Del 2- Darwinister Har Bedraget Hele Verden Med Svindelnumre 1/5

Lad os betragte en videnskabelig teori, Big Bang for eksempel. Den teori blev først fremsat usikkert som en hypotese baseret på Einsteins relativitetskoncept. Efter det begyndte søgningen efter de nødvendige beviser for at vise, at Big Bang faktisk fandt sted. Beviserne fandtes faktisk. Strålingen, som bekræftede eksplosionen, blev opdaget, og en isotopisk natur (det faktum at rummet er ved -270oC) blev bestemt. Det blev også videnskabeligt bevist, at universet hele tiden udvidede sig. Det var endnu et vigtigt og definitivt bevis, som bekræftede den pågældende teori. Alle påstandene om Big Bang teorien blev således testet og bekræftet, og sådan blev det en bevist teori.

Darwins evolutionsteori blev fremsat som en ”hypotese”. (Faktisk var årsagen til, at man fremlagde evolutionsteorien, fuldstændig ideologisk, men den blev introduceret under et videnskabeligt dække). For at evolutionsteorien skulle blive betragtet som gyldig, så skulle dens påstande bevises, ligesom Big Bang. På den måde kunne man have set, om de fiktive evolutionsmekanismer faktisk gjorde evolution mulig. Videnskabelig fremgang i det 20. århundrede beviste, at ”naturlig selektion”, Darwins fiktive evolutionsmekanisme, ikke havde nogen evolutionær rolle. Over for genetikkens videnskab opgav nye darwinister alt håb om, at naturlig selektion skulle være en evolutionær mekanismer, og de prøvede i stedet at pege på mutationer, men her blev de igen skuffede. Da man indså, at mutationer heller ikke havde nogen evolutionær effekt, så var det fossilernes tur. Og her havde Darwin og darwinisterne mest håb. Konklusionen fra fossilerne lamslog bogstaveligt talt darwinisterne! De opdigtede ”overgangsfossiler”, som man havde ledt efter i så mange år, fandtes ingen steder på Jorden. Dybere forskning ændrede ikke den konklusion. Ikke et eneste overgangsfossil er nogensinde blevet fundet i nogen forskning udført til dato.

manzara

Har I da ikke set, hvordan Allah har skabt himlene i lag?
Og Han gjorde månen til et lys og solen til en lampe.
(Surah Nuh, 15- 16)

Darwinisterne var uvillige til at forlade den overtroiske religion, som de troede så dybt på, så de håbede stadig at finde beviser for darwinismen i mange år. Men de fiktive beviser, som de forventede, kom aldrig. Ikke desto mindre sluttede de darwinistiske løgne ikke, og pro-darwinistisk demagogi blev stædigt bevaret. Det interessante her er, at på trods af 150 års gang, og selvom ikke et eneste bevis nogensinde blev fundet, og selvom fossilerne og genetikken tydeligt beviste Skabelsen, så forestillede darwinister sig stadig, at de kunne opretholde denne overtroiske religion. Det viste sig dog selvfølgelig at være en stor fejl. Faktisk er teorien fortalere fuldstændig klar over, at evolution aldrig har fundet sted noget sted i naturens historie. Dette har de set som resultat af utallige videnskabelige beviser.

Men eftersom evolutionsteorien er en ideologi og en overtroisk religion, som må holdes i live af dens tilhængere, så mener darwinisterne, at de stadig er nødt til at vedholde denne angiveligt videnskabelige rolle. Det er grunden til, at darwinister har tyet til svindelnumre, spekulationer og utallige propagandateknikker for at holde denne falske religion i live over de sidste 150 år. Som krævet af deres overtroiske tro, så kan darwinister ikke finde andre måder, hvorpå de kan overbevise folk om, at deres teori er ”sand”, fordi der ikke eksisterer et eneste videnskabeligt bevis til at bekræfte teorien. Det er af disse årsager, at darwinister prøver at give det indtryk, at ”der eksisterer videnskabeligt evidens for deres teori”.

I sin bog Creative Defense siger Nicholas Comninellis, en doktor fra the University of Missouri, dette om den fremtidige status for dette enorme bedrag:

Filosofisk er dogmet om evolution en drøm, en teori uden en antydning af sandhed. Inden for halvtreds år vil skolebørn læse om ekstraordinært populære vrangforestillinger, og denne vil blive nævnt som en af de mest absurd. Mange lystige vittigheder vil blive fortalt omkring det nittende århundredes videnskabs tåbeligheder. 6

Comninellis’ analyse er nøjagtig. Evolutionsteorien består af en påstand baseret på bedrag, og teoriens historie er fuld af utallige svindelnumre. Enhver påstand fra evolutionister og ethvert bevis, som indtil videre er blevet fremsat, er bedrageri. Men sandheden bag hvert af disse bedrag er nu blevet afsløret. Men fortalerne for darwinismens religion har forsøgt at tildække dette eller få folk til at glemme det. Men lige meget, hvor meget de prøver, så er hele verden endelig begyndt at indse, at darwinistisk propaganda er baseret på rådne fundamenter. Som Comninellis også siger, så vil fremtidige generationer blive overraskede og forbløffede over dette bedrags globale indflydelse, og over hvordan denne enorme løgn blev accepteret af verdenskendte professorer og forskere, og de vil grine af disse tåbeligheder i mange år.

Ved at bruge sådanne metoder forsøgte dajjal at vende folk væk fra troen på Allah. Men alle hans planer er nu faldet sammen. Den metode, han brugte – darwinisme – er nu blevet en genstand for hån, selv for små børn. Hele verden vil snart se tilbage på det vrøvl, som darwinismen egentlig er, med en følelse af flovhed. Dette er uden tvivl en fælde sat af vores Herre for de, som ville gøre oprør mod Ham. Som Allah fortæller i et andet vers:

Så straffen for det, som de gjorde, ramte dem, og det, som de plejede at håne, omringede dem. (Surah Al-Nahl, 34)

Kilder:

32. Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 254