Del 3- Darwinisters Metoder til at Bedrage Verden 3/5

5. Darwinister Fremstiller Evolutionsteorien Som “Ubestridelig”

Generelt formulerer man en videnskabelig teori, og så bekræftes eller modbevises den. Man bekræfter den videnskabeligt, ellers afkræftes den. Big Bang teorien er videnskabelig, og den er blevet bekræftet. Ugyldigheden ved de ideer, som fremsættes over for de beviser, der bekræfter teorien, er tydelig. Ingen ser muligheden af, at andre diametralt modsatte ideer kan bekræftes, fordi der ikke er noget konkret videnskabeligt bevis. Og konkrete beviser har bekræftet denne videnskabelig teori frem for andre muligheder.

Evolutionsteorien er også blevet fremsat som en videnskabelig tese, og utallige beviser har vist, at det er rent vrøvl. Ikke et eneste bevis eksisterer til at støtte den. Alle videnskabelige fund viser igen og igen, for hver dag der går, at teorien blev fremsat som en hypotese og ikke besidder nogen gyldighed overhovedet. Under normale omstændigheder ville denne teori for længst være miskrediteret og forvist til skraldespanden. Men af en eller anden grund, er det ikke sket. Modsat accepteres evolutionsteorien nu, som var den en sand videnskabelig én, med falske beviser i lærebøger, i fjernsynet og i offentlige udgivelser. Europarådet har beslutsomt forsøgt at forsvare teorien og reagerede med rædsel, da beviser blev afsløret, som viste, at teorien ikke var videnskabelig overhovedet. Retten i forskellige lande har kraftigt afvist forslag mod evolutionsteorien og dens plads i skolernes pensum. For nylig gik en amerikansk forbundsdommer så langt som at sige, at kritik af darwinisme var et brud på Forfatningen.142 Ideen om, at ”evolutionens vanskeligheder”, som Darwin selv talte om, skulle inkluderes i pensum, har frastødt darwinistiske kredse. Kort sagt er darwinisme en angiveligt videnskabelig teori, som beskyttes af alle lande og generelt opretholdes med officiel statsopbakning. Disse kredse gør en enorm indsats for at forhindre, at skolerne skal undervise i Skabelsen, da dette ville afsløre evolutionens sande natur. Ifølge lovene i denne overtroiske religion, er darwinismen ”ubestridelig”. På samme måde er darwinisme under beskyttelse af fascistiske, darwinistiske diktatorskabe rundt omkring i verden.

Forfatteren, Ann Coulter, beskriver dette faktum som følger:

For at undgå at diskutere evolutionsteorien, bliver darwinister ved med at snige små, irrelevante fakta ind i debatten som reservedele, hvilket efterlader det indtryk, at nægtelse af evolution er at nægte, at solen står op i øst.143

Ifølge det darwinistiske diktatorskab er det bogstaveligt talt en forbrydelse at fornægte darwinismen. Dette betragtes bogstaveligt talt som forræderi i lande, som har vedtaget sig darwinisme som overtroisk religion, og som prøver at indføre den. Ingen kan udtrykkeligt erklære, at videnskabelige beviser har miskrediteret teorien, og at den ikke længere besidder nogen gyldighed. Darwinismens accept som et ubestrideligt faktum er bogstaveligt talt obligatorisk. Professor i matematik, Wolfgang Smith, som selv er evolutionist, beskriver dette:

Vi får dogmatisk at vide, at evolution er et etableret faktum. Men vi får aldrig at vide, hvem der har etableret det eller hvordan. Vi får at vide, ofte nok, at doktrinet er grundlagt på beviser, og at disse beviser faktisk ‘er gældende frem for al verifikation, ligesom de er immune over for nogen efterfølgende modsigelse ved erfaring’, men vi får ingenting at vide om det essentielle spørgsmål om, hvori disse beviser præcis består.144

Fornægtelse af darwinisme afværges, for ellers ville tilhængerne af darwinismens falske religion ikke kunne holde teorien i live. Løgne siges højt, men det ses som en krænkelse at påstå, at de er løgne. En teori, som startede som angiveligt videnskabelig er blevet et overtroisk, dogmatisk trossystem langt væk fra videnskab, som ikke kan drages i tvivl eller nægtes. Det rigtig bemærkelsesværdige her er, at det blev gjort helt åbenlyst uden nogen skrupler.

Dette er nået et sådan stadie, at selv Paven har måtte opsætte konferencer, hvor han støtter darwinismen i sit eget hjem, Vatikanet. Kirken har måtte undskylde til Darwin. Universitetsprofessorer har mistet deres jobs og er blevet udelukket fra deres professioner på grund af udgivelser, som stiller spørgsmålstegn ved evolutionen. Denne indførelse har været en stor succes i mange lande, og evolution er blevet utvivlsom, specielt på ledende niveauer.

