razum razmišljaće o tome kako je nastao i razumeće značenje svog života u skladu sa tim. Dok bude o tome razmišljao, on neće biti uplašen, kao što je to slučaj sa nekim ljudima, kada dođe do zaključka: "Ja sam stvoren." Ljudi koje smo gore spomenuli ne žele da imaju nikakvu odgovornost prema Tvorcu. Oni se boje menjanja svog načina života, ponašanja i ideologije koju su prihvatili, u slučaju da priznaju da su stvoreni. Dakle, oni beže od poslušnosti svome Tvorcu.

Sa druge strane, osoba koja procenjuje svoje postojanje sa mudrošću i zdravim razumom, videće u sebi znake Božjeg stvaranja. On će priznati da njegovo postojanje zavisi od zajedničkog delovanja hiljada složenih sistema, koje on nije stvorio i ne kontroliše. On će shvatiti da je "stvoren" i uz pomoć svog Tvorca pokušaće da razume sa kojom svrhom ga je On "stvorio".

Bebek

"Does not man recall that We created him before when he was not anything?"
(Surah Maryam: 67)

Naredne stranice uključuju različite informacije, za one koji su mudri i koriste zdrav razum, koje pokazuju kako je "sve to bilo stvoreno" i čudo njihovog stvaranja.

Priča o nastanku čoveka počinje na dva različita mesta koja su veoma udaljena jedno od drugog. Ljudsko biće započinje svoj život spajanjem dve odvojene tvari koje se nalaze kod muškarca i žene, koje su stvorene potpuno nezavisno jedna od druge, pa ipak u savrenoj harmoniji. Sigurno je da sperma u telu muškarca nije proizvedena voljom i kontrolom muškarca, na isti način kao što jajna ćelija u telu žene nije formirana voljom i kontrolom žene. Zaista, oni nisu čak ni svesni onoga što se dešava.

Očigledno je da obe ove tvari, koje dolaze od muškarca i žene, jesu stvorene da odgovaraju jedno drugom. Stvaranje ovih dveju tvari, njihovo sjedinjenje i transformacija u ljudsko biće, jesu zaista velika čuda.

Bebek

Allah created you from dust and then from a drop of sperm and then made you into pairs. No female becomes pregnant or gives birth except with His knowledge. And no living thing lives long or has its life cut short without that being in a Book. That is easy for Allah.
(Surah Fatir: 11)

Testisi I Spermatozoidi

Spermatozoid, koji predstavlja prvi korak u stvaranju novog ljudskog bića, stvara se "izvan" tela muškarca. Razlog za to jeste što je proizvodnja spermatozoida jedino moguća u sredini koja je dva stepena hladnija od normalne čovekove telesne temperature. Da bi se temperatura stabilisala na tom nivou postoji specijalna koža na testisima. Ona se skuplja kada je hladno i širi kada je toplo, održavajući temperaturu kontantnom. Da li muškarac sam "reguliše" i uređuje ovaj osetljivi sistem? Sigurno ne. Muškarac nije čak ni svestan toga. Oni koji odbacuju ovu činjenicu stvaranja mogu jedino reći da je to "neotkrivena funkcija ljudskog tela". Termin "neotkrivena funkcija" nije ništa drugo nego samo izgovor.

Spermatozoidi se proizvode stopom od 1.000 u minuti i imaju specijalan dizajn napravljen za njihovo putovanje do jajnika žene, putovanje koje napreduje kao da spermatozoidi "znaju" za to mesto. Spermatozoid je sastavljen od glave, vrata i repa. Njegov rep mu pomaže da se kreće u materici kao riba.

Njegov glaveni deo, koji sadrži jedan deo bebinog genetskog koda, prekriven je specijalnim zaštitinim oklopom. Funkcija ovog oklopa se otkriva na ulazu u matericu: ovde, sredina je veoma kisela. Jasno je da su spermatozoidi prekriveni zaštitinim oklopom od strane "Nekoga" ko je svestan ove kiselosti. (Svrha ove kiselosti sredine jeste zaštita majke od mikroba.)

Testislerin iç görüntüsü ve spermler

Sperma i unutrašnjost testisa

It is not only millions of sperms that are ejaculated into the uterus. Semen is a mixture of various kinds of fluid. In the Qur’an this fact is emphasised in the verse below:

"Has man ever known a point of time when he was not something remembered? We created man from a mingled drop to test him, and We made him hearing and seeing." (Surat al-Insan: 1-2)

U matericu dolazi više miliona spermatozoida, ali ne sami. Oni dolaze zajedno sa mešavinom različitih vrsta fluida. Ovi fluidi sadrže šećer koji obezbeđuje energiju potrebnu spermatozoidima. Pored toga, njeni sastavni elementi imaju različite zadatke, kao što je neutralisanje kiselosti na ulazu u matericu i održavanje sredine klizavom za kretanje spermatozoida. (Ovde ponovo vidimo da su dve različite i nezavisne tvari stvorene u skladu jedna sa drugom.) Spermatozoid prevaljuje težak put unutar tela majke dok ne dođe do jajne ćelije. Bez obzira na to kako spermatozoidi štite sebe, otprilike samo hiljadu od 200-300 miliona spermatozoida, stiže do jajne ćelije.

