Appendix 1: Den Viktiga Verkligheten Som Upphäver Materialism

VARNING

Kapitlet du håller på att läsa avslöjar en avgörande livshemlighet. Det bör läsas uppmärksamt och noggrant, för det avser ett ämne som är benäget att göra en grundläggande förändring i ens utsikter mot den yttre världen. Ämnet för detta kapitel är inte bara en synvinkel, en annan strategi, eller en traditionell filosofi. Det är ett faktum som alla, troende och icke-troende, måste känna till och som har bevisats genom dagens vetenskap.

Vid roten av kommunisternas ångestfyllda mardrömmar genom hela det tjugonde århundradet ligger darwinisternas materialistiska bekännelse. Genom att blint acceptera den materialistiska filosofin, betraktar kommunisterna allt bestående endast av materia, och avvisar tanken på att människan har en själ. På samma sätt, ledde deras antagande av Darwins evolutionsteori dem att kvalificera människor endast som ”avancerade djur”.

I detta och följande kapitel kommer vi att förklara varför denna ideologi är osund. Först och främst, ska vi beskåda en mycket viktig verklighet som upphäver själva grunden för den materialistiska dogmen som avser allt vara sammansatt av materia. Det andra kapitlet visar darwinismens invaliditet ur vetenskaplig synvinkel och visar att människan alltid har funnits på denna jord som människa - skild från djuren-och har en ande och ett medvetande som Gud har gett dem.

Först av allt, låt oss ta en kort titt på tankesystemet som håller frågan så absolut och förnekar existensen av något annat. Som ett resultat av denna bristfälliga logik, förkastar materialister Guds existens (säkerligen är Gud bortom det) och kan inte föreställa sig att allt fortsätter att existera av Guds vilja. Materialisternas skeva filosofi härrör från denna bristfälliga uppfattning, och beskrivs i Koranen (23:37), som materialisterna själv kan uttrycka det: ”Livet, det är livet i denna värld; som vi lever så dör vi och vi kommer inte att uppväckas till nytt liv!” En annan vers (30: 7) beskriver det stora felet på dessa människor som förnekar Gud och livet efter detta: ”De uppfattar [bara] det yttre skenet av livet i denna värld och är likgiltiga för de yttersta tingen”.

Varför föll materialismen för denna felaktighet, vilket gav upphov till sådana bristfälliga uppfattningar? En anledning är att aldrig i sitt liv har de insett en mycket viktig verklighet. Och genom att inte vara medvetna om det, tror de att hela deras liv begränsas av den materiella världen. Därför är hela deras förhållande till världen dominerat av ambition. På följande sidor kommer vi att avslöja denna viktiga verklighet, av vilken gudlösa människor är omedvetna.

Materiens Verkliga Ansikte

Vi är på väg att visa en verklighet som upphäver rötterna till materialistiska tankar: inte en filosofi eller ideologi; utan en teknisk verklighet som alla bebor oavsett om han vet det eller inte, vilket har bevisats av olika vetenskapsgrenar. Om det närmas med omsorg och uppriktighet, utan fördomsfullhet, är det mycket lätt att förstå. Denna verklighet kan sammanfattas så här: ”All materiell existens som bildar oss och vår miljö är en totalitet av uppfattning. Begreppet som vi kallar ”materia” är som en dröm, tänkbar endast som en bild i våra sinnen. Vi kan aldrig ha något samband med dess ursprung som existerar utanför oss”.

”Verkligheten bakom materia” är inte tidigare okänd utan endast nyupptäckt. Genom historien har Gud sänt apostlar och andra djupt medvetna, omtänksamma människor att förkunna denna verklighet, vilket finns hänvisat i ett antal verser i Koranen, och spelar en nyckelroll i att tolka andra verser i fortsättningen. Texter som innehåller delar av dessa individers proklamationer har kommit ner till oss i dag; samtidigt som olika degenererade former av den sanna religionen-vars ursprungliga uppenbarelser har missuppfattats-har försökt bevara denna verklighet som en mystisk hemlighet.

Man kan hitta denna verklighet i överlevande texter från Zoroastrianism, buddhism, taoism, judendom och kristendom. Antika grekiska filosofer som Pythagoras och Platon (särskilt i hans Allegory of the Cave), den eleatiska skolan av filosofi, och ett antal av de tänkare som följde dem utvecklade alla en aspekt av denna fråga. I senare perioder har det relaterats och undervisats av personer som, under påverkan av olika synpunkter och olika tolkningar, tänkt djupt på det och kommit fram till sanningen.