Darwinister må ty til alle midler for at sikre, at darwinismen forbliver ubestridelig. De tildækker beviser, som afviser evolutionsteorien, forvrænger beviser på dens ugyldighed og bedrager folk til at tro, at der faktisk er beviser på evolutionen på samme måde, som Charles Doolittle Walcott holdt de kambriske fossiler skjult i 70 år.

Darwinisters fordomme og konditionering gør, at de må forsvare de mest ulogiske ting og udtrykke de spidsfindigheder en gang i mellem. I passagen ovenfor erklærer en evolutionistisk biolog åbent, at han aldrig vil betvivle evolutionens sandfærdighed, selv hvis den mangler al videnskabelig og logisk evidens. Dette viser igen, at evolutionsteorien ikke accepteres på grund af videnskabelige data og fund. Der er altså en tydelig sandhed her, som må accepteres: evolution er en pervers, falsk og bedragerisk tro.

manzara

Allah har skabt himlene og jorden med sandheden. Sandelig, i dette er der et tegn for de troende.
(Surah Al-‘Ankabut, 44)

Matematiker og filosof, William A. Dembski, beskriver, hvordan darwinister fremstiller evolution som ubestridelig, således:

”At betvivle det darwinistiske ortodoksi kan sammenlignes med at modsætte sig partilinjen i et stalinistisk regime. Hvad ville du gøre, hvis du var i Stalins Rusland og ville sige, at Lysenko tog fejl? Du ville måske pege på paradokser og spændinger i Lysenkos genetikteori, men du ville ikke kunne sige, at Lysenko tog fundamental fejl eller give et alternativ, som klart modsagde Lysenko. Det er den situation, vi er i.”145

Umuligheden ved at benægte darwinisme, under det darwinistiske diktatorskabs pres, har givet nogle folk det indtryk, at det er en præcis og videnskabeligt accepteret teori, fordi langt størstedelen af folk fejlagtigt tror, at fjernsyn og pressen aldrig kunne støtte et bedrag. De forestiller sig, at hvis det var et bedrag, så ville nogen have modsat sig. Men enhver stemme, som lyder, nedtysses på en af mange måder.

Den diktatoriske tradition, som fortsatte under pres og tvang i det 20. århundrede, fortsætter stadig i dag. Mange forskere er stadig ikke i stand til at gå imod evolutionsteorien af frygt for at miste deres arbejde, og familier underlægges pres og trusler, hvis de og deres børn skulle modsætte sig evolutionistisk lære. Men uanset, hvor meget evolutionsteorien undervises i skolerne, og uanset hvor meget de forskere, som taler mod evolution, nedtysses, så vil intet darwinistisk pres kunne stoppe den oplysning, som finder sted i hovederne på de, som ser, at evolution er en løgn. Europarådet har i dag gjort læren om evolution obligatorisk i skolerne. Ikkeevolutionistiske fortolkninger bandlyses fra pensum i mange stater i USA. Evolutionsteorien er blevet en uadskillelig del af pensum i Kina, Rusland, næsten alle asiatiske lande, og endda i nogle muslimske lande.

Man må gøre det meget klart, at det, som beskrives og kritiseres her, er den undertrykkende og forbydende darwinistiske tankegang. Elever kan godt høre om evolutionen i skolen som del af deres historietimer, men det rationelle og videnskabelige er, at de også lærer om de hundredvis af beviser, som beviser, at evolutionsteorien er falsk. Unge mennesker skal ikke tvinges til at undergå en undertrykkende og forudindtaget uddannelse. De videnskabelige fakta må beskrives for dem på en upartisk måde, og de skal have retten til at se og lære sandheden gennem deres egen intelligens og bevidsthed.

Det er også vigtigt at huske dette: uanset hvor stor en sejr, darwinisterne mener, at denne situation repræsenterer, så er det faktisk et udtryk af rædsel og panik. Dette er første gang, at et forbund som Europarådet, med sin darwinistiske tankegang, har været så foruroliget over darwinismens kollaps. Værker om Skabelsen og diskussioner om evolutionsteoriens ugyldighed er blevet udgivet i Europa i årevis nu, konferencer er blevet afholdt og andre aktiviteter organiseret. Men ingen havde en så vigtigt effekt som Harun Yahyas kæmpemæssige Atlas of Creation, da det nåede Europa. Grunden til den effekt er, at de videnskabelige fund i dette Atlas afslører evolutionens falskhed på en måde, som ikke kan bestrides. Alle studerende i Europa ved nu, at evolutionsteorien er blevet knust af mere end 500 millioner fossiler. Fra én eneste tilgængelig internetside kan de se billeder af utallige levende fossiler, som daterer flere millioner år tilbage, og dermed selv konkludere, at levende ting aldrig udvikledes. Gennem utallige værker og artikler har de lært om darwinistiske bedrag, og at der ikke er et eneste videnskabeligt bevis, der kan understøtte evolutionsteorien. De kan nu nemt finde de sande fakta om darwinisme. De metoder og tilgange, som i øjeblikket anvendes på vegne af darwinismen, har ingen effekt overhovedet. Darwinister tyr til de samme rådne taktikker i håbet om, at de vil have samme effekt, som de gjorde for hundred år siden. Men de glemmer, at det sande ansigt bag dajjals kneb endelig er blevet afsløret. Almægtige Allah afslører i et vers:

