Del 3- Darwinisters Metoder til at Bedrage Verden 1/5

Vi kan få den mest eksplicitte definition på darwinistiske bedrageri teknikker fra ordene af Joseph Goebbels, Propagandaminister for en af det 20. århundredes mest brutale diktatorer, Adolf Hitler. Han var en darwinist, som skabte massakrer inspireret af darwinismen.

Hvis du fortæller en stor nok løgn og bliver ved med at gentage den, så vil folk efterhånden tro på den.116

Dette er den metode, darwinister bruger til at vildlede folk. Darwinismens løgn er blevet fortalt med en dogmatisk oprigtighed, så højt og så ofte, at mange folk troede, at evolutionsteorien var sand, uden at stille spørgsmålstegn ved den eller undersøge den.

I tillæg har ingen, selvom massebedraget udføres med meget tydelige og offentlige metoder, været skeptiske over for de forskere, som forsvarer denne løgn, inklusionen af denne løgn i videnskabelige tidsskrifter eller over for, at man underviser i den i skolerne ved at inkludere den i pensum.

Disse forskere fandt på den løgn, at ”proteiner tilfældigvis opstod i mudret vand”, og forklarede den igen og igen ganske højt, sammen med deres tilhængere, næsten som et videnskabeligt samfund.

De gentog ihærdigt disse fortællinger for folk, som ikke er klar over, at sandsynligheden for, at et eneste protein opstår ved tilfælde, er lig nul, og de bedrog dem ved at skabe en næsten fortryllende effekt.

Darwinistiske forskere, som forsvarer den løgn, at ”der er en række overgangsfossiler”, fortalte dette til folk, som ikke kender sandheden om de fossile fund, og folk troede i mange år, at evolution var bakket op af utallige fossiler.

Endvidere troede folk, under påvirkning af denne mærkelige indoktrinering, på den løgn, at de var udviklet fra aber, de læste dette i skolerne og troede, at deres forfædre var sære, behårede, abelignende væsner.

En af de mest grundlæggende årsager til dette er:

Darwinistlerin insanları bir aldatmacaya inandırmak için geliştirdikleri binlerce sahte şemadan biri...

Folk konditioneres til at tro på disse opdigtede entiteter, som var de virkelige.

Indtil de darwinistiske løgne blev afsløret, så troede folk generelt på de misforståelser, at ”forskere siger sandheden” og ”vi kan ikke forstå videnskabens problemer, så det er nødvendigt at tro på forskernes udtalelser”, og folk havde en tendens til at tro på det, forskerne sagde, og dette etablerede ultimativt et forvrænget trossystem.

Når det etablerede system forankres til denne falske formodning, så bliver evolutionens ugyldighed et spørgsmål, som ikke længere kan diskuteres.

Dette er et vigtigt og overraskende faktum: darwinistiske forskere har bedraget folk siden Darwins tid.

Dette system, baseret på den vildledelse, at ”forskere siger sandheden, deres udsagn er indiskutable”, har gjort, at folk tror på en løgn og endda lever hele deres liv ifølge denne løgn.

Spillet var så gennemført, at videnskabelige fakta blev skjult fra folk, løgne og forfalskninger blev brugt i deres sted, og data blev forvrænget, så de passede til evolutionens løgn.

Hvis informationerne ikke passer til evolutionens løgn, så blev de enten skjult eller ødelagt.

Folk er tydeligt blevet bedraget på en ondskabsfuld måde, da de har troet, at den information, de darwinistiske forskere præsenterede, var autentisk.

I darwinismens oprindelse ligger der en ubetinget forpligtelse til den materialistiske filosofi.

Da materialisme irrationelt afviser alle forklaringer om livets oprindelse og meningen med universets eksistens, uden at basere dette på videnskabelige fakta, og da evolutionsteorien giver en falsk forklaring for livets fremkomst, så er der en dyb forbindelse mellem materialisme og darwinisme.

