Del 1- Dajjal: Den Største Prøvelse i Endetiden

Livet i denne verden er en forbigående ting, hvor godhed og ondskab, skønhed og grimhed optræder ved den måde, hvorpå mennesker afprøves, og hvorpå troende og ikke-troende skelnes fra hinanden. Almægtige Allah, Som har skabt alle væsner og denne prøvelse, har også, i alle tider, skabt en fjende i form af en nægter og synder for at konfrontere troende, som en del af prøvelsen. Denne nægter, som har konfronteret profeter, budbringere og troende gennem historien, vil optræde i Endetiden på et tidspunkt, hvor Profetens (saas) hadither fortæller os, at Profeten Jesus (pbuh) forventes at vende tilbage til Jorden, og Hazrat Mahdi (pbuh) vil træde frem. Med andre ord vil nægteren være ”dajjal”, eller antikrist.

savaş

I vores Profets (saas) hadither beskrives dajjal som en stor negative kraft, som vil forekomme i Endetiden. Den eneste årsag til krig, al aggression, stridigheder og slagteri er dajjal, Endetidens bestikker.

Dajjal er et arabisk ord, som stammer fra ”dajl”. Ordbøger definerer dajjal som ”løgner, bedrager, en oprørsk og forbandet person, som forvirrer sindene, hjerterne, godhed og ondskab, det rigtige og forkerte, som skjuler tingenes sande ansigt ved at forgylde det, som strejfer overalt”.

Profetens (saas) hadither taler om dajjal som den største negative kraft, som der vil optræde i Endetiden. Dajjal, som vil forsøge at indføre satans system i hele verden i Endetiden, når enestående hændelser finder sted, ved hjælp af fjendtlighed mod Profeten Jesus (pbuh) og Hazrat Mahdi (pbuh), hvis fremtræden vi snart vil se ved Allahs lov, er måske en af de værste nægtere nogensinde. Vores Profet (saas) beskriver dimensionerne af dajjals fordærv som følger:

Der ville ikke være nogen skabelse (som skabte mere uro) end dajjal, lige fra Adams skabelse til Den Sidst Time.1

Det beskrives i traditioner, at dajjal er en bedrager, som fremstiller sandhed som løgn og løgn som sandhed, godt som dårligt og dårligt som godt. Som vi får at vide i haditherne ”Han [dajjal] ville medbringe et billede af paradis og helvedesild, og det, han kaldte paradis, ville være helvedesild”2 er alt, han kalder godt, smukt og rigtigt, faktisk en ondskab, som vil påføre menneskeheden ulykke. Og de værdier, han fremstiller som onde, er faktisk fordelagtige og til gavn for menneskeheden. Men siden nogle folk ikke kigger på hændelserne i lyset af Koranens moralske værdier og Profetens (saas) Sunnah, vil de vildledes af de ting, dajjal inviterer dem til, og de vil følge ham, mens de skødesløst vender deres rygge mod Allahs sti, som de egentlig burde følge. De vil se, hvor stor en fejl, de har begået, når de er vidne til det undertrykkende klima, som dajjal vil grundlægge. Det er af disse årsager, at vores Profet (saas) har advaret menneskeden og fortalt folk, at de skal handle med viden om, at dajjal fremstiller det onde som godt:

Dajjals korruption i Endetiden vil være meget alvorlig…

Dajjal vil vise sig. Og der vil være vand og ild med ham. Det, folk ser som vand, vil være brændende ild. Og det, som ligner ild, vil være vand. Enhver af jer, som ser dette, skal dykke ned i det, han ser som ild, for det vil være sødt, rent vand. 3

Som det kan ses fra mange tegn i haditherne, er den periode, vi er i nu, ”Endetiden”. Det er tydeligt fra Profetens (saas) hadither, at Endetiden finder sted nu og, ved Allahs lov, kan Profeten Jesus’ (pbuh) tilbagevenden til Jorden og Hazrat Mahdis (pbuh) fremtræden også forventes i denne periode. Ligesom vi får at vide i haditherne, kan dajjals fordærv mærkes i Endetiden, som vi lever i, og manglende kærlighed, oprør, ondskab, opdeling, konflikter og forfald spredes over hele verden. Mange folk er gået med på dajjals fordærv, har vendt deres rygge til sande moralske værdier og accepteret et djævelsk system baseret på vantro.

savaş

Korruptionen af dajjals system kan mærkes overalt. Ingen kærlighed, konflikter og ondskab spreder sig over hele verden.