Jajna Ćelija

Yumurta

I dok je spermatozoid dizajniran u skladu sa jajnom ćelijom, jajna ćelija je, sa druge strane, pripremljena da bude seme života u potpuno drugačijoj sredini. I dok žena nije ni svesna, jedna jajna ćelija, koja je sazrela u jajniku, odlazi u trbušnu šupljinu i onda se zakačinje za drške smeštene na kraju nastavaka zvanih jajovodi, u materici. Nakon toga, jajna ćelija počinje da se kreće uz pomoć pokreta treplji, unutar jajovoda. Ova jajna ćelija ima veličinu kao polovina jednog zrnca soli.

Mesto gde se jajna ćelija i spermatozoidi susreću jeste jajovod. Ovde, jajna ćelija počinje da luči specijalan fluid. Uz pomoć ovog izlučenja, spermatozoidi pronalaze mesto gde se nalazi jajna ćelija. Ovde je potrebno da budemo svesni jedne stvari: kada kažemo da jajna ćelija "počinje da luči", mi ne govorimo o čoveku ili nekom svesnom biću. To se ne može objasniti slučajnošću - da se mikroskopska proteinska masa "odlučuje" na takav potez "sama od sebe" i onda "priprema" i islučuje jedan hemijski sastojak da bi privukao sebi spermatozoide. To je očigledno već dizajnirano da funkcioniše.

Ukratko, sistem za razmnožavanje u telu dizajniran je da spoji jajnu ćeliju i spermatozoid. To znači da je sistem za razmnožavanje kod žene stvoren u skladu sa potrebama spermatozoida, a da su spermatozoidi stvoreni u skladu sa zahtevima sredine unutar majčinog tela.

Spajanje Spermatozoida I Jajne Ćelije

Yumurtanın etrafını saran spermler.

Spermatozoidi oko jajne ćelije

Kada se spermatozoidi, koji nameravaju da izvrše oplodnju, približe jajnoj ćeliji, jajna ćelija ponovo "odlučuje" da izluči specijalan fluid, pripremljen specijalno za spermatozoide, koji rastvara zaštitni oklop spermatozoida. Zatim, kesice enzima rastvarača, koje se nalaze na krajevima spermatozoida i koje su specijalno napravljene za jajnu ćeliju, bivaju otvorene. Kada spermatozoidi dođu do jajne ćelije, ovi enzimi probijaju njenu membranu omogućavajući spermatozoidu da uđe. Iako se oko jajne ćelije nalazi mnoštvo spermatozoida, uglavnom samo jedan od njih oplođuje jajnu ćeliju.

The Qur’anic verses describing this stage are very interesting. In the Qur’an, it is stated that a human being is made from an extract of base fluid, that is, the semen.

Uzun ve zorlu bir yolculuk geçiren spermlerden biri yumurtayı döllemek için içeri giriyor

Trenutak spajanja

Jedan od spermatozoida ulazi u jajnu ćeliju da je oplodi, nakon dugog i teškog putovanja.

"...then He produced his seed from an extract of base fluid" (Surat as-Sajda: 8)

Interesantno je zapaziti da nije sam fluid, koji sadrži spermatozoide, taj koji vrši oplodnju jajne ćelije, već samo jedan njegov deo. Jedan spermatozoid jeste agens oplodnje, odnosno hromozomi u spermatozoidu koji predstavljaju jedan njegov deo.

Kada jajna ćelija prihvati jednog spermatozoida, drugim spermatozoidima više nije moguće da uđu. Razlog tome je električno polje koje se stvara oko jajne ćelije. Područje oko jajne ćelije je negativno naelektrisano, a ubrzo nakon što spermatozoid uđe u jajnu ćeliju ovo naelektrisanje se menja u pozitivno. Dakle, jajna ćelija, koja ima isto naelektrisanje kao i sperematozoidi izvan nje, počinje da ih odbija.

To znači da električno naelektrisanje ove dve supstance, koje su nastale nezavisno i odvojeno jedna od druge, takođe je u skladu jedno sa drugim.

Konačno, DNK muškarca u spermatozoidu i DNK žene u jajnoj ćeliji se kombinuju. Sada, to je prvo seme, prva ćelija novog ljudskog bića u utrobi majke - zigot.