De som hävdade att materia var den absoluta principen om tillvaron, försökte täcka upp denna verklighet. Men George Berkeley, den irländska teologen och filosofen, tog upp denna fråga igen på 1800 – talet och förändrade på så sätt världens idéer efter sig.

Eftersom materialister -speciellt Bertrand Russell, den mest passionerade talesman för denna skola- inte kunde motbevisa Berkeley filosofiskt, försökte de att förolämpa och förtala honom. Trots att Russell var den mest representativa tänkare i materialistiska kretsar och den starkaste försvararen av denna uppfattning, kunde han inte bortse från denna sanning. I The Problems of Philosophy, erkände han att: ”Berkeley behåller förtjänsten av att ha visat att förekomsten av materia kan nekas utan absurditet, och att om det finns några saker som existerar oberoende av oss, kan de inte vara de omedelbara objekten av våra förnimmelser” .124

Hur mycket Russell än må hävda motsatsen, kunde han i sitt uttalande ovan i princip inte förneka denna verklighet, utan till och med öppet förklarade att han accepterade det.

Egentligen inte bara Russels outlook, utan hela den materialistiska filosofin, är på väg att kollapsa. När vi kliver in i det tjugoförsta århundradet, gäckar den moderna utvecklingen inom fysiken, kvantfysiken, astronomin, psykologin och anatomin, och andra vetenskapsgrenar, djupt dem som hyllar den gamla materialistiska synen på världen. Studier av fossiler och forskning som bedrivs inom områden för genetik har orsakat evolutionsteorins kollaps. Forskning inom optik och psykologi har hjälpt till att lösa mysteriet med våra kognitiva system; som ett resultat av framsteg inom astronomin, har Big Bang teorin -hävdandet att universum och materia hade en början- blivit allmänt accepterat. Forskning om atomer och underatomära partiklar har vänt den klassiska fysiken ut och in, och bevisar teorin om relativitet- att tiden i sig är relativ.

Otaliga vetenskapliga upptäckter har bekräftat Guds existens och Hans eviga suveränitet över hela universum, och lämnar dessa materialistiska tänkare som representerar fanatism och fördomar utan kapaciteter. Deras maktlöshet fortsätter även i dag. På TV, i skolor och på föreläsningar, möter vi forskare och tänkare som fingerar okunnighet om det faktum att vi inte kan komma i kontakt med den yttre världen, att vår erfarenhet är sammansatt av uppfattningar vi förnimmer i vår hjärna; och fortsätter att inte informera människor om sanningen och till och med beter sig som om det inte fanns. Men att ignorera sanningen är ingen lösning. Låt oss undersöka denna verklighet lite närmare.

Det Vi Uppfattar Som Utsidan Är Faktiskt Inom Oss Själva

Stimuli såsom ljus, ljud, lukter, smaker och texturer från föremål som antas existera i den yttre världen sker via nerver till sensoriska centra i hjärnan. Alla dessa stimuli består av elektriska signaler. Under processen med syn, exempelvis ljusstrålar (fotoner) som strålar ut från den yttre världen, når näthinnan vid baksidan av ögat som omvandlar dem genom en serie av processer till elektriska signaler. Dessa signaler överförs längs nerver till syncentrum på baksidan av hjärnan. Således uppfattas denna färgglada, ljusa, tredimensionella värld inom detta centrum på bara några kubikcentimeter.

Samma process möjliggör också de andra sinnena. Smaker omvandlas till elektriska signaler med hjälp av celler på tungans yta. Lukter omvandlas till elektriska signaler med hjälp av celler i epitelet av näsan. Speciella sensorer som placerats in under huden omvandlar impulser av beröring (till exempel känslor av fasthet eller mjukhet) till elektriska signaler, och en särskild mekanism i örat omvandlar ljud på ett liknande sätt. Alla dessa signaler skickas till respektive centra i hjärnan, där de till slut uppfattas.

watching ,television

Sitting with his family, watching television, a person is actually at the presence of a great miracle. The miracle is that every image the people sitting in the room see is actually in each person's brain. Is the person in the room, or vice versa?