Antager de, som handler ondt, at de kan undslippe Os? Hvor elendig deres afgørelse er! (Surah al-’Ankabut, 4)

6. Darwinister Prøver at Lukke Munden på Evolutionens Modstandere

Et ubestrideligt faktum om darwinismen er, at darwinister altid forsøger at lukke munden på enhver modstander af evolution, som kan påvirke folk. Darwinismens overtroiske religion, som har vundet indpas over hele verden, og dens tilhængere indfører en så undertrykkende politik, at det folk kommer ud i meget store vanskeligheder, hvis de bare ytrer en lille smule tvivl om evolution. Ifølge denne meget fascistiske indførelse er det en forbrydelse at have tvivl om evolution. At udtrykke dem er en forbrydelse. Selv at foreslå, at evolution er en ubevist teori, eller at det bare er en teori, er også en forbrydelse. Det er umuligt for en forsker, som ikke går ind for darwinisme, at undervise i biologi på et universitet. Det er umuligt at finde et billede af fossil, som afkræfter evolution, i nogen prodarwinistisk avis. Det er en stor fejl, hvis en biologilærer udtrykker nogen tvivl om teorien, selv ved en fejl. Med al sandsynlighed vil den lærers ansættelse snart være slut.

For eksempel beskriver biologiprofessor, Caroline Crocker, i dokumentaren Expelled: ”No Intelligence Allowed”, hvordan hun blev fjernet fra George Mason University for at betvivle evolution:

Min overordnede kaldte mig til hans kontor og han sagde, ‘Jeg er nødt til at disciplinere dig for at undervise i skabelsen’… Ved afslutningen af det semester mistede jeg mit arbejde. 146

I en udtalelse til the Washington Post den 5. februar, 2006, sagde Crocker:

”Jeg mistede mit job på George Mason University for at undervise i problemerne med evolution. Mange forskere betvivler evolution, men de ville miste deres arbejde, hvis de stod frem.” 147

Caroline Crocker blev sortlistet efter at miste sit arbejde og har ikke fået lov til at finde ansættelse noget andet sted ifølge det darwinistiske diktatorskab. 148

papağan

Dr. Richard von Steinberg mistede sit job på the National History Museum for at betvivle evolutionen og komme med erklæringer mod den. Steinbergs udtalelse om emnet lyder:

(Når emnet om Skabelse bringes på banen) Folk var så sure over det, de var så sure, at du kunne se, at de havde både en fysisk og følelsesmæssig reaktion. Den måde, afdelingens formand har fremsat det på, er, at det blev set som intellektuel terrorisme.149

Hjernekirurg Michael Egnor beskriver reaktionen på hans udtalelse om, at folk ikke behøver lære om evolutionsteorien for at være læger, som følger:

Mange folk på diverse blogs kaldte mig uskrivelige navne og mange meget ubehagelige kommentarer. Alle foreslog, at folk ringede til det universitet, jeg arbejdede på, og foreslog, at jeg trak mig tilbage. Jeg indså, da jeg gik offentligt ud med min tvivl om… teorien… at det, der forbløffede mig mest, var ondskaben og en slags nederdrægtighed.150

På samme måde blev Professor Robert Marks forskningsside ved Baylor University lukket ned, fordi han betvivlede darwinisme, og de midler, han modtog til sin forskning, blev krævet tilbagebetalt.

Dokumentaren betragter oplevelserne fra mange antidarwinistiske forskere, villige til at afsløre deres navne eller ej, og disse folk beskrev med deres egne ord, hvordan deres akademiske karrierer var blevet fuldstændig knust på grund af deres nægtelse af darwinisme.

Journalisten Larry Witham opsummerer darwinismens essens og de metoder, som blev brugt af det darwinistiske diktatorskab:

Når du er etableret i Science, så kan du betvivle paradigmet. Men hvis du vil have tilskud, hvis du vil udvælges til høje stillinger, his du vil modtage priser som en fortaler for offentlig videnskabelig uddannelse, så kan du ikke betvivle paradigmet.