Yumurtayı dölleyecek sperm

Kada se spermatozoid koji će oploditi jajnu ćeliju približni jajnoj ćeliji, ona iznenada izlučuje specijalnu tečnost koja rastvara zaštitini omotač spermatozoida. Zbog toga se otvaraju kesice enzima rastvarača. Uskoro nakon što spermatozoid dođe do jajne ćelije, ovi enzimi probijaju membranu jajne ćelije, omogućavajući tako spermatozoidu da uđe.

Ana rahmi

Rast oplođene jajne ćelije koji počinje sa jednom ćelijom i nastavlja se stalnim umnožavanjem ćelija.
Zigot (oplođena jajna ćelija) posmatran kako je pričvršćen u materici majke.

Grudvica Se Drži Za Matericu...

Alak

Kada se spermatozoid muškarca sjedini sa jajnom ćelijom žene, kao što je gore opisano, formira se suština bebe koja će biti rođena. Ova jedna ćelija, poznata u biologiji kao "zigot", odmah će početi da raste i uskoro će postati "malo telo".

Zigot ne provodi svoje vreme razvoja uzalud. On se pridržava za matericu baš kao što su korenovi biljaka snažno pričvršćeni za zemlju. Preko te veze, zigot može dobiti od tela majke supstance neophodne za svoj razvoj.

I kada se tako savršeno pričvrsti za matericu, zigot počinje da se razvija. Materica se u međuvremenu ispunjava tečnošću zvanom "amniotički fluid" koja okružuje zigot. Najvažnija funkcija amniotičkog fluida u kojem se beba razvija jeste zaštita bebe od spoljnih uticaja.

Recite: In the Name of your Lord Who created man from a blood clot. Recite: And your Lord is the Most Generous. (Surat al-‘Alaq: 1-3)

Does man reckon he will be left to go on unchecked? Was he not a drop of ejaculated sperm? Then a blood clot, which He created and shaped, making from it both sexes, male and female? (Surat al-Qiyamah: 36-39)

The Arabic meaning of the word "blood-clot" is "a thing that clings to some place". The word is used literally to describe leeches that cling to a body to suck blood. It is obviously the best possible word to describe the zygote clinging to the wall of the uterus and absorbing its sustenance from it.

The Qur’an has more to disclose about the zygote. Perfectly clinging to the uterus, the zygote starts to develop. The uterus of the mother, meanwhile, is filled with a fluid called the "amnion liquid" that surrounds the zygote. The most important function of the amnion liquid in which the baby develops is to protect the baby against blows from outside. In the Qur’an, this fact is revealed as follows:

Did We not create you from a base fluid? Then place it in a secure repository? (Surat al-Mursalat: 20-21)

All of this information given in the Qur’an about the formation of man demonstrates that the Qur’an comes from a source that knows about this formation down to its slightest detail. This situation once more proves that the Qur’an is the word of Allah.

Ana rahmi

Tri Tamna Regiona

Nakon oplodnje, razvoj deteta odvija se u tri različita regiona. Ti regioni su:

1. Jajovod: ovo je region gde se spajaju jajna ćelija i spermatozoid, i gde se jajnik spaja sa matericom.
2. Unutrašnjost zida materice za koji se zigot pričvršćuje da bi se razvio.
3. Region gde embrion počinje rast - u kesici punoj specijalnog fluida.

This is stated in the Qur’an as:

"He creates you stage by stage in your mothers' wombs in a threefold darkness. That is Allah, your Lord. Sovereignty is His. There is no god but Him. So what has made you deviate?..." (Surat az-Zumar: 6)

U međuvremenu, embrion koji je prethodno izgledao kao žitka masa, tokom vremena se transformiše. U početnoj mekoj strukturi počinju da se formiraju čvrste kosti koje omogućavaju telu da stoji uspravno. Ćelije, koje su u početku bile iste, počinju da se razdvajaju: neke formiraju ćelije oka koje su osetljive na svetlost, neke formiraju nervne ćelije osetljive na hladnoću, toplotu i bol, a neke bivaju osetljive na zvučne vibrazije. Da li ćelije same odlučuju da se razdvajaju na ovakav način? Da li one same odlučuju da najpre formiraju srce ili oko, a onda krenu da izvrše taj težak zadatak? Sa druge strane, da li su one stvorene adekvatno za takvu svrhu? Mudrost, intelekt i duh predstavljaju drugu alternativu.

Na kraju tih procesa, kada beba kompletira svoj razvoj u majčinoj utrobi, ona se rađa i dolazi na ovaj svet. Sada je ona 100 miliona puta veća i 6 milijardi puta teža nago što je bila u početku.

