Konklusion- Almægtige Allah er Skaberen af Liv

Darwinismen er den mest ulogiske og utrolige overtroiske religion, der nogensinde har været. På trods af den perfekte orden og intelligens i enhver af livets detaljer, so fortolker darwinismen stadig disse som værker af angivelig ubevidste og tilfældige processer. Protein er et overordentlig kompleks molekyle, som ikke engang kan dannes af sig selv i laboratorier, og det er fantastisk at undersøge en så kompleks livsform under elektronmikroskopet. Men darwinismen påstår, at dette glorværdige værk af skabelse ”kom til ved et tilfælde”. Levende ting blev skabt med forskellige egenskaber, og det er kommet frem, på en ubestridelig og tydelig måde, at deres organer og strukturer umuligt kan blive til andre. Men darwinismen vedholder, at den glorværdige variation i liv på Jorden nedstammer fra et eneste bakterie. Der er ikke et eneste bevis, der støtter darwinismens påstande om, at levende ting nedstammer fra hinanden. Men darwinistiske magasiner udgiver stadig et nyt falsk fossil hver uge. Der er en tydelig orden og pragt på Jorden. Men darwinismen vedholder, at alle disse ting angiveligt opstod spontant ud fra kaos, uorden og uregelmæssighed som resultat af blindt tilfælde. Når man husker på disse fakta, så er det umuligt for darwinismen at tiltrække verdensomspændende støtte eller for nogen rationel person at finde nogen logik eller evidens i den.

Men dette bedrag nåede sit formål. Haditherne fortæller os, at dajjals korruption vil dække hele verden. Og hele verden gik således ind for et overtroisk system, under indflydelse af dajjals system, på en blind og uvidende måde. Mange folk fra alle nationer og trosretninger kom til at adlyde dette overtroiske system. Folk forestillede sig aldrig, at det ville føre til sådan en blindgyde, hvis man fulgte sådan en overtroisk religion. Mange forestillede sig, at teorien virkelig var videnskabelig, så den som bare en hvilken som helst anden teori og forstod ikke den trussel, den udgjorde for deres fremtid. De handlede ikke med fremsyn. De forudså ikke den skadelige effekt, som en løgn om, at mennesker nedstammer fra dyr, ville have på folk, samfund og stater. De indså ikke, at de var omgivet af et perverst system, som havde en negativ effekt på deres børn, lande og de miljøer, de levede i. De forstod ikke, at dette perverse intellektuelle system udgjorde hovedårsagen til det slagteri, myrderi, tyveri, umoralitet, forfald, anarki, krige og den terror og aggression, som foregik omkring dem, og at det blev forværret for hver eneste dag. De forestillede sig aldrig, at de ved at undervise deres børn i darwinismen ville gøre dem umoralske, oprørske og nedbryde dem og vende dem bort fra menneskelige kvaliteter. Dajjals system nærmede sig så ondskabsfuldt og havde så mange kneb med sig, at størstedelen af menneskene blev indfanget af den, uden overhovedet at indse det, eller hvad der ville ske med deres fremtid. Den nuværende situation er et resultat af denne ubetænksomhed i lyset af denne darwinismens plage.

açlık_şidddet

Det er overordentligt vanskeligt at afskaffe de plager, som darwinismen har påført verden, mens darwinistisk undervisning stadig foregår.