Jeg interviewede dusinvis af forskere, og, når de er blandt hinanden eller taler med en journalist, de stoler på, så vil de tale om, at det ‘er utroligt komplekst’ eller at ‘molekylærbiologi er i krise’, men offentligt kan de ikke sige det. 151

Pamela Winnick, en anden journalist, beskriver, hvordan hendes karriere blev endt, efter hun skrev om Skabelsen, og siger:

Hvis du fæster nogen lid til den [Skabelsen] – overhovedet – hvilket selv betyder ‘bare at skrive om den’, så er du bare færdig som journalist. 152

Da filosoffen, Stephen Meyer, udgav sin holdning om, at informationen i DNA ikke kan forklares med tilfældighed, og at det hellere er værket af en overlegen intelligens, så prøvede darwinister at ødelægge karrieren for tidsskriftets redaktør.153 The American Civil Liberties Union (ACLU) kom med juridiske anklager på grund af klistermærker med advarsler om at evaluere evolution ”med et åbent sind på en forsigtig og kritisk måde”, placeret på lærebøger i byen Cobb i den amerikanske stat, Georgia. Familier bag organisationer kom med anklager mod skoler, blot for at foreslå undervisning i evolution og Skabelse. En lille gruppe i Dover, Pennsylvania, støttet af ACLU og Americans United for Separation of Church and State, lagde sag an for at forhindre discussion af Skabelse i 9. klassernes biologitimer. Dommeren gav dem medhold, og skolen skal betale kompensation til sagsøgeren. Den sum kommer sandsynligvis til at OVERGÅ EN MILLION DOLLARS. 154

Forfatteren Ann Coulter giver denne analyse:

Efter Dover vil intet skoledistrikt turde sige et ord om ”kreationisme” med mindre de vil risikere at gå konkurs via ACLU sagsanlæg. Darwinisterne har reddet den sekulære hellighed ved deres templer: de offentlige skoler. De vandt ikke på videnskab, overtalelse eller beviser. De vandt på den måde, som de liberale altid vinder: ved at finde en domstol, der serverer dem alt på et sølvfad.

Dette er ikke videnskab…155

Disse undertrykkende metoder, anvendt af darwinister, har en stor afskrækkende effekt på nogle mennesker. Over for en bøde på $1 million vil en skole føle sig meget truet. En lærer, som nægter at give sig, risikerer at miste sit job. Som William A. Dembski siger, så ligner dette system et diktatorisk regime. Ingen kan åbne sin mund for at ytre et ord imod det.

Som forsker siger den evolutionistiske professor i fysik, H. S. Lipson, at videnskab peber på Skabelse, og beskriver hvor svært det er at tilegne sig det faktum på grund af presset fra det darwinistiske diktatorskab:

Hvis levende materie så ikke er forårsaget af samspillet af atomer, naturlige kræfter og stråling, hvordan er det så kommet til? … Jeg tror dog, at vi må gå længere end dette og indrømme, at den eneste acceptable forklaring er Skabelse. Jeg ved, at dette er bandlyst af fysikere, ligesom det er for mig, men vi må ikke afvise en teori, som vi ikke kan lide, hvis den eksperimentelle evidens støtter den..156

Som Lipson siger, så står mange forskere, akademikere og lærere ofte over for truslen af darwinistisk bandlysning. Da rektoren ved en high school i Detroit ønskede at placere diverse bøger, som var kritiske over for darwinisme, på biblioteket i 1999, så stod NCSE hårdt imod tiltaget med al slags intimidering. 157

Jonathan Wells beskriver denne politik af intimidering således:

NCSE siger til skolebestyrelser, at ”evolution ikke er videnskabelig kontroversiel”, så ”argumenter mod evolution” er ”kodeord for et forsøg på at bringe uvidenskabelige, religiøse synspunkter ind i det videnskabelige pensum.” Siden amerikanske domstole har erklæret det forfatningsstridigt at undervise i religion på offentlige skoler, så svarer dette til en advarsel om, at skolebestyrelsen overvejer noget ulovligt. Hvis advarslen ikke virker, så tilkalder NCSE the American Civil Liberties Union (ACLU) for opbakning, og ACLU sender et brev til skolebestyrelsen med trusler om et dyrt sagsanlæg. Eftersom ethvert skoledistrikt i landet allerede kæmper for at få midlerne til at slå til, så har denne mobning fra NCSE og ACLU været ganske succesfuld til at blokere åbenlys kritik af darwinistisk evolution i offentlige skolers klasselokaler.158

manzara

Efter tiltag for at stoppe undervisningen i evolutionær biologi i staten Kansas, hvor der har været en kæmpe kampagne for, at Skabelsen skal undervises i skoler, blev statens uddannelsessystem udsat for udbredt intimidering og pres. I en artikel sendt til Science, annoncerede Herbert Lin, formand for the National Research Council, at amerikanske colleges og universiteter ikke skulle betragte biologitimerne på Kansas skoler som akademiske. Den følgende måned bad redaktøren på Scientific American, John Rennie, universiteternes optagelseskomiteer om at fortælle administrationen på skoler i Kansas, at de ville ”undersøge kvalifikationerne hos studerende, der søgte hos dem fra staten Kansas, med stor omhyggelighed” og bad dem om at udsende ”et åbent brev til familier i Kansas, som erklærer, at denne dårlige beslutning ville have alvorlige konsekvenser for deres børns fremtid.”131 Truslens betydning var tydelig. Det er en forbrydelse at gå imod evolutionsteorien, og de, som begår sådan en forbrydelse, må udryddes med det samme.