Darwinistiske forskere er samtidig materialister, og al den støtte, som gives til darwinismen, er faktisk en indsats for at holde materialismen i live. Af denne grund må evolutionsteorien, ifølge darwinister, forsvares for enhver pris. Hvis evolutionsteorien ikke forsvares, hvis evolutionens løgne ikke tildækkes på alle mulige måder, hvis darwinismens modstandere ikke gøres tavse gennem tvang og intimidering, og hvis videnskabelige beviser ikke gemmes væk, så vil det absolutte faktum, at ”Allah har skabt alle ting” komme til at dominere menneskeheden, og materialismen vil forsvinde. Det er grunden til, at darwinister har forsvaret evolutionsteorien så insisterende og højlydt i årevis. Jonathan Wells klargør dette i forklaringen nedenfor:

… Det er ikke beviser, som gør darwinismens til et ”faktum”, men en materialistisk filosofi. I 1997 gengav Harvard genetikeren, Richard C. Lewontin, hvordan han og Carl Sagan engang havde forsvaret darwinismen i en debat, og han forklarede så: ”Vi tager videnskabens parti på trods af den åbenlyse absurditet ved nogle af dens modsigelser… fordi vi har en forudgående forpligtelse, en forpligtelse over for materialismen.” 117

Hvis man lægger mærke til Lewontins ord, så afsløres endnu en vigtig darwinistisk besættelse. Lewontin påstår, at de ”måtte forsvare evolutionen, som om de var på videnskabens side.” Men når de videnskabelige fakta bedømmes med et oprigtigt og fordomsfrit synspunkt, så er det umuligt at forsvare darwinismen, hvis man påstår, man er på videnskabens side. Som sædvanlig lyver darwinister og udviser den dogmatiske attitude, at ”videnskab er lig darwinisme”, og de planter herved denne løgn i folks underbevidsthed.

Darwinisterne troede, at dette bedrag altid ville fortsætte. Men den nuværende situation er ikke, hvad de havde troet eller forventet. Den materialistiske filosofi står over for et kollaps. Darwinisternes løgne, svindelnumre og kneb blev afsløret et efter et. Folk begyndte at indse, hvordan de blev tvunget til at tro blindt på en falsk religion.

Den svenske embryolog, Soren Lovtrup, udtrykte darwinismens løgn med disse ord:

Jeg tror, at den darwinistiske myte en dag vil blive set som et af de største bedrag i videnskabens historie. Når dette sker, så vil mange folk stille spørgsmålet: Hvordan kunne dette ske?118

Folk er i sandhed i dag begyndt at mærke chokket ved at blive snydt af darwinister. For hver dag, der går, indser de, at de har været en del af et verdensomspændende bedrag. I den nære fremtid vil sandheden bag darwinismens overtroiske religion blive forstået tydeligt af hele verden, og folk vil blive overrasket over, at de er blevet bedraget. Efter de er kommet sig over denne løgn, vil deres sind og samvittighed blive ryddet, og de vil kunne forstå, at alt er Allahs fantastiske skabelse. Dajjals ideologi vil blive fuldstændig ødelagt. Allah fortæller os i Koranen, at:

Herredømmet over himlene og jorden tilhører Allah. Allahs almagt omfatter alt. Sandelig, i skabelsen af himlene og jorden og i dagens og nattens vekslen er der tegn for dem, som har forstand. (Surah Al-'Imran, 189-190)

Hvad er så darwinismens lumske metoder, knebene i Antikrists system, som har bedraget folk i halvandet århundrede? Hvordan nåede darwinismen så snigende og enstemmigt ud til så mange mennesker med en forfalsket system? Hvordan er Antikrists fortryllelse så effektivt på folk? Her er nogle af darwinisternes taktikker, som gør denne fortryllelse effektiv:

çamur, zaman, doğa olayları  ve tesadüf biraraya geldiğinde canlılığı oluşturamaz

mudder
tid

3. forandring
4. naturlige hændelser

5. formodning
A. ALT LIV

1. Darwinisme og Materialisme Prøver at Vise, at Alt Liv er “Simpelt”

Darwinismens ”fortryllelse” prøver at få folk til ikke at tænke. Af denne grund distraherer darwinister intenst de folk, som de tiltaler, med visuel og auditiv indprentning. De er fast besluttet på at distrahere folk fra virkeligheden ved at skabe en fortryllelseseffekt. Mange folk opgiver at tænke, undersøge og overveje, når de konfronteres med denne beregnede indoktrinering, og de overgiver sig til disse angiveligt videnskabelige forklaringer, som gives til dem.

