logo
logo
logo
Allah Müslümanlara Birlik Olmayı Emretmiştir, Birlik Olmak Farzdır

 

ALLAH MÜSLÜMANLARA BİRLİK OLMAYI EMRETMİŞTİR, BİRLİK OLMAK FARZDIR

 

Allah Kuran'da müminlere birlik olmalarını, inkara karşı imanda saf bağlamalarını, birbirlerini kardeşleri gibi görüp sevmelerini, birbirlerine karşı merhametli, affedici ve koruyucu olmalarını, dağılmaktan, ayrılmaktan ve parçalanmaktan şiddetle kaçınmalarını emretmiştir.

 

TÜM MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR VE TEK BİR TOPLULUKTUR

 

Gerçekten, sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse Bana ibadet ediniz. Onlar, işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar (dinlerinde bölünmeler yaptılar); hepsi Biz'e döneceklerdir. (Enbiya Suresi, 92-93)

 

Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın.Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.  (Al-i İmran Suresi, 103)

 

Müminler ancak kardeştirler.Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat Suresi, 10)

 

 

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin,çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 46)

 

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

 

 

ALLAH TÜM MÜSLÜMANLARA, HEP BİRLİKTE, DİNSİZLİĞE KARŞI FİKREN MÜCADELE ETMELERİNİ EMREDİYOR

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve:"Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin.Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yaptıklarını görendir. (Enfal Suresi, 39)

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır. (Şura Suresi, 39)

Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. (Saff Suresi, 4)

 

 

 

MÜSLÜMANLAR DİNSİZLİĞE KARŞI FİKREN, TOPLUCA MÜCADELE EDİYORLAR

Gerçek şu ki, Allah Katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın Kitab'ında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesab (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin VE ONLARIN SİZLERLE TOPLUCA CEHD ETMESİ GİBİ SİZ DE MÜŞRİKLERLE TOPLUCA CEHD EDİN. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir. (Tevbe Suresi, 36)

 

 

Bu ayetlerden ve Kuran'ın genelinden açıkça anlaşıldığı gibi;

·       Müslümanların birlik olmaları,

·       Kardeşce bir sevgi ve şefkatle birbirlerine bağlı olmaları,

·       Çekişip tartışmamaları,

·       Birbirlerinin velileri ve dostları olmaları,

·       Birbirlerini her koşulda koruyup kollamaları,

·       Birbirleriyle istişare halinde olmaları,

·       Birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf haline inkara karşı ilmen mücadele etmeleri farzdır.

 

Bu durumda tüm bunların aksi bir tutum sergilemek, yani;

·       Birleştirici değil ayırıcı olmak,

·       Müslüman kardeşlerine sevgiyle ve şefkatle yaklaşmamak,

·       Müslüman kardeşlerine karşı affedici, koruyucu ve kollayıcı olmamak,

·       İnkara karşı verilen ilmi mücadelede Müslümanlarla kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlamamak haramdır.

 

 

23674