EVRİMCİLERİN SON FİYASKOSU: HAYALI ''KAYIP HALKA'' IDA

 

O Allah ki, Yaratan'dır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr suresi, 24)

-Adı: İda

-Yaşı: 47 milyon

- 1983 yılında Almanya`da amatör bir kolleksiyoncu tarafından bulunan fosil 2006`dan bu yana Norveç`deki Oslo Üniversitesi`nde inceleniyordu.

Darwinistlerin iddiasına göre insanın hayali evrimindeki “kayıp halka” artık kayip değildi!

Bu fosilin, ilk memelilerin evrimini anlaması açısından çığır açabileceğini iddiea etmekteydiler.

Fosil İda, oldukca kapsamlı bir propagandayla ABC, BBC. Guardian gibi çeşitli internet sitelerinde “insanın atası” olarak lanse edilmeye çalışıldı. Bu öyle bir propagandaydı ki, tüm Darwinist yayınlar el birliğiyle bunun gerçekten de beklenen ama bir türlü elde edilemeyen fosil olduğunda hemfikirlerdi.

Google`nin ana sayfasında logo olarak İda Fosili kullanıldı.

Hayali “Kayıp Halka” İda Hakkında Darvinistlerin hiç bahsetmediği Asıl gerçekler.

Oysa. Özel yayınlar ve tanıtımlarla insanlara olağanüstü bir buluşmuş gibi sunulan bu fosil Aslında soyu tükenmiş bir lemura aitti.

Bulunan bu fosil İda da soyu tükenip kaybolan lemur türlerinden biridir. Bu fosil diger bulunan soyu tükenmiş türler gibi hiçbir ara form özelliği göstermemektedir. Mükemmel bir canlıdır. Ve bu yaratılış gerçeğinin en büyük delillerinden biridir.

Darwinistler, hakkında bolca spekülyasyon yaptıkları bu fosil ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasından korktukları için işte şu gerçeklere değinmemişlerdir:

-1-

Fosilin %95`i tamdır.

Dolayısıyla canlının iç organları dahil, tüm detaylarını inceleyebilmek mümkün olmuştur ve canlı türlere has değişkenlik gösteren birkaç detay dışında tüm özellikleriyle Mükemmel bir lemur türüdür.

-2-

Darwinist yayınlar, İda`nın bükülebilen baş parmağının olduğunu ve bu özelliğin diğer memelilerden farklı ama insan ile aynı olduğunu iddia etmişlerdir. Oysa bugün yaşayan lemurların da başparmakları bu şekildedir.

-3-

Aynı şekilde Darwinistler İda`nın tırnaklarının olmasını da iddialarına delil olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Oysa diğer primatların da tırnakları bulunmaktadır.

-4-

Darvinistler İda`nın ayak bileği kemiğinin “insanınkı ile aynı olduğunu” iddia etmişlerdir. Oysa canlının ayak yapısı insanınkından tümüyle farklıdır. Ayaklardakı tek bir kemiğinin benzetilerek diğer farklılıkların ihmal edilmesi, Darwinist propagandanın en bilindik yöntemidir.

-5-

Canlının dişleri de, parmakları da mükemmeldir. Evrimleşmekte olan, yarı gelişmiş, eksik, veya anormal bir özellik sergilememektedirler. Bu canlının “insanın hayalı atası olduğunun” hiçbir şekilde delili değildir.

-6-

Fosil aslında 1983 yılında bulunmuştur. Ve bu büyük sansasyonun yapılması için tam 26 yıl beklenmiştir. Bu uzun bekleyişin sebebi, muhtemelen Darwinistlerin en ihtiyaç duydukları anda, tamamen çökmüş ve yıkılmış oldukları anda, fosilin spekülasyon malzemesi olarak kullanılacak olmasıdır.

Bugün dünyada , insanlar Harun Yahya`nın Yaratılış Atlası kitapları ile 300 milyondan fazla fosilin milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişime uğramadıklarını görmüşken, Ara fosil diye birşey olmadığını anlamışken, tesadüfen tek bir proteinin bile oluşamayacağı ve canlı genomuna tek bir tane bile yeni bilgi eklenemeyeceği ortaya çıkmışken, dayatma yoluyla Darvinizmi kabul ettirmeye çalışmak boşa çabadır.

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara suresi, 117)  

25360
PAYLAŞ
logo
logo
logo
logo
İNDİRMELER
mp3
mp4
BENZERLERİ