Men det interessante er, at denne indoktrinering, som distraherer folk og forhindrer dem i at tænke, faktisk indeholder en irrationel logik. Darwinistiske udgivelser kan forklare en celles dannelse over hundredvis af sider ved at bruge videnskabelige og teknologiske termer, når det, de egentlig vil sige, kan opsummeres ganske kort: mudret vand + tilfældigheder + tid = Liv! Sofistikerede ord, latinske definitioner, teknisk og kompleks terminologi inkluderes typisk i disse udgivelser for at styrke darwinisternes indoktrinering. Men der er absolut ingen kompleks, subtil eller logisk forklaring bag de darwinistiske udsagn.

En del af dokumentaren ”The Miracles of Life” på PBS Tv-showet ’Nova’ udgør et godt eksempel i denne sammenhæng:

For fire og en halv milliard år siden var den unge planet, Jorden, en masse af kosmisk støv og partikler. Den var næsten helt opslugt af de lave, primordiale have. Stærke vinde samlede tilfældige molekyler fra atmosfære. Nogle blev aflejret i havene. Tidevand og havstrømme blandede molekylerne sammen. Og et eller andet sted i dette gamle ocean, begyndte livets mirakel… Den første organiserede form for primitivt liv var en lillebitte protozo. Millioner af protozoer boede i de gamle have. Disse tidlige organismer var fuldstændig selvforsynende i deres verden af havvand. De bevægede sig omkring i deres vandmiljø og spiste bakterier og andre organismer… Fra disse encellede organismer udvikledes alt liv på jorden. 119

Mange folk, som ser denne forklaring, ved måske ikke, at sandsynligheden for, at en eneste celle opstår ved tilfælde, er umulig. For at et protein skal opstå, så er et andet protein nødvendigt. Disse folk ved ikke, at på den fantastisk balancerede planet, vi lever på, så er sandsynligheden for, at forandringer opstår, eller at ting dannes ved tilfælde, mere end 1 til 101000, og en sådan forandring er umulig.120 Det samme publikum ved nok ikke, at endnu større usandsynligheder skulle ske, hvis ”livets mirakel” skulle ske, og dette indeholder endnu flere statistiske umuligheder. Af denne grund er det ikke svært for folk, som ikke kender til denne information, at se og tro på dette opdigtede scenarie.

I denne PBS dokumentar præsenteres Jordens dannelse, den opdigtede historie om dannelsen af den første celle, og den diversitet, som den første celle startrede i, som et simpelt spørgsmål, som er tilstrækkeligt til at overbevise en person, som ikke vil tænke meget over det. Klargjort information præsenteres til denne person. Denne person ved trods alt ikke, at:

- Ikke et eneste protein kan opstå ved tilfælde

- Efter umuligheden ved dannelsen af det første, andet, tredje og fjerde protein, så er de samme umulige, tilfældige hændelser lige så umulige.

- Selvom det er umuligt, så ville det, selv hvis vi formoder, at det skete ved tilfælde, stadig være umuligt at forene det første protein, som opstod i én ende af verden, med det protein, som opstod i den anden ende.

Indtil nu ville den person, som tror, at alt skete meget simpelt, finde det fornuftigt, at:

- Cellens organeller blev dannet ved tilfælde, hvilket er umuligt ifølge sandsynlighedsregning

- Alle disse organeller forbliver sammen uden at opløses, indtil cellen er blevet dannet.