I en nylig sag annoncerede en forsker fra the Woods Hole Oceanographic Institute ved navn Nathaniel Abraham, at han havde mistet sit arbejde, fordi han benægtede evolutionsteorien. Et brev til Abraham i 2004 fra en Woods Hole forsker sagde, at han var blevet fjernet fra sin post, fordi Abraham sagde, at han ikke accepterede de ”evolutionære aspekter” i tilskudet fra the National Institutes of Health, selvom projektet tydeligt krævede, at forskere skulle bruge evolutionens principper i deres analyser og udgivelser. 132 Med andre ord blev en forsker officielt bandlyst for at benægte evolutionsteorien. Det faktum, at sagen kom frem som resultat af et sagsanlæg fra Nathaniel Abraham i 2007, stammer bestemt fra, at folk har fået modet til at stille sig op imod det darwinistiske diktatorskab.

Phillip Johnson fortæller den historie, at the British Museum of Natural History i 1981 fejrede sin hundredårsdag med en udstilling af Darwins evolutionsteori.

Et skilt ved indgangen lød: ”Har du nogensinde undret dig over, hvorfor der er så mange forskellige slags levende ting? En ide er, at alle de levende ting, vi ser i dag, er udviklet fra en fjern forfader ved gradvise forandringer. Hvordan kunne evolution være sket? Hvordan kunne en art ændres til en anden? Udstillingen i denne sal ser på en mulig forklaring – Charles Darwins forklaring.”

Et skilt ved siden af lød: ”Et andet synspunkt er, at Gud skabte alle levende ting perfekt og uforanderligt.” En tilknyttet brochure indrømmede, ”konceptet om evolution ved naturlig selektion er, strengt talt, ikke videnskabelig.”

Responset var det videnskabelige samfund var raseri. En leder i journalen Nature spurgte retorisk: ”Kan det være, at bestyrerne på museet, som er det tætteste på et kastel af darwinisme, har mistet deres nerve for ikke at nævne deres sunde fornuft? … Ingen bestrider, at det i den offentlige præsentation af videnskab er rigtigt på passende tidspunkter at nævne, at bestridte spørgsmål er tvivlsomme. Men er evolutionsteorien stadig et åbent spørgsmål blandt seriøse biologer? Og hvis ikke, hvilket formål, ud over generel forvirring, tjener disse væselord så?”161

Det er teknikken hos det darwinistiske diktatorskab. Skrevne ord mod evolutionsteorien fremstilles som ”aggression”, og de passende midler tages øjeblikket i brug under påvirkning af darwinistiske videnskabelige og globalt respekterede tidsskrifter. Under pres fra det darwinistiske diktatorskab nedtysses alle antidarwinistiske udtalelser hurtigt.

Dette despoti tjener kun et formål. Det er essentielt for darwinister at fremstille evolutionsteorien som en bevist teori og dermed sprede den over hele verden. De forestiller sig, at de kan gøre dette ved at holde Skabelsesfaktummet skjult fra folk, ved aldrig at nævne det faktum, at Allah skabte alle ting, og ved at indoktrinere folk med evolution. Men der er et andet faktum, som darwinister aldrig har overvejet. Der er ingen grund til, at folk skal være uddannede for at kunne se og indse, at levende ting er skabt. Enhver, som bruger sin fornuft bare en lille smule kan tydeligt se, at der er noget enestående, en perfektion, intelligens, bevidsthed, kunstfærdighed og gloværdighed i livet. Og han vil også konkludere, at alle disse aldrig ville kunne eksistere som resultat af ubevidste, tankeløse og uvidende tilfældigheder, berøvet for al evne til at tænke, ræssonere, reflektere, dømme eller skelne mellem rigtig og forkert. Det er ikke svært for en, som tænker sådan i nogle sekunder, at indse alt dette. Allah afslører i vers, at de mirakler, Han skaber, er tydelige for folk, som tænker:

Sandelig, i himlene og på jorden er der tegn for de troende. Og i deres egen skabelse og i de dyr, Han mangfoldiggør, er der tegn for folk, som er faste i troen. Og i nattens og dagens vekslen, i det, som Allah nedsender fra himlen af forsyning, hvorved Han vækker jorden til live efter dens død, og i vindens skiftende retninger er der tegn for folk, som har forstand. (Surah Al-Djathiyah, 3-5)

Darwinister er faktisk begyndt at indse, at de midler, de har taget i brug, alle er forgæves. Den konditionering, de brugte til at vedholde med undertrykkende metoder og falske beviser, vil ikke længere have effekt på de mere vidende folk, som findes i dag.