För att tydliggöra den punkt, anta att du håller en kopp kaffe. Receptorer under huden förvandlar koppens hårdhet och värme till elektriska signaler och skickar dem till din hjärna. Samtidigt blir kaffets starka lukt, smak och mörkbruna färg till signaler som skickas till hjärnan. Klirret när koppen rör bordet uppfattas av öronen och skickas till hjärnan som en elektrisk signal. Alla dessa uppfattningar tolkas i relevanta hjärncentra och arbetar harmoniskt med varandra. Som ett kumulativt resultat av dessa impulser, känner du själv att du dricker en kopp kaffe.

Den som sitter i ett rum, tittar på TV eller äter middag med sin familj, upplever ett stort mirakel, även om han är omedveten om detta. Bilden av fyra omgivande väggar är, i verkligheten, inom denna personens hjärna.

Eftersom så är fallet, är du i rummet eller är rummet inom dig?

De flesta människor är omedvetna om denna stora sanning och föreställer sig sitta i ett rum, titta på TV eller prata med sin familj. De som förstår detta faktum, å andra sidan, låtsas inte förstå detta mirakel, eftersom de fruktar det. Ändå är detta faktum vilket de okunnigt försvarar obestridlig, bekräftat av vetenskapen. Stimuli som når ögat från rummets fyra väggar, bilder eller målningar av dem, TV, mattor, möbler och ljus på taket är alla förvandlade av näthinnans celler till elektriska strömmar och överförs sedan till syncentrat i hjärnan. En person uppfattar bilden av huset, som han tror att han befinner sig i, i ett litet utrymme i den bakre delen av sin hjärna.

room,brain

Throughout his life, a person cannot leave this space; cannot see any images in his brain; cannot hear any noises apart from those perceived in his brain. A person's whole life transpires within this little room.

Aldrig i hela sitt liv kan han röra sig utanför detta utrymme; aldrig kan han se en annan bild, bortsett från den på ”skärmen” i hans huvud. Han kan aldrig höra ett ljud förutom de som överförs till hans hjärna. En person lever ut hela sitt liv inom detta lilla, beniga rum.

Allt vi ser runt omkring oss är ett verk av elektriska signaler som producerar en bild i vår hjärna. För att förklara detta tydligare, tänk dig att du tittar på en skål med frukt på ett middagsbord. När ljusstrålar från skålen når dina ögon, spelar flera operationer in: strålarna som omvandlas till elektriska impulser, överförs av nerver till din hjärnas syncentra. På detta sätt kan vi säga att vi ser ”frukter av olika färger” som lätt kan hittas i någon lärobok i biologi eller fysiolog. Men vad som är mest häpnadsväckande är att det visuella centret är en plats för totalt mörker. Egentligen finns det ingen skärm i hjärnan: när elektriska stimuli kommer från bordet, formas ingen bild i syncentrat. När vi säger att vi ser bordet och frukten på det, är det faktiskt elektriska signaler som sänds i totalt mörker som vi ser. Här möter vi ett faktum. Det vi kallar syncentrum består av fett, protein och nerver. Det kan inte ta emot inkommande elektriska signaler som bilder av dessa. I så fall, vem är det som ser de elektriska signalerna i mörkret av hjärnan utan behov av ögon?

Detta är vad materialismen, med sina lögnaktiga försök att förklara allt i fråga om materia, aldrig kan förstå. Vad som definitivt leder materialister in i en återvändsgränd är en extraordinär verklighet som de flesta människor inte kan föreställa sig. I mörkret av vår hjärna är en varelse som inte behöver ögon för att se ett bord tydligare än ett projicerat på den finaste tre dimensionella TV, verklighetstroget och omöjligt att skilja från originalet.

brain

Light rays from the table reach our eyes, where they are turned into electrical stimuli transmitted by nerves to our brain's visual center. There is no actual screen in our brain,of course: Electrical stimuli coming from the table do not form an actual image in the visual center. We say that we see the table with the colorful fruit on it, but we actually see the electrical signals reaching the pitch darkness inside our brain.

Vad som ser denna perfekta bild, och som också skiljer människan från djuren och alla andra levande och döda ting, är Anden som Gud ”andades in” i dem när han skapade dem. I Koranen (15: 28-30), avslöjar Gud förekomsten av ”anden” i dessa ord:

Och se, då sade din Herre till änglarna: "Jag skall skapa människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!" Därpå föll änglarna ned [inför människan].