Dajjals største fordærv i Endetiden, på et ideologisk niveau, er darwinismen. Darwinistisk ideologi, den værste fejlslutning i det 19. århundrede, blev først kritiseret. Men den spredte sig gennem samfundet i det 20. århundrede under dajjals indflydelse, vildledte store masser til at tro på den, fik en hel del støtte og fandt ultimativt vej ind i skolernes bøger og videnskabelig litteratur. På trods af at være en forfærdelig løgn og blottet for al videnskabelig evidens (selvom den påstår at være videnskabelig), har den opnået at bedrage verden under dajjals indflydelse. Igen under dajjals indflydelse, som forudsagt i haditherne, betragtede folk nogen ikkeeksisterende som rene fakta, og accepterede en teori uden videnskabeligt grundlag som ”en forklaring på livets oprindelse”.

kargaşa açlık

Dajjals system vil bedrage folk ved at fremstille godt som ondt og ondt som godt, og det vil lægge vejen for alle slags lidelser.

Korruptionen af dajjals system i Endetiden vil også manifestere sig som hungersnød, knaphed og økonomiske katastrofer.

Børn begyndte at lære om Darwins evolutionsteori helt fra folkeskolen, de mest kendte pro-darwinistiske fjernsynskanaler fremhævede falske evolutionsscenarier som ”videnskabelig forskning”, og universitetsprofessorer gik ind for dette bedrag med al deres magt. Det er et falskt trossystem hele vejen igennem. Darwinisme opstod som en falsk religion, stor indsats blev gjort for at få folk til at tro blindt på den, og de, som ikke troede på den, blev ekskluderet eller udstødt. Der har ikke været noget videnskabelig evidens til fordel for evolutionsteorien, og det er umuligt at finde noget. Men siden darwinisme er et falsk trossystem, produceres falske beviser hele tiden for at støtte teorien, og det sande videnskabelige evidens, som afviser evolution, tildækkes. Størrelsen af dette bedrag er i sandhed enormt. Som et perverteret og falsk trossystem baseret på nægtelse af Allah er darwinisme et af dajjals kendte bedrag, og et, der ifølge haditherne, forventes i Endetiden.

ırkçılık

Darwinismen, hovedkilden til racisme, som forsøger at overbevise folk om, at mennesket blot er et ukontrolleret dyr, er et af de værste kneb i dajjals system.

Mangel på respekt og kærlighed samt hensynsløshed over for mennesker er resultatet af at betragte ens egen race som overlegen.

Dette falske trossystem, som påstår, at levende ting blev skabt ved tilfælde, som vedholder at aber er menneskenes forfædre, som forsøger at overbevise mennesker om, at de er formålsløse dyr uden ansvar, som har ført til massemord og har startet krige gennem den fordrejede ide, at de stærke må knuse de svage, og som betragter mennesker som værdiløse og underværdige, er faktisk darwinismen, et af dajjals værste plots. Men efter at have holdt ved i 150 år, er den endelig blevet forpurret i starten af det 21. århundede. Dajjals plot er slut, og dajjal er død. Massebedraget er endelig slut. Denne ideologi, vedtaget som en falsk religion, er blevet knust i lyset af Allahs sande tro. Der er ingen tvivl om, at Allah vil få Sin tro til at herske. Vores Herre skriver i et vers:

Og Allah fastslår sandheden som sand ved Sine ord, selvom de syndige folk skulle hade det.
(Surah Yunus, 82)

manzara

Sig: ”Han er Den, som skabte jer og gav jer ører og øjne og hjerte.”
Hvor lidt taknemmelighed I viser!
(Surah Al-Mulk, 23)

Dajjals Mest Perverse System i Dette Århundrede: Darwinisme

katliam

Darwinismen, som forsøger at gøre krig og barbari til en naturlov, er den mest perverse og blodige ideologi, som nogensinde har været.