Jonathan Wells siger, at et stigende antal forskere er begyndt at betvivle darwinisme og er begyndt at stå frem:

Sandheden er, at et overraskende antal biologer stille betvivler eller benægter nogle af de større påstande bag darwinistiske evolution. Men – i USA i det mindste – må de holde deres munde lukkede eller risikere fordømmelse, marganilisering og til slut udvisning fra det videnskabelige samfund. Dette sker ikke ofte, men tit nok til at minde alle om, at risikoen er reel. Der er selv en stigende undergrund af biologer, som er utilfredse med darwinisters censur af modsatrettede synspunkter. Når isolerede afvigere begynder at indse, hvor mange af deres kolleger, der har det på samme måde, så vil flere og flere af dem begynde at stå frem. 162

7. Darwinister Bruger Videnskab og Fremsætter et Videnskabeligt Show

Videnskaben er darwinisters vigtigste forklædning. Darwinismen opstod først under “videnskabens” dække. Darwinister stod også frem og sagde, “Vi er forskere”. Enhver reaktion mod darwinismen er blevet mistolket som ”et angreb på videnskab”. Alle former for tvivl omkring evolutionsteorien fremstilles som en slags ”tilbageståenhed eller et angreb på videnskab”. Darwinister har fordrejet alle slags falske beviser, som var de videnskabelige fund. For at sige det på en anden måde, så har darwinismen misbrugt videnskaben i de sidste 150 år.

Så er darwinisme virkelig videnskab?

Darwinisme er et bedrag. Der er ikke noget videnskabeligt over det. Darwinisme er simpelthen en falsk bestræbelse på at få folk til at tro på en løgn. Videnskab er darwinismens sidste tilflugtssted. Darwinisme gør sig selv immun ved at bruge videnskab. Den forsvarer bedrag, som den kalder videnskab. Den beskriver darwinister, som producerer falske beviser og fortæller eventyr, som forskere. Men den anklager folk, som indser, at darwinisme er et bedrag og kæmper imod det som et forræderi mod videnskab. Videnskab er darwinismens største våben. Den har bedraget utallige folk til dato ved at have sin videnskabelige maske på. Og den bruger stadig videnskab til at opretholde det bedrag. Det er grunden til, at darwinistiske videnskabelige tidsskrifter, darwinistiske dokumentarkanaler og darwinistiske forskere bruger den.

ilkel atmosfer

Den urgamle atmosfære, som evolutionisterne taler om, eksisterede aldrig.

Den britiske palæontolog og evolutionist, Derek V. Ager, siger dette om emnet:

Vi ved alle, at mange tilsyneladende evolutionistiske udtalelser ikke er andet end brainstorms hos visse palæontologer. En bogstøtte på et bibliotek kan gøre langt mere end millioner af år med genetisk mutation…163

Dette er så sandt. Evolutionistiske myter såsom den angiveligt primordiale Jord, de levende arter, som opstod gennem mutationer og naturlig selektion, de mytiske fælles forfædre og de underligt udseende væsner, som endnu ikke havde gennemført deres udvikling, som optræder i skolernes lærebøger og i aviser, tidsskrifter og fjernsynet, er alle produkter af darwinistiske forskeres egen fantasi. De er aldrig nået frem til nogen antaget afslutning over årene via naturlig selektion. Som Derek Ager siger, så er genetiske mutationer også mislykkedes i at producere det resultat. Men de forestiller sig stadig, at nægtelse af disse videnskabelige fakta og fortsat fremsættelse af de samme, falske påstande vil øge sandsynligheden for, at darwinismens bedrag spredes over hele verden. Det er grunden til, at darwinister bruger videnskabelige ord for at få det darwinistiske bedrag til at fremstå mere videnskabeligt. Der er ingen videnskabelige forsøg eller beviser, som er blevet bevist, og som støtter evolution. Alt, vi har, er hyppigt brugte videnskabelige udtryk og formler. Man kan ofte møde sådan interessant terminologi eller kemiske formler i bøger af darwinistiske forfattere. Når personer, som er uvidende om emnet, kigger på sådanne bøger, så vil han måske virkelig forestille sig, at de indeholder en forskers videnskabelige viden. Men udseendet bedrager. De eneste ting, der er beskrevet i sådanne bøger, er den myte, at levende ting opstod og fik deres nuværende form som resultat af blindt tilfælde. Ingen darwinistisk forfatter har noget nyt at sige eller nogen videnskabelige beviser at præsentere. Den kemiske terminologi og formlerne er blot for at fuldføre det darwinistiske bedrag og, med deres øjne, give det en realistisk fremtoning.

Den evolutionistisk palæontolog, S. M. Stanley, giver et eksempel på darwinisters metoder til at misbruge videnskab:

Evolution sker hurtigt i små, lokaliserede populationer, så det er ikke sandsynligt, at vi ser det i fossile fund. 164

Disse ord er vildledende. Afsnittet henviser til, at evolution finder sted i lokale populationer, men der er ingen beviser. Det indrømmes endda, at ingen beviser vil blive fundet, men selv dette får en videnskabelig glans. Faktum er dette: ingen evolution kan ses i de fossile fund, fordi ingen evolution nogensinde er sket.