Kopior Omöjliga Att Särskilja Från Originalen

Mirakulöst nog, är andens uppfattningar samma som verkligheten. Trots att anden inte har någonting att göra med materiella original, utan bara med elektriska signaler som når hjärnan, ser den former och färger och känner hårdhet och struktur, precis som de är i verkligheten. Så klara är dessa intryck att han är övertygad om att han ser och rör originalet.

Till exempel är en simmare i havets svala, blå vatten faktiskt nedsänkt i ett stort mirakel. Han tror att han simmar i vattnet, men har aldrig dykt upp från mörkret inne i sin hjärna. Från det ögonblick han kommer ner i vattnet, omvandlas varje stimulans som når hans kropp omedelbart av cellerna till elektriska strömmar, och överförs till hans hjärna. Vid denna punkt, händer något mirakulöst: anden, utan armar eller ben att greppa med eller känna väta med, känner att vattnet rör hans hud och bojar honom.

Dock har personen aldrig någon förbindelse med färgen på vattnet, dess temperatur och ljudet av vågorna -allt detta är inuti den mänskliga hjärnan. En person har egentligen ingen förbindelse med originalet av hans egen kropp som finns i den yttre världen; utan mottar endast elektriska signaler från insidan av den. Även om denna mirakulösa verklighet lärs ut i skolor och skrivs om i läroböcker, är många människor inte medvetna om denna extraordinära verklighet; och de flesta av dem som är medvetna om det vill inte förstå det.

Verkligheten Som Materialisterna är Rädda för att Förstå

material, brain

Have you ever considered that all the material things you know in this world— your house and belongings, spouse and children,your parents and colleagues—are perceived as images that occur in the darkness of your brain?

Mot bakgrund av denna extraordinära och spännande kunskap som anser att alla materiella ting som du känner till i den här världen -ditt hus och dina ägodelar, make och barn, dina föräldrar och kollegor- uppfattas som bilder som förekommer i mörkret i din hjärna. Har det någonsin slagit dig att du är fäst vid en bild som förekommer i din hjärna, du kan aldrig se utsidan, du kan se saker som anges ovan bara i din hjärna och du kan aldrig komma utanför denna lilla värld?

Om materialisterna -som förnekar andens existens, i tron att materia är den enda verkligheten- accepterade denna uppenbara sanning, skulle de behöva kasta undan alla de principer och mål som de har baserat sina liv på. Ilskna av detta stora mirakel, har de tillgripit många metoder för att attackera det och gjort irrationella påståenden för att fördunkla fakta. Vissa materialister bankar i bordet med sina knytnävar eller sparkar i väggar för att övertyga sig själva om att materia inte är en perception. Andra materialister kan hävda att en buss som kör på någon inte bara är en uppfattning, utan objektivt ”verklig”. De vill fly förståelsen att alla känslor av smärta från påverkan redan är perceptioner bildade i hjärnan; offret har aldrig varit i kontakt med den ”verkliga” bussen. Återigen, alla förnimmelser av olyckan uppfattas i mörkret av hjärnan, av den mänskliga anden.

Den Enorma Fällan I Vilken Materialisterna Har Fallit

Materialistisk filosofi har alltid funnits genom historien. Genom sin självtillit och den filosofi som de trodde på, revolterade materialisterna okunnigt mot Gud som skapade dem, och hävdade att eftersom materia inte hade någon början eller ett slut, kunde det omöjligt ha skapats. På grund av sin arrogans, förnekade de Gud och tog sin tillflykt till lögnen att materia var den absoluta verkligheten. De var så pass säkra på denna filosofi att de trodde att det aldrig skulle vara möjligt att lägga fram en förklaring som bevisade motsatsen.

Det är därför som de omständigheterna som läggs fram i denna bok om den verkliga särprägeln av materien förvånade dessa människor i så pass hög grad. Vad som har förklarats här har raserat själva grunden för deras filosofi och lämnar ingen utgångspunkt för vidare diskussion. Materia, på vilken de byggde alla sina tankar, sina liv, sin arrogans och förnekelse, försvann plötsligt. Eftersom ingen människa faktiskt ser materiens verklighet som existerar utanför oss, hör riktiga ljud, eller luktar äkta dofter, hur kan vi tala om materialism?