- Eventyret om cellens tilfældige dannelse i mudret vand, som endda er umulig at skabe under kontrollerede forhold i laboratorier, og som defineres som ”mere kompleks end en galakse” af forskere med dens fantastiske, semipermeable membran, er sandt.

Darwinistler propaganda yöntemlerinde basını da kullanırlar.

Darwinister bruger ofte pressen til deres propaganda og forsøger at bedrage læsere med visuel konditionering.

Dette er et ekstremt simpelt svar, og det kræver ikke undersøgelse eller dybdegående overvejelser. Endvidere er den person, som forklarer dette, ofte en velkendt og respekteret forsker. Der er intet behov for, at det passive individ skal overveje eller observere den mirakuløse natur, som vi finder i proteinets struktur. Den person, som ser dokumentaren, efterlades med den idé, at cellen ikke er mere end en boble. Seeren får det indtryk, at ”det er meget simpelt for en celle at dannes i pøl af mudret vand”, ligesom mug dannes i et glas med juice, som står fremme for længe. Forskellen her er selvfølgelig, at mug, skimmel og svamp dannes som resultat af en cellulær bakterie. Disse er encellede væsner, som dannes som resultat af udefrakommende kræfter. De opstår ikke spontant, danner deres egen fri vilje eller dannes ved tilfælde. I tillæg gider darwinister ikke at forklare ting såsom Jordens dannelse, eller hvordan Jordens tidlige atmosfære ville have dræbt den opdigtede første celle, hvordan protozoer blev til metazoer, og de tildækker det faktum, at bakterier allerede eksistere – så hvordan kunne protozoer være den første livsform på Jorden? Faktisk kan ingen af disse punkter forklares med darwinistisk pseudo-videnskab, og kan kun besvares med ”livets oprindelse” (altså Almægtige Allah), som har gjort en ende på darwinismen. Darwinister kan kun fortælle eventur om, hvordan diverse arter opstod, og hvordan de opdigtede antropoide væsner, de fremmaner, på en eller anden måde var fjerne forfædre til hele menneskeheden.

Der er mange folk i verden, som bare acceptere, hvad de ser, hører eller læser uden kritisk evaluering af fakta. Darwinister bruger disse svage punkter og udnytter fuldt ud denne tendens. De fleste folk, som falder i den darwinistiske fælde, har disse tendenser og accepterer således darwinismen, selvom de ikke ser nogle videnskabelige beviser eller fornuft i teorien. Af denne grund har darwinisters simple og ulogiske forklaringer over de sidste 150 år bedraget utallige folk og lagt store dele af verden under herredømme af dajjals system.

Et godt eksempel på dette er en børnebog kaldet The Wonderful Egg. En historie med et højst ulogisk udfald fortælles i denne bog. En mor dinosaur forlader sin rede med æg i kort tid, og interessant nok, så klækker den ”første fugl” ud af et af æggene. ”Fuglen”, født af en dinosaur, vokser op gennem historien og har på mirakuløs vis både vinger og fjer. Med tiden begynder den at flyve til grenene på et træ. Men den mest interessante (og tragiske) del af denne bog er ikke selve historien. Det er, at denne bog, som indeholder en fantastisk absurditet, blev støttet og anbefalet af The American Association for the Advancement of Science, The American Council on Education og The Association for Childhood Education International.121

At en forsker kunne finde på en så aparte idé er helt ufatteligt. Enhver skoleelev ved, at fugle har en anatomisk struktur, som understøtter flyvning, med passende organer, fjer, vinger, et specialiseret respiratorisk system, og at fugle absolut ikke kommer fra reptilers æg. Men tilhængerne af den darwinistiske ideologi vil fremsætte de mest latterlige ideer, og de ved, at når disse teorier modbevises, så vil de skulle nedværdige sig selv. Ikke desto mindre, så er det ubetingede forsvar af darwinismen det eneste, som betyder noget for darwinister.