Formanden for National Center of Science Education (NCSE), Eugene C. Scott, kom med følgende udsagn:

Mange lærebøger i gymnasiet (og endda, desværre, på universiteter) beskriver teorier som afprøvede hypoteser, som om en bekræftet hypotese på en eller anden måde forfremmes til en teori, og en virkelig, virkelig god teori kåres til lov. Desværre er dette ikke, hvordan forskere bruger disse begreber, men de fleste folk er ikke forskere, og forskere har ikke gjort et særlig godt stykke arbejde i at kommunikere betydningen af disse begreber til studerende og den generelle befolkning.165

Under disse forhold kan en person, hvis erfaring er begrænset til, hvad han ser og hører, meget vel få den idé, at darwinismen er gyldig, hvis han ikke har nogen magt til at tænke og reflektere på en fordomsfri måde, fordi darwinismen med denne konditionering på en eller anden måde lever op til læserens forventninger. Den giver en simpel redegørelse for livet, med sine egne, dumdristige øjne, og siger, at dette er ”videnskabeligt”. Den siger, ”Der er ingen grund til at betvivle det, for det er sand og bevist”. ”Forskere bekræfter det,” siger den. ”Dette er den eneste videnskabelige forklaring på liv, og ingen andre redegørelser er videnskabelige,” siger den. ”Hele verden er enig”, siger den. Og gennem disse løgne er et af historiens værste bedrag blevet opbygget. Og det er alt, som kræves for at overbevise en, som ikke ved noget om darwinisme, eller om hvor stort et bedrag det er, og hvis oplevelse er begrænset til disse redegørelser.

Faktum er dog, at sådanne folk vildledes på ethvert trin i denne konditionering. Darwinister holdt de mere end 500 millioner fossiler, som bestemt afviser darwinisme og beviser Skabelsen, forsigtigt gemt væk. Det faktum, at det er matematisk umuligt for et eneste protein, livets byggesten, at dannes ved tilfælde, blev omhyggeligt gemt væk. Så det har altså været umuligt at se hele bedragets størrelse. Det, som folk, der er blevet bedraget på denne måde, ikke ved, er: darwinisme er ikke videnskab eller videnskabeligt. Darwinismen er blevet betvivlet, og man har bevist, at den er usand og ikke støttet af nogen videnskabelige beviser. De forskere, som går ind for darwinisme, er folk, som er dogmatisk og fanatisk hengivet til denne overtroiske tro. Den eneste forklaring, som videnskab giver på livet, er Skabelse. Alle videnskabelige fund viser, at levende ting blev skabt på ét øjeblik i alle deres perfekte stadier. Det er igen denne falske konditionering og indoktrinering, som ligger bag den måde, hvorpå darwinisme får accept over hele verden. Derfor er de emner, som overbeviser sådanne folk, ikke andet end kunstgreb. Selv forskere kan nogle gange blive indfanget af dette bedrag. Den britiske palæontolog og evolutionist, Colin Patterson, kommer med en interessant indrømmelse på dette område:

Så vågnede jeg og indså, at jeg hele mit liv var blevet narret til at se evolution som en slags åbenbaret sandhed. Jeg føler, at effekterne af hypoteserne om fælles forfaderskab ikke blot har været kedelige, ikke blot en mangel på viden, jeg tror, det har været positive anti-viden.” 166

Brian Leith, en dokumentarfilmproducent, giver et andet eksempel på gradvis bevidsthed om emnet:

I de sidste ti år er der opstået en ny slags biologer, som betragtes som værende videnskabeligt respektable, men som har deres tvivl om darwinisme. 167

Et andet vigtigt bevis for at bekræfte nøjagtigheden bag den amerikanske økonom Jemery Rifkins ord om, at ”Evolutionær teori er blevet forankret som hovedstykket i vores uddannelsessystem, og omfattende vægge er blevet rejst omkring det for at beskytte det fra unødvendigt misbrug.” 168 er den måde, hvorpå de vender det blinde øje til disse bedrag, udført af darwinistiske forskere, og de bliver ikke engang flove eller fornærmede, når de sande fakta kommer frem. De mest velkendte forskere i denne verden vedholdet bevidst dette bedrag for at kunne vildlede folk. Jonathan Wells citerer et eksempel:

Hvad med Stephen Jay Gould, en videnskabshistoriker, som i årtier har kendt til Haeckels falske fostertegninger? I al den tid lærte elever, som gik til Goulds timer, biologi fra lærebøger, som nok brugte Haeckels foster som bevis for evolution. Men Gould gjorde ikke noget til at rette situationen, indtil en anden biolog klagede over det i 1999. Selv da beskyldte Gould forfatterne bag lærebøgerne for fejlen, og afskrev informanten (en biokemiker fra Lehigh University) [Michael J. Behe] som kreationist. Hvem bærer det største ansvar her – forfatterne, som hovedløst genbruger falske tegninger, folk som klager over dem, eller den verdenskendte ekspert, som selvtilfreds ser med fra sidelinjen, mens hans kolleger uforvarende bliver medskyldige i det, han selv kalder ‘det akademiske tilsvar til mord’?