En av Guds egenskaper är Hans plottning mot de otrogna, som framgår i Koranen i vers 8:30:

Ja, de smider sina planer, men Gud smider [också] Sina planer och Gud smider bättre planer än någon annan.

Gud fångade in materialisterna genom att förmå dem att anta att det handlade om materiens ursprung och härigenom förödmjukades de på dolda vis. Materialister ansåg att de kände till originalen av sina ägodelar, status, rang, samhället som de tillhörde, hela världen och allt annat, som de faktiskt endast hade upplevt kopior utav och blev okunnigt arroganta mot Gud i sitt beroende av dessa saker. Uppvisande av den största dårskapen, revolterade de mot Gud genom att vara skrytsamma och tog därmed sin otro till ytterligheter. För det ändamålet förlitade sig helt på materia. Men med så pass stor avsaknad av förståelse att de underlät att tro att Gud omfattade dem helt. Gud kungör tillståndet till vilket de otrogna leds som ett resultat av deras dumdristighet: Lägger de försåt för dig [och hoppas se dig fastna i fällan]? Men förnekarna av sanningen fastnar själva i sina fällor! Detta är troligen det största nederlaget i historien. Under tillväxten av sin egen arrogans, lurades materialisterna och drabbades av ett allvarligt nederlag i kriget som de utkämpade mot Gud genom att utforma en monstruös sak mot Honom.

I en annan vers (24: 39), säger Gud: ”Men de som förnekar sanningen - vad de [tror sig ha] åstadkommit är som en hägring i öknen, som den törstige uppfattar som vatten till dess han når fram och inte finner något vatten. Men där, helt nära, finner han Gud [som han förnekade och] som skall ge honom hans fulla lön. Gud är snar att kalla till räkenskap”. Materialism blir även en ”hägring” för de upproriska när de försöker lita på den. Precis som anges i denna vers; de tycker att det är en illusion. Gud har lurat dem med sådan en hägring, tjusar dem till att uppfatta hela denna samling av bilder som verkliga.

Alla dessa framstående professorer, astronomer, biologer, fysiker och andra, oavsett rang och post, är helt enkelt lurade och förödmjukade för att ha antagit materia som sin Gud. Under antagande att en samling bilder är absolut, baserade de sin filosofi och ideologi på dem, och engagerade sig i allvarliga diskussioner. De ansåg sig vara kloka nog att erbjuda ett argument om universums sanning och, ännu viktigare, antog en så kallad ”intellektuell” tvist om Gud, som förklarar deras begränsade intelligens i Koranen (3: 54): Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot Jesus], men [även] Gud smed planer - ingen smider bättre planer än Gud.

Från vissa lotter, kan det vara möjligt att fly. Men det finns inget sätt att undvika Guds plan mot de som inte tror. De kan aldrig hitta en annan hjälpare än Gud. Som Gud säger i Koranen (4: 173), ”Då skall Han ge dem som hade tron och levde rättskaffens deras fulla lön och i Sin nåd ge dem mer”.

För materialister är insikten av detta faktum utan tvekan det värsta möjliga tänkbara, eftersom det lämnar dem ensamma med Gud. Således förstår de att Gud alltid är med dem och han omfattar alla ting. Med vers 74: 11 i Koranen, kallar Gud oss att komma ihåg att varje människa är, i sanning, helt ensam i Hans närvaro: LÄMNA åt Mig att [ta itu med] den som Jag har skapat ensam [i moderlivet]

Detta märkliga faktum upprepas i många andra verser:

[Och Gud skall säga:] "Ni har nu kommit ensamma inför Oss, så som Vi först skapade er, och ni har lämnat allt det Vi skänkte er [i livet]. (Koranen 6:94)

och var och en skall på Uppståndelsens dag stiga fram ensam inför Honom. (Koranen 19:95)

Med en annan mening, uppger dessa verser att de som tar materia som sin Gud, har ändå kommit från Gud, och kommer att återvända till Honom. De har lämnat in sina viljor till Gud, oavsett om de ville eller inte. Nu- hur ovilliga de än är att inse det- väntar domedagen, när var och en av dem kommer att ställas till svars.

