Introduktion

Kommunismen har satt sin prägel på det tjugonde århundradet- en prägel av aggression och grymhet, blodspillan och tårar. Historiker har uppskattat att dess ideologi har orsakat 120 miljoner människors död sedan den ryska revolutionen 1917. Dessa offer inkluderar inte bara soldater som dödats på slagfälten, utan även medborgare som mördats av sina egna regeringar. Hela världen har sett den obarmhärtiga slakten som utförts av kommunistledare. Hundra miljoner män och kvinnor, från äldre till ungdomar och spädbarn, miste livet till denna kalla, hårda, grymma ideologi. Kommunistiska regimer har berövat tiotals miljoner sina mest grundläggande rättigheter och friheter, drivit ut människor från deras hem och systematiskt utsatt dem för hungersnöd och slaveri i arbetsläger och fängelse. Miljoner har blivit mål för kommunistiska gerillagrupper och terroristorganisationer, och ytterligare andra har levt i rädsla för att bli mål för deras kulor.

Vad är detta för ideologiska rötter? Var föddes kommunismen? Hur kom en så grym, blodtörstig världsbild att hitta anhängare och supportrar över hela världen? Varför kom den till makten och blomstrade, och drog med sig miljontals i dess kölvatten? Hur kom den till sitt slut, med Sovjetunionens kollaps? Och har den verkligen upphört, eller hotar den fortfarande alla jordens länder? Denna bok besvarar dessa frågor, och ger vår uppmärksamhet till den viktigaste frågan: Finns detta allvarliga hot fortfarande i världen? Beklagligt nog, ja. Kommunismen väntar i bakhåll!

Denna blodsutgjutelse, vilken har kostat 120 miljoner liv, existerar fortfarande. Kommunismen har täckt toppen av källan för att dölja sina smygande aktiviteter, kamouflerat sina omgivningar och gjort det till en fälla för den oförsiktiga. Dess yttre utseende kan ha ändrats, dess anhängares namn kan vara annorlunda, men den väntar fortfarande på ett tillfälle att återigen orsaka smärta för mänskligheten, som den gjort i det förgångna. Denna bokens mycket viktiga syfte är att slita av masken på den smygande och växande faran och avslöja den kommunistiska ideologins sanna ansikte som har orsakat så mycket smärta och besvär.