Afsløringen om, at historien om de mørke målere er usand, kom først for nylig i forhold til sandheden om Haeckels fostre, så måske kan nogle lærebogsforfattere undskyldes for stadig at bruge den. Men enhver biolog, som arbejder med mørke målere har i over et årti vidst, at målere ikke hviler på træstammer, og at fotografierne i lærebøgerne er opsat. Mange biologilærebøger har fotografier af lyse og mørke målere på træstammer for at illustrere denne berømte historie. Men biologer har i over et årti vidst, at historien har problemer. 169

Den måde, hvorpå darwinister misbruger videnskab og endvidere giver det indtryk, at de opretholder og bevarer videnskab, er i sig selv et kæmpe bedrag. Faktisk handler darwinismen, i modsætning til sine egne påstande, i totalt strid med videnskab. Den forsøger at tildække videnskabelige beviser. Den kommer med påstande, som modsiger resultaterne fra laboratorieforsøg. Selvom de fossile fund beviser, at overgangsformer aldrig har eksisteret, så propagerer de stadig den løgn, at levende ting udvikledes på en sådan måde, at de efterlod utallige mellemliggende former. Videnskabeligt bedrag er et koncept, som fødes med darwinismen. Darwinister misbruger videnskabsmuseer og videnskabelige udgivelser, og de præsenterer bevidst folk for bedrag. De bruger videnskabelige bøger og tidsskrifter til at sprede myten om evolutionistisk historie, noget som aldrig er sket. De tegner et billede af en livsform, som aldrig eksisterede, og prøver at skabe det indtryk, at ”dette er vores fortid”. Denne religion er diametralt modsat videnskab, og den fortæller en af de værste løgne nogensinde under et videnskabeligt dække.

Grunden til, at darwinister støtter en så forfærdelig løgn, er uden tvivl deres blinde hengivelse til dajjals metoder. Dajjals system er et perverst system, som leder folk til usandheder.

manzara

Dette er Allahs skaberværk! Så vis Mig, hvad de andre, ud over Allah, har skabt. Nej, de uretfærdige er i tydelig vildfarelse.
(Surah Luqman, 11)

Kilder:

142. Ann Coulter, Godless The Church of Liberalism, Crown Forum Publishing, 2006, s. 201

143. Wolfgang Smith, Teilhardism and the New Religion, A Thorough Analysis of the Teachings of Pierre Teilhard de Chardin, Rockford IL, Tan Books and Publishers, Inc. 1988, s. - 8 Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 221

144. Jonathan Welss, The Politically Incorrect: Guide to Darwinism and Intelligent Design, Regnery Publishing Inc., Washington, 2006, s. 182

145. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

146. Jonathan Welss, The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design, Regnery Publishing Inc., Washington, 2006, sf.192

147. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

148. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

149. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

150. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

151. Ben Stein, Expelled "No Intelligence Allowed", 2008

152. Jonathan Welss, The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design, Regnery Publishing Inc., Washington, 2006, sf.95

153. Ann Coulter, Godless The Church of Liberalism, Crown Forum Publishing, 2006, s. 200

154. Ann Coulter, Godless The Church of Liberalism, Crown Forum Publishing, 2006, s. 200

155. H. S. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 31, 1980, s. 138 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 201

156. Jonathan Wells, Evrimin İkonları, Gelenek yayınları, Ocak 2003, s. 218

157. Jonathan Wells, Evrimin İkonları, Gelenek yayınları, Ocak 2003, s. 218

158. Jonathan Wells, Evrimin İkonları, Gelenek yayınları, Ocak 2003, s. 220

159.http://www.boston.com/news/local/articles/2007/12/07/biologist_fired_for_beliefs_suit_says/?page=2

160. http://butler-harris.org/archives/21

161. Jonathan Wells, Evrimin İkonları, Gelenek yayınları, Ocak 2003, s. 220

162. Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 158

163. Henry M. Morris, The Long War Against God, Master Books, 2000, s. 27

164. Eugenie C. Scott, Evolution vs. Creationism, University of California Press, London, 2005, s. 14

165. Colin Patterson, "Evolution and Creationism", Speech at the Museum of Natural History, New York, Kasım 1981, s. 2 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 224

166. Brian Leith, The Descent of Darwin: A Handbook of Doubts about Darwinism, Collins, 1982, s. 11 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 229

167. Jeremy Rifkin, Algeny, New York, Viking Press, 1983, s. 112 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 224

168. Jonathan Wells, Evrimin İkonları, Gelenek yayınları, Ocak 2003, s. 213-214