Ovo je priča o našem prvom koraku u životu, kakvog nema nijedan drugi organizam. Šta može biti važnije za čoveka nego otkrivanje svrhe takvog neverovatnog stvaranja?

Gözün oluşumu

Period Formiranja Očiju...

Nelogično je tvrditi da se sve ove složene funkcije odvijaju na osnovu "njihove sopstvene volje". Naše telo, koje počinje od "kapljice spermatozoida" koja se transforiše u čoveka, poseduje milione osetljivih sistema. Iako mi nismo svesni njihovog postojanja, njihova izuzetna složenost i osetljivost omogućava našem telu da preživi. Svi ti sistemi su dizajnirani i funkcionišu zahvaljujući čovekovom Tvorcu, po čijem je obličju čovek i stvoren. Nakon što ga je stvorio, Tvorac nije ostavio čoveka da nekontrolisano funkcioniše bez ikakve svrhe.

"Allah created you from dust and then from a drop of sperm and then made you into pairs. No female gets pregnant or gives birth except with His knowledge. And no living thing lives long or has its life cut short without that being in a Book. That is easy for Allah." (Surah Fatir: 11)

Our body, which from only a "drop of sperm", transforms itself into a human, has millions of delicate balances. Even though we are not aware of them, there are extremely complex and delicate systems in our body that help us survive. Allah, the only Owner, Creator and Lord of man built all these systems, in order for him to understand that "he is created".

Man is a being Allah created. Since he is created, he is not to be "left uncontrolled (without purpose)".

Bebek

Or were they created out of nothing, or are they the creators? Or did they creat the eavens and the earth? No, in truth they have no certainty.
(Surat at-Tur: 35-36)

Bebek

U početnom stadijumu oko bebe izgleda kao tamna mrlja, a svoj konačni oblik dobija za nekoliko meseci.

"It is Allah Who made the earth a stable home for you and the sky a dome, and formed you, giving you the best of forms"
(Surat Ghafir: 64)

Majčino Mleko...

Ana rahmi

Refleks Sisanjax

Dete izlazi iz majčine utrobe sa refleksom za sisanje. Njegovo vežbanje sisanja, koje počinje sa sisanjem palca u majčinoj utrobi, ima životni značaj za hranjenje bebe nakon rođenja, pošto ne postoji drugi način da beba uzima mleko koje predstavlja njen jedini izvor hrane.

Ishrana novog ljudskog bića, koje je izraslo transformisanjem jednog spermatozoida u bebu, jeste čudo svoje vrste. Majčino mleko jeste najbolji mogući oblik hrane i ono se proizvodi bez ikakvog posebnog majčinog uticaja.

Zahvaljujući supstancama koje je sačinjavaju, majčino mleko je i izuzetan izvor hrane za novorođenče i supstanca koja povećava otpornost na bolesti kako majke, tako i bebe. Lekari se slažu da se veštačka hrana za bebu može preporučiti jedino ako majčino mleko nije adekvatno, i da se beba treba hraniti majčinim mlekom, naročito tokom prvih meseci. Analizirajmo sada osobine ovog mleka:

◉ Najinteresantniji aspekt majčinog mleka jeste da se njegova koncentracija menja u skladu sa razvojnim fazama bebe. Količina kalorija i sadržaj hranljivih sastojaka menja se u skladu sa tim da li je rođenje bebe bilo prevremeno ili na vreme. Ako je beba rođena pre vremena, koncentracija masnoća i proteina u majčinom mleku veća je od one koju beba normalno zahteva, zato što prevremeno rođena beba zahteva više kalorija.

◉ Elementi imunološkog sistema koji su potrebni bebi, daju se bebi kao već pripremljeni u majčinom mleku. Baš kao profesionalni vojnici, oni brane telo od onoga što mu ne pripada i štite bebu od bolesti.

◉ Ono deluje protiv bakterija. Iako se bakterije proizvode u normalnom mleku za šest sati, ako se majčino mleko ostavi na sobnoj temperaturi da stoji tokom istog vremenskog perioda nijedna bakterija neće biti proizvedena u njemu.

◉ Ono štiti bebu od arteroskleroze.

◉ Beba ga brzo vari.

Danas se zna da nijedan od veštačkih oblika hrane, proizveden u laboratorijama od strane stručnjaka za hranu, nije tako koristan kao prirodno majčino mleko. Postavlja se pitanje: "Ko je proizveo ovo mleko za bebe u majčinom telu dok majka nije bila čak ni svesna njene proizvodnje, i koje je mnogo bolje od onog stvorenog u laboratorijskim uslovima?" Sasvim je jasno da je majčino mleko stvorio sam Tvorac koji je pripremio bebi ono što joj je potrebno.

Bebek