Vikten av Ämnet

Det är av yttersta vikt att på rätt sätt förstå hemligheten bortom materia som förklaras i detta kapitel. Berg, slätter, blommor, människor, hav- i korthet allt vi ser och allt som finns som Gud informerar oss om i Koranen, och det Han skapade, skapade han ur intet och existerar faktiskt. Däremot kan inte människor se, känna eller höra den verkliga naturen hos dessa varelser genom sina sinnesorgan. Vad de ser och känner är bara deras kopior som visas i deras hjärnor. Detta är ett vetenskapligt faktum som sprids på alla skolor i medicin. Detsamma gäller den bok du läser nu; du kan inte se eller röra den verkliga naturen av den. Ljuset som kommer från den ursprungliga boken omvandlas av vissa celler i dina ögon till elektriska signaler, som sedan förmedlas till syncentrat på baksidan av din hjärna. Det är där sikten över denna bok skapas. Med andra ord, läser du inte en bok som ligger framför dina ögon genom dina ögon; i själva verket är den här boken skapad i syncentrat på baksidan av din hjärna. Den bok du läser just nu är en ”kopia av boken” i din hjärna. Den ursprungliga boken ses av Gud.

Man bör dock komma ihåg, att det faktum att materian är en illusion som bildas i våra hjärnor inte ”förkastar” saken, men ger oss information om den verkliga karaktären av saken: att ingen person kan ha samband med dess original. Dessutom ses materian utanför inte bara av oss utan av andra varelser också. Änglarna Gud gett i uppgift att vara åskådare bevittnar också denna värld:

När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva]. (Koranen 50:17-18).

Viktigast av allt, Gud ser allting. Han skapade den här världen med alla dess detaljer och ser det i alla dess stater. Som Han informerar oss i Koranen:

Och frukta Gud och tänk på att Gud ser vad ni gör. (Koranen 2:233)

Säg: "Det behövs inga andra vittnen mellan mig och er än Gud. Han är [fullt] underrättad om Sina tjänares [förehavanden] och förlorar dem inte ur sikte." (Koranen 17:96)

Det får inte glömmas bort att Gud håller register över allt i boken som heter Lawh Mahfuz (Preserved Tablet). Även om vi inte ser alla saker, är de i Lawh Mahfuz. Gud avslöjar att han håller allts rekord i ”Mother of the Book” som kallas Lawh Mahfuz med följande verser:

Den har sitt ursprung hos Oss, all uppenbarelses källa, och den [förmedlar] i högstämda ordalag den djupaste visdom. (Koranen 43:4)

… Vi har en bok [där allt står skrivet]. (Koranen 50:4)

och ingenting av det som är dolt i himlen och på jorden saknas i [Guds] öppna bok. (Koranen 27:75)

Lenin Commanded His Comrades, "Do Not Think, or Else You will Believe."
lenin

The world to which we're connected is composed not of matter, but perceptions. Because this fact knocked the foundations from under materialist philosophy, its ideologues are very uncomfortable and try not to think about it, even recommending that their colleagues not think about it either. Chief among them is Lenin. In Materialism and Empirio-Criticism, a book he wrote a century ago, he warned that materialists should not think about this subject, else they might become "caught up” in religion:

Once you deny the objective reality [that is] given us in sensation, you have already lost every weapon against fideism [reliance on faith alone], for you have slipped into agnosticism or subjectivism—and that is all that fideism requires. A single claw ensnared, and the bird is lost. And our Machists [an adherent of Machism, developed by the Austrian philosopher Mach, one of the leaders of modern positivism], have all become ensnared in idealism, that is, in a diluted, subtle fideism; they became ensnared from the moment they took "sensation" not as an image of the external world, but as a special "element." It is nobody's sensation, nobody's mind, nobody's spirit, nobody's will.1

As this quote shows, the only thing materialists can do about the "real nature of matter” is to avoid thinking about it!—the clearest indication that the myth of materialism derives its strength only from people's self-deception.

1- (V. I. Lenin, Materialism and Empirio-criticism, Progress Publishers, Moscow, 1970, pp. 334-335)

De svarade: "Stor är Du i Din härlighet!
Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss;
Du är den Allvetande, den Allvise."
(Koranen 2:32).

Fotnoter

124. Faruk Sukru Yersel, Eskisehir Gazetesi (Eskisehir Newspaper), 1926,