Den videnskabelige redaktør Gordon Rattray Taylors indrømmelse om dette emne forklarer virkelig den fejlagtige, simple logik, darwinister underkaster sig:

Evolutionens historie er en bunke sådanne modifikationer. Man kunne næsten sige, den består af dem. Skæl bliver til fjer. Ben bliver til vinger. Maver bliver til svømmeblærer. Selv i forhold til biokemiske processer foregår udskiftninger og udformninger. Alt, darwinismen har at sige om sådanne mirakler, er, at de skyldes tilfældigheder. 122

Det følgende er fra en avisartikel, som doktor Nicholas Comninellis fra Missouri University gav en plads i sin bog:

Evolutionen er et eventyr for voksne. Teorien har ikke gjort noget for videnskabens fremskridt. Den er ubrugelig. 123

Darwinistiske Forskere, Som Tier Stille Om Svindel

En hemmelig aftale mellem darwinistiske forskere er blevet udviklet for at forstærke darwinismens fortryllelse og maksimere dens effekt som propaganda. Med en håndfuld undtagelser forbliver næsten alle stille, når det gælder de ulogiske, usammenhængende og barnlige såkaldte forklaringer, som er blevet udviklet for at forsvare den darwinistiske teori.

En gang i mellem bliver disse forklaringer kilde til overordentlig forlegenhed for darwinisterne, som måske må forventes at modsætte sig disse aparte påtande, men som typisk afstår fra dette på grund af frygt for negative reaktioner fra resten af deres kolleger. Charles Darwin påstod for eksempel, at den Nordamerikanske sortbjørn blev til en hval som resultat af, at de åbnede deres mund på vidt gab for at fange insekter i floden, eller at fisk, som steg op og vendte sig ved hjælp af deres finner, blev perfekt formede væsner med vinger, som fløj gennem luften. Disse bizarre spekulationer fornægtes nu til dags af langt de fleste darwinister, selvom en håndfuld af de mest traditionelle darwinister nogle gange alligevel går ind for dem.124 I 2009 blev fossilet ”Ida” korrekt identificeret som tilhørende en lemur, og ikke en opdigtet menneskelig forfader. Denne farce var overskrift i mange uger, da Ida i høj grad var blevet fremsat som ”det største bevis for (opdigtet) menneskelig evolution” og ”det manglende led” af darwinister (som også promoverede ”Ardi”, en anden såkaldt forfader, som viste sig at være et fossil fra en almindelig Bonobo chimpanse). Nogle af darwinisterne omtalte Ida fiaskoen som ”narrestreger” eller ”et cirkus”, og nogle af dem sagde tydeligt, at de var flove over hele situationen, og at Ida ikke engang var tæt på at være en ”fjern forfader”, og endnu mindre et (falskt) manglende led. 125

Ardi, som blev nævnt kort ovenfor, blev produceret ved at sammensætte de forstenede rester fra en Bonobo chimpanse på en fiktiv måde, så det lignede et menneske. Denne situation fremkaldte næsten øjeblikkelig kritik fra nogle darwinister. Selv de mest standhaftige darwinistiske udgivelser indrømmede, at alle påstandene om, at Ardi gik oprejst eller var en tidlig forfader til mennesket, var fuldstændig opdigtede, og at Ardi mere lignede en alminelig Bonobo chimpanse, som er en truet dyreart, der stadig findes i Den Demokratiske Republik Congo. Darwinisterne måtte trække endnu en af deres absurde påstande tilbage. 126

İDA saxtakarlığı

Ida-bedraget: Den måde, hvorpå darwinister prøvede at afbillede et fossil af en perfekt, uddød lemur som bevis for menneskets angivelige evolution, er en stor indikation på deres håbløshed. Darwinister er blevet tvunget til at undskylde efter den pinlige furore over Ida.

Generelt er darwinisternes reaktioner på disse bedrag ganske svage. Ifølge deres ideologi, må de simpelthen bare forsvare darwinismen og dens fejlagtige synspunkt, at alt liv er ”simpelt” uanset hvad – selvom det meget tydeligt er helt absurd. Ifølge darwinismen var evolutionen skyld i, at for eksmepel sortbjørne blev til hvaler – en påstand, som ikke har nogen videnskabelig gyldighed. Ikke desto mindre vil Darwins tilhængere forsvare disse falske ideer hele vejen igennem.