En af de største slags korruptioner mod religion i dag er materialismen og de diverse perverse ideologier og bevægelser, som stammer fra materialisme. Men den idé, som gennemsyrer alle disse og repræsenterer deres angivelige startpunkt og grundlag, er darwinisme. Lige siden den først blev lanceret, så er darwinismen blevet grundlaget for materialistiske og antireligiøse ideologier. Den er bogstaveligt talt blevet til religion af tilhængerne af de ideologier. Denne udtalelse fra den store islamiske lærde Bediüzzaman Said Nursi om, hvordan darwinismen vil blive dajjals religion i Endetiden, er særligt bemærkelsesværdig:

En tyrannisk strøm, født af naturalistiske og materialistiske filosofier, vil gradvist blive stærk og spredes med tiden ved hjælp af den materialistiske filosofi, og nå en sådan grad, at den nægter Allah.4 (Allah er bestemt større end det.)

Ligesom Bediüzzaman siger med ordene ”En tyrannisk strøm, født af naturalistiske og materialistiske filosofier”, så er darwinismen en lære, som giver naturen en uafhængig magt, som påstår, at liv er resultatet af rent tilfælde og ikke skabt, og som forsøger at vende folk væk fra troen på Allah. (Allah er bestemt større end det.) Dette emne fortolkes som følger i en kommentar til al-Kutub al-Sittah, hvori vores Profets (saas) hadither samles:

Den tydeligste og vigtigste opgave i dajjals fordærv i Endetiden, er modstand mod religion. Diverse humanistiske synspunkter og værdier, som vil optræde i Endetiden, vil forsøge at erstatte religion. Denne nye religion vil basere sig selv på vantro for at kunne udrydde alle former for guddommelig hegemoni over menneskeheden… Det er en irreligiøs tro, hvis grundlæggende gud er materie og mennesket.5 (Allah er bestemt større end det.)

şiddet

Darwinister knytter ingen værdi til andre mennesker.

Darwinister har altid peget på falske beviser for evolutionsteorien. De vedholder, at liv blev dannet fra ikke-levende materie og udviklede sig, og at alle levende væsner gradvist nedstammer fra hinanden. Men darwinismen er et perverst trossystem, som ikke har kunne bevise nogle dele af denne påstand, men som alligevel betragtes som videnskabelig. Ifølge darwinismen er ”tilfælde” den største mekanisme for denne fiktive udvikling. Tilfælde er darwinisters falske gud. Ifølge darwinister har denne falske gud magten til at gøre det umulige. Ifølge darwinister producerede denne falske gud den levende celle fra en smule mudret vand, omdannede fisk til tigre, bjørne til hvaler, og gav dem lunger ud af ingenting. Ifølge darwinister, som mener, at mennesket nedstammer fra aberne, gav denne falske gud menneskene egenskaber som fornuft, hukommelse og evner samt skabte den menneskelige bevidsthed på en totalt uforlignelig måde. Og samtidig med, at tilfælde skulle have gjort alle disse ting, så skal det også have opført sig rationelt, planlagt og kontrolleret, og skulle endda have taget diverse forholdsregler, når det var nødvendigt. Ifølge Darwins evolutionsteori, så er tilfælde en falsk skaber med sit eget sind og sin egen magt, som det er herre over. (Allah er bestemt større end det.)

manzara

Sig: ”Han er Den, som spredte jer ud på jorden, og hos Ham skal I samles.”
(Surah Al-Mulk, 24)

Denne perverse teori, som har taget tilfælde som sit idol, har formået at dominere folkemasserne ved at bruge al mulig slags demagogi og løgne med så irrationelle og ulogiske påstande. Grunden til dette er dajjal. Det afsløres i Profetens (saas) hadither, at dajjal er kilden til dette bedrag. Dette emne bliver endnu klarere, når de egenskaber, som beskrives med lignelser i mange hadither, som diskuterer dajjal, evalueres i forhold til disse ideologiers karakteristika. I lyset af dette, så repræsenterer alle ideologier og tankesystemer, som opstår med ulogiske og grundløse påstande, som tilskynder folk til vantro, som vender dem væk fra religiøse moralske værdier, og som fremmer korruption og konflikt blandt folk, faktisk dajjal. Darwinismen er den hovedideologi, som beskrives i hadithen, som stemmer overens med dette djævelske system. Vores Almægtige Herre beskriver de folk, som følger dajjals perverse system, således i et vers:

Sandelig, synderne befinder sig i vildfarelse og ild. (Surah al-Qamar, 47)

Fordi darwinisme er en ideologi, som er baseret på at bedrage verden og vende folk væk fra tro på Allah, så er det essentielt for dajjals tilhængere, at denne perverse tro holdes i live. Af den grund har nogle mennesker under dajjals indflydelse tyet til enhver mulig måde, som kan holde denne ideologi i live. På trods af at mangle enhver form for videnskabelig evidens, så blev evolutionsteorien udråbt som videnskabeligt bevist. De lod som om, at ikkeeksisterende beviser faktisk eksisterede, og de havde ingen kvaler ved at ty til bedrag for at få fossiler til at stemme med deres teori. Selvom ikke ét eneste overgangsfossil eksisterede, så producerede de falske fossiler og lavede svindelnumre, og de fik disse ind som videnskabelige fakta i skolebøgerne. De ignorerede utallige beviser, som opstod og afviste evolution, holdt dem bevidst skjult og ude af syne. Da der ikke var nogle beviser til at støtte deres teori, så lavede de falske fossiler, og i årtier fremstillede de disse på verdens mest anerkendte museer. Selvom de burde være blevet flove, når deres bedrag blev afsløret, så holdt de fast i deres bedrageriske metoder og havde ingen skrupler ved at producere og fremvise nye svindelnumre. De tøvede ikke med at udgive deres falske beviser i aviser, videnskabelige tidsskrifter og i fjernsynet, og de fandt intet galt med at lære studerende om det i årevis. Darwinisme er et system baseret på bedrag, falskneri og løgne. Darwinisme er ikke videnskab. Lige siden evolutionsteorien blev fremsat, så har darwinisme påtaget sig den rolle, som de gamle hedninge havde, ved at forsøge at omdanne folk til afgudsdyrkere og prøve at vende dem væk fra troen på Allah. Den bedrog folk og forsøgte at overbevise dem om en løgn i 150 år. Darwinismen er en pervers religion, som har brug for svindel for at overleve, som lyver for at få tilhængere, og som forsøger at bandlyse de, som siger sandheden om, at darwinisme er en løgn.

Allah siger i et vers:

Sig: “Skal jeg fortælle jer om det, der er værre, hvad angår straf fra Allah? Dem, som Allah har forbandet og rettet Sin vrede imod, som Han gjorde til aber og svin, og dem, som tilbeder Satan, deres position er værre, og de er langt mere afsporede fra den rette vej.” (Surah al-Ma’idah, 60)

Under normale forhold ville det bestemt være ulogisk, at folk lyttede til en så uvidenskabelig ideologi. Men nogle folk er ubevidst gået i en fælde, opsat af dajjal, og er blevet draget ind i et bedrag uden at forstå, hvordan det skete. Fordi dajjal brugte en meget snedig metode. Mens darwinismen var i gang med at vildlede verden, så udførte dajjal denne snedige og ubehagelige opgave og påvirkede folk ved at bruge falske og perverse metoder. Men der er ikke nogen tvivl om – som med alle overtroiske religioner – at alle plots mod Allah er blevet forpurret. Allah skriver dette i disse vers:

Sandelig, de lægger listige planer, og Jeg gengælder deres list. Så giv de vantro en udsættelse, giv dem noget tid.
(Surah Al-Tariq, 15-17)

manzara

Og de tilbeder ud over Allah de (ting), som Han ikke har nedsendt nogen bemyndigelse for, og som de heller ikke har nogen viden om…
(Surah Al-Hajj, 71)

Kilder:

1. Tirmizi, s. 82; Müslim, Fiten: 126

2. İbni Ebi fieybe, Musannef, Fiten: 5, 8/5912 İbn-i Mace, 4075, 4076; Tırmizi, Fiten: 59, no. 2240, 4/510

3. Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 13

4. İsmail Mutlu, Bediüzzaman'ın Yorumları, Işığında Kıyamet Alametleri, Mutlu Yayıncılık, İstanbul, 1996, s.117

5. Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, Tercüme ve fierhi, 13. Cilt, Ankara, 1992, s.457-458