Den måde, hvorpå mange mennesker bevidst eller ubevidst tilegnede sig en levevis, som passede ind i dajjals system, og gjorde som systemet sagde, har sandelig haft skadelige konsekvenser. At følge denne overtroiske religion i dette system betyder, at man må forlade de moralske værdier, som glæder Allah og anerkendes af vores Herre. Det er hovedårsagen til, at mange mennesker i verden lever liv, som er i uoverensstemmelse med Koranens moralske værdier. I Koranen råder Allah folk til at befale det gode og forbyde det onde. Men folk i mange dele af verden opfylder ikke det ansvar. Modsat opfordrer de hinanden til at gøre det forkerte. Allah har advaret folk imod egoisme, parsimoni, utaknemmelighed, illoyalitet, egeninteresse, synd, misundelse, bagtalelse og vrede. Mange samfund lever nu efter den fuldstændig modsatte morale. Muslimer, som adlyder Koranen, må sætte andres ønsker over deres egne i alle sammenhæng. Men mange folk i dag tilgodeser kun deres egne interesser og nedlader sig til den mest skammelige adfærd med henblik herpå. Ifølge Koranen er det en synd at dræbe uden god grund. Men der er et utroligt antal mord, som sker i dag. Ifølge Koranen har alle et ansvar for at tilgodese andres rettigheder. Men systemet i mange af verdens lande bygger på at berøve andre for deres rettigheder og bedrage dem. Ifølge Koranen skal man give alle overskydende ejendele til de fattige. Men systemet i mange af verdens lande undertrykker de fattige mere og mere, og forsøger endda at eliminere dem, mens de rige tørster efter endnu større rigdom.

At leve efter det totalt modsatte af de moralske værdier, Allah afslører i Koranen, er en konsekvens af dajjals system. Langt størstedelen af folk kan ikke leve ubekymret eller lykkeligt, fordi de adlyder dajjals system og lever i knaphed, når de egentlige burde nyde en overflod af velsignelser. Dette mørke system er en forfærdelig plage for menneskeden.

dostluk, kardeşlik

Hele verden kan kun leve i broderskab, kærlighed og fred, når folk lever efter Koranens moralske værdien.

Hvis byernes befolkninger havde troet og vist gudsfrygt, ville Vi visselig have åbnet velsignelser over dem fra himlen og jorden. Men de fornægtede (deres profeter), så Vi greb dem på grund af et, de havde begået (af vantro og trods).
Føler byernes befolkninger sig sikre mod, at Vor straf ikke skal ramme dem om natten, mens de sover?
Eller føler byernes indbyggere sig sikre mod, at Vor straf ikke skal ramme dem om dagen, mens de underholder sig selv?
Eller føler de sig sikre mod Allahs plan? Ingen kan føle sig sikre mod Allahs plan, andet end folk, som er fortabte. (Surah Al-A’raf, 96-99)

Enhver rationel person med god samvittighed har et ansvar for at adlyde de sandheder, som vises af fornuft, logik, samvittighed og videnskab og at acceptere, at Allah har skabt alle ting. Vores Almægtige Herre har bestemt ikke brug for menneskers lovprisning, underkastelse, værdsættelse eller tilbedelse. Alt, Han skal bruge, er personen selv. Arrogance over for Allah vil ikke føre til andet end fortrydelse i denne verden og det Hinsidige. Men at underkaste sig Allah betyder, at man vil nyde et behageligt liv i denne verden og usammenligneligt større velsignelser i det Hinsidige end i denne verden. Frem for alt er den største belønning, en person kan nyde, Allahs barmhjertighed.

Nederlaget af dajjals system vil holde ved i al evighed. Darwinismens kollaps er den vigtigste indikation på dette. Det vigtige er selvfølgelig, at man fra nu af følger den vej, som ens samvittighed fører en, og at man ikke bruger sit liv som en fange i dajjals system. Det er, hvad en rationel og bevidst person bør gøre.

Allah, Herre og Hersker over alle ting, siger i vers:

manzara

Og vend jer mod jeres Herre, og underkast jer Ham, før straffen kommer over jer, for derefter vil I ikke blive hjulpet. Og følg det bedste ord, som er blevet åbenbaret for jer fra jeres Herre, før straffen kommer jer pludseligt, uden at I aner det.
(Surah Al-Zumar, 54-55)

De sagde: "Højlovet være Du!
Vi ved kun, hvad
Du har lært os. Du er
Den Vidende og Den Vise."
(Surat al-Baqara, 32)