D. T. Rosevar fra the Inorganic Chemistry Department ved Bristol University udtrykker denne simple logik hos darwinister og de forskere, som åbent deltager i dette bedrageriske spil:

(Evolution) lader til at være en hypotese, som ikke er baseret på videnskab, og som er uforenelig med fakta. Disse klassiske evolutionære teorier er en kæmpe oversimplificering af overordentligt komplekse og indviklede fakta, og det forbløffer mig, at de sluges så ukritisk og let og i så lang tid, af så mange forskere uden en lyd af protest. 127

Selvom darwinister prøver at tilskrive alle livsformer ”simplicitet”, så er observationen af livets perfekte og fantastiske kompleksitet en klar virkelighed, som de ikke kan ignorere eller bortønske. Der er helt bogstavelig talt millioner af forskellige plante- og dyrearter, som i dag lever i hele verden, og selv de mindste strukturer i disse planter og dyr viser denne helt vidunderlige kompleksitet. I dag, når forskere kan ”forstå” bare den mindste del af kompleksiteten i disse strukturer og funktioner, eller opdage, hvordan de fungerer, så betragtes det som en stor formåen. Intelligente mennesker vidste ikke engang, hvordan deres egne celler så ud for bare et århundrede siden – og uanset hvor meget, en forsker arbejder med sine petriskåle og mikroskoper, så vil han aldrig kunne skabe noget i nærheden. Ikke engang bare ét ud af de hundredtusindvis af proteiner. Bakterier, som typisk beskrives af darwinister som den ”simpleste” livsform, er i sandhed en enesteående model på den kompleksitet med sine organner, DNA, cellemembran og dens fantastiske resistens over for antibiotika.128 Ifølge Sir James Gray, så udfører en bakterie faktisk mere arbejde end et moderne laboratorium. Han siger som følger:

Selvom bakterier er bittesmå, så udviser de biokemiske, strukturelle og adfærdsmæssige kompleksiteter, som overgår videnskabelig beskrivelse. I overensstemmelse med den nuværende mikroelektroniske revolution, så ville det give mere mening at ligestille deres størrelse med sofistikation end simplicitet. Uden bakterier kunne liv på Jorden ikke eksistere i sin nuværende form. 129

Det Nyeste Bedrag, Som Darwinisterne Skjuler Deres Fortvivlelse Bag: Ardi

Darwinisterne produceret et væsen identisk med nutidens Bonobo chimpanse og gav det navnet ”Ardi”. Og så sagde de: ”Okay, det kan godt være, det er en chimpanse, men den står oprejst!” Dette er et ganske primitivt eksempel på det darwinistiske bedrag, vi kender så godt.

Ardi fosili kemikleri

Det fossile skelet var i fragmenteret form, da det først blev fundet i 1994. Især bækkenet var i små stykker og var enormt skrøbeligt, da palæontologerne samlede det op. Darwinisterne tog disse bittesmå stykker uden klar form og rekonstruerede det bækken, de ønskede.

Darwinisterne valgte omhyggeligt dette fossil, som de producerede bare 15 år senere. Det var nemt at spekulere om et ”fragmenteret” fossil, selvom de ikke havde nogen overgangsformer i deres besiddelse. Darwinisten, William Jungers, formand for afdelingen for anatomiske videnskaber ved Long Island, Stony Brook University Medical Center, siger dette:

“Det er meget vanskeligt ikke at få dem til at ligne noget, du har i dit hoved, hvis der er nogen mulighed for leg… Ardi kræver en masse gætterier.”

Den indadvendte storetå på Ardis fødder og en fodknogle, som ikke findes hos mennesker, er de tydeligste beviser på, at væsnet ikke gik oprejst. Efter at have undersøgt fossilet sagde Jungers, ”der er ingen chance for, at de kunne tilhøre ’et dyr, som ikke ofte gik på sine bagben’ med mindre data ’blev bevidst ignoreret eller vi havde fundet på dem’”.

Tim White, en darwinist fra the University of California, som foreslog, at Ardi kunne repræsentere det manglende led i menneskelig evolution, måtte også komme med følgende indrømmelse i lyset af de fakta, som kom frem om fossilet:

“Der er ingen tydelige egenskaber, som er tilstrækkeligt unikke til at berettige udelukkelsen af Ar. ramidus (Ardi) som værende forfader til Australopithecus.”

Darwinisters påstande om Ardi er faktisk væsentlige beviser for den fortvivlede situation, de befinder sig i. Selv hvis de kommer ud i en enormt pinlig situation, så må darwinister gentage disse spinkle påstande for deres perverse darwinistiske ideologis skyld.

Kilde: Katherine Harmon, How Humanlike Was "Ardi"?, Scientific American, 19. november 2009

I denne sammenhæng er det umuligt at tale om ”simplicitet” i forhold til liv. Levende organismer udviser alle en eksistens og overlegenhed, som stammer fra en enestående Skaber og en Magt, som er over og inspirerer alle levende ting. Denne Skaber er Allah, Som giver liv til alt, Som kender tilstanden for alt, Han har skabt, Som har skabt alle ting fra intet, den mest Gloværidge. Enhver af Allahs unikke skabelser springer ud, når Han blot befaler, ”Vær!” For Allah er det utvivlsomt meget let at skabe de mest storslåede væsner, når og hvor som helst. Han er besidderen af alt, og Han kender og dømmer alle ting. Han er alvidende og allestedsnærværende. Allah fortæller os i Koranen:

Ham tilhører herredømmet over himlene og jorden. Han giver liv og forårsager død, og Hans almagt omfatter alt.
Han er Den Første, og Han er Den Sidste, Den Synlige og Den Skjulte, og Han er alvidende om alting.
Han er Den, som skabte himlene og jorden på seks dage. Derefter besteg Han tronen. Han kender til det, som kommer ned i jorden, og det, som kommer op af den, og det, som nedstiger fra himlen, og det, som stiger op i den. Og Han er med jer, hvor I end befinder jer, og Allah ser alt, hvad I gør. Hans er herredømmet over himlene og jorden, og til Allah alene bliver alle sager bragt tilbage. (Surah Al-Hadid, 2-5)

Kilder:

116. http://siyasitarih.azbuz.com/bolum/Unlu-kisilerin-sozleri-/catID=2890071

117. Jonathan Welss, Ph.D., The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design, Regnery Publishing Inc., Washington, 2006, s. 69

118. S. Lovtrup, Darwinism: The Refutation of a Myth, Londra, Croom Helmm, 1987, s. 422 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 220

119. Hank Hanegraaff, Fatal Flaws "What Evolutionists Don't Want You To Know", W Publishing Group, 2003, s. 50-51 (vurgu bize aittir.)

120. Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 212

121. Hank Hanegraaff, Fatal Flaws "What Evolutionists Don't Want You To Know", W Publishing Group, 2003, s. 26

122. Gordon Rattray Taylor, The Great Evolution Mystery, Sphere Books Ltd., 1984, s. 10

123. Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 218

124. Steve Jones, Darwin's Ghost: The Origin of Species Updated, Random House Publisher, 2000, s. xvii, xviii

125. Hank Hanegraaff, Fatal Flaws "What Evolutionists Don't Want You To Know", W Publishing Group, 2003, s. 26

126. D. T. Rosevear, "Scientist Critical of Evolution", Evolution Protest Movement Pamphlet, no. 224, 1980, s. 4 - Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, s. 225

127. Sir James Gray, The Science of Life, chapter in Science Today, 1961, s. 21

128. James A. Shapiro, Bacteria as Multicellular Organisms, Scientific American , Vol. 258, Haziran 